WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Впровадження та розвиток системи національних рахунків в Україні - Курсова робота

Впровадження та розвиток системи національних рахунків в Україні - Курсова робота

експорт).
Похідними показниками від ВНП та ВВП є показники, обчислені не на валовій, а на чистій (за вилученням амортизації) основі.
Це насамперед ЧНП (чистий національний продукт) та ЧВН (чистий внутрішній продукт). Найчастіше в статистиці та макроекономічних дослідженнях використовують показники ЧНП, який визначається шляхом віднімання від вартісної оцінки ВНП вартості зношеного капіталу(амортизації). Таким чином
ЧНП = ВНП - А.
Цей показник має суттєвий недолік стосовно кількісного виміру. У зв'язку з тим, що держава встановлює непрямі податки на бізнес, відбувається штучне завищення вартості виробленого ЧНП (на величину ПДВ, акцизного збору, мито тощо). Надаючи субсидії бізнесу, держава зумовлює зниження вартості ЧНП. Для того, щоб усунути вплив різниці між цінами, за якими реалізують товари і послуги фірми, та цінами, за якими товари і послуги реалізуються безпосереднім споживачам, використовують показники національного доходу (НД).
Національний дохід визначається шляхом вилучення із вартості ЧНП чистих непрямих податків на бізнес. Це означає, що національний дохід вимірюється у факторних цінах і дорівнює чистому національному продукту мінус непрямі податки плюс субсидії:
НД = ЧНП - Tнч;
Tнч = Тн - Сб,
де Tнч - чисті непрямі податки;
Тн - непрямі податки на бізнес; Сб - субсидії бізнесу.
Рівень національного доходу, досягнутий в умовах певної зайнятості, називають потенційним, або національним доходом певної зайнятості.
За своїм змістом національний дохід є сумарним доходом усіх жителів країни. Він відображається в рахунку "Первинний розподіл доходів", який показує, яким чином доходи, створені в одних секторах економіки, надходять у вигляді первинних доходів до інших секторів - утримувачів доходів.
Рахунок "Вторинного розподілу і перерозподілу доходів" відображає процес перерозподілу доходів між секторами економіки за допомогою перерозподільчих платежів, які в СНР називаються трансфертами. Трансферти - це економічні операції, через які одні інституційні одиниці безоплатно і безповоротно передають іншим товари, послуги, активи або права власності. Трансферти можуть набувати натуральної та грошової форм. Прикладом натуральної форми трансфертних виплат є продовольчі талони, безоплатний громадський транспорт, безоплатна медична допомога тощо. Прикладом грошової форми трансфертів є виплати пенсій, стипендій, надання субсидій тощо.
Окрім того, трансферти поділяють на поточні та капітальні.
Поточні трансферти включають:
o поточні податки на доходи та власність;
o відрахування на соціальне страхування;
o соціальні виплати;
o страхове відшкодування;
o інші платежі (штрафи, пені тощо).
Капітальні трансферти є витратами на безоплатній та безповоротній основі:
o на капітальні вкладення та капітальний ремонт;
o запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій;
o геологорозвідувальні роботи;
o інші безповоротні одноразові витрати.
Кожний сектор внутрішньої економіки є платником і отримувачем трансфертів. Розглянемо в найзагальнішому вигляді структуру трансфертів окремих секторів економіки.
Сектор домогосподарюючих суб'єктів сплачує:
o державі: податки з особистого доходу, що підлягає оподаткуванню, та податки на майно, що переходить при спадщині та даруванні від одних фізичних осіб до інших;
o "закордону": вартість майна фізичних осіб, що виїжджають за кордон на постійне проживання (виплачені трансферти мігрантів).
Цей самий сектор отримує:
o від держави: пенсії, стипендії, різні види виплат та допомоги;
o від закордону: вартість майна фізичних осіб, що виїжджають у країну на постійне проживання з інших країн.
Сектор нефінансових установ як платник трансфертів надає сектору домогосподарюючих суб'єктів допомогу на житлове будівництво та інші потреби; є платником податків до державного бюджету і водночас отримує трансферти в формі інвестиційних субсидій від сектору державних установ.
Сектор державних установ є отримувачем трансфертів від усіх секторів внутрішньої економіки у вигляді податків та від сектору "закордон" у формі відшкодування вартості об'єктів, побудованих за кордоном. Водночас цей сетор є платником трансфертів у вигляді:
o бюджетних витрат на виплату пенсій, стипендій т. ін.;
o бюджетних витрат не фінансовому сектору економіки на капітальний ремонт, запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, інших капітальних витрат на безповоротній основі;
o витрати на оплату процентів з обслуговування державного боргу тощо.
У результаті перерозподільчих відносин формуються такі форми доходів:
o особистий дохід :
o особистий дохід кінцевого використання.
Особистий дохід (ОД) - це дохід, отриманий приватними особами. Цей показник отримують шляхом вилучення з вартості національного доходу внесків на соціальне страхування, податків на прибутки підприємств і корпорацій, чистих заощаджень підприємств та корпорацій (нерозподілений прибуток), чистого процентного доходу (різниці між виплатами процентів з боргу і отримання процентів з кредитів, у тому числі й з державного боргу) та додавання суми урядових трансфертів (допомоги з безробіття, виплат з тимчасової непрацездатності, допомоги багатодітним та малозабезпеченим тощо).
Особистий дохід можна обчислити ще одним способом:
Зараз варто нагадати, що таке нерозподілений та розподілений прибуток підприємств і корпорацій. Додана вартість, створена підприємством (корпорацією), розподіляються так :
o виплата заробітної плати та інші форми винагороди найманим працівникам;
o виплата нарахувань на соціальне страхування органам соціального страхування;
o сплата процентів банкам та власникам облігацій (якщо такі випущені корпорацією);
o сплата податків на прибуток підприємств чи корпорацій.
Здійснивши перераховані вище виплати, підприємству залишається прибуток, який є його власністю, або власністю акціонерів. Частина цих прибутків розподіляються як дивіденди, а частина набуває форми нерозподілених прибутків, які ще називаються чистими заощадженнями корпорації.
Особистий дохід кінцевого використання (ОДКВ) - це частина особистого доходу, яка залишається після сплати індивідуальних прибуткових податків громадян.
ОДКВ = ОД - Тінд.
До другої групи макроекономічних показників відносять показники запасів. Найважливішими показниками запасів є:
o майно (активи); o майнові права.
Майнові права - це придбані економічними суб'єктами права користування:
o землею, водою, корисними копалинами та іншими природними ресурсами;
o будівлями, спорудами, обладнанням тощо;
o товарними знаками, товарними марками тощо;
o авторські права і т. ін.
Активи в СНР поділяють на фінансові та нефінансові.
Фінансові активи відображаються у фінансовому рахунку СНР і включають :
o

 
 

Цікаве

Загрузка...