WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Впровадження та розвиток системи національних рахунків в Україні - Курсова робота

Впровадження та розвиток системи національних рахунків в Україні - Курсова робота

ширше. Вони визначаються як такі, що отримуються внаслідок первинного розподілу ВВП і включають доходи підприємств і корпорацій, власників землі і капіталу, найманих працівників і органів державної влади;
- результатом є тільки кінцевий продукт, але усіх сфер економіки;
3. Підходи до класифікації доходів і витрат
- немає чіткого розмежування доходів і витрат на поточні та капітальні (одноразові); - є чітке розмежування доходів на капітальні та поточні;
4. Відмінності в обліку проміжного споживання
- витрати підприємства на спортивні, культурні та інші заходи для своїх працівників:
o є кінцевим споживанням; o є проміжним споживанням
- витратипідприємства на службові відрядження:
o утворюють первинні доходи o є проміжним споживанням
- витрати матеріальних оборотних засобів, пов'язаних зі стихійними лихами:
o кінцеве використання національного доходу o проміжне споживання
- витрати на спецодяг:
o кінцеве особисте споживання o проміжне споживання
5. Методологічні розбіжності стосовно визначення критерію
класифікації статей кінцевого споживання
- характер і функціональне призначення товарів, що підлягають реалізації - тип господарюючого суб'єкта (державні чи приватні)
6. Методичні розбіжності щодо визначення змісту заощаджень
- немає чіткого визначення заощаджень. До їх складу включають приріст готівки, приріст вкладів у банках тощо і розглядають їх як форми перерозподілу національного доходу - заощадження є різницею між поточними доходами і витратами
- визначення нагромадження здійснюється:
o на чистій основі, тобто за вирахуванням амортизації (спожитого основного капіталу) o на валовій основі (до вирахування амортизації) та без урахування втрат, зумовлених стихійними лихами
- зміна обсягу незавершеного будівництва належить до:
o приросту матеріальних оборотних запасів o нагромадження основного капіталу у вигляді капіталовкладень
- витрати на військову техніку належать до:
o нагромадження o кінцевого споживання
7. Рафіновані золоті злитки та інше монетарне золото належать до:
- нагромадження оборотних активів - фінансових активів
8. Приріст основного капіталу запасів посольств, зарубіжних
представництв та інших зарубіжних організацій включаються у:
- кінцеве споживання країни, на території якої розташовані ці організації - кінцеве використання вітчизняного продукту тієї країни, котру вони представляють
9. Фінансові потоки визначають:
- як форми тимчасового перерозподілу національного доходу - як вид інвестиційної діяльності
Таблиця 4. Структура основних макроекономічних показників [7]
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
ПОТОКІВ ЗАПАСІВ ЕКОНОМІЧНОЇ КОН'ЮНКТУРИ
- валовий внутрішній продукт;
- валовий національний продукт;
- чистий внутрішній продукт;
- чистий національний продукт;
- національний дохід;
- дохід кінцевого використання;
- споживчі витрати;
- інвестиційні витрати;
- витрати закордону тощо - майно (активи реальні та фінансові);
- національне багатство;
- реальні грошові (касові) залишки тощо - процентна ставка;
- норма дохідності активів;
- рівень цін;
- рівень інфляції;
- рівень безробіття тощо
Таблиця 6. Основні макроекономічні показники розвитку економіки України [7]
Показники 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Валовий внутрішній продукт, номінальний, млрд. грн, (1991-1995 рр. млрд крб ) 299,4 5032,7 148273 1203769 5451642 81,519 93,265
Темп зростання валового внутрішнього продукту (реального у процентах) 91,3 90,1 85,8 77,1 87,8 90,0 97,0
Валова додана вартість, млрд. грн: за галузями, які виробляють товари 238,5 3703,5 87483 688575 2831233 37,5 42,1
Індекс споживчих цін, процентів, грудень, порівняно з груднем попереднього року (1991-1995 рр. - дані показують, у скільки разів зріс обсяг виробництва продукту) 3,9 р. 21,0 р. 102,6 р. 5,0 р. 2,8 р. 139,7 110,1
Індекс цін виробників промислової продукції (%), грудень, порівняно з груднем попереднього року (1991-1995 рр. - дані показують, у скільки разів зріс обсяг виробництва продукту) 2,6 р. 42,3 р. 97,7 р. 8,7 р. 117,3 р. 1,2 105,0
Доходи зведеного бюджету, % до ВВП 24,4 33,5 43,5 38,0 37,0 30,1
Видатки зведеного бюджету, % до ВВП - 38,1 38,6 52,4 44,6 45,2 37,1
Дефіцит бюджету, % до ВВП - 13,8 5,1 8,9 6,6 4,9 6,7
Офіційний обмінний курс долара США у середньому за рік, грн. за 1 дол. 208 4539 31700 147307 1,8295 1,8616
Державний зовнішній борг на кінець року, млн. дол. США - - - 5,2 8,22 6362,0 6962,4
Державний внутрішній борг на кінець року, млн. дол. США 1928,8 5366,4
Середньомісячна чисельність наявного населення, млн. осіб 52,0 52,2 52,1 51,73 51,3 50,8 50,37
Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців, грн 186 1540 81 138 156,08
Чисельність працівників, зайнятих в галузі економіки, млн. осіб 25,0 24,0 23,9 23,8 23,7 23,2 22,6
Офіційний рівень безробіття, % 0,03 0,29 0,35 0,36 0,53 1,49 2,74
ВВП на душу населення (до 1995 р. - тис. крб, з 1996 - грн) 6 97 2842 23184 105793 1595 1842
Закінчення таблиці
Показники 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Валовий внутрішній продукт, номінальний, млрд. грн 102,593 130,442 170,070 204,190 220,932
Темп зростання валового внутрішнього продукту (реального у процентах) 98,1 99,8 105,9 109,2 104,8 108,5
Валова додана вартість, млрд. грн: за галузями, які виробляють товари 86,698 108,465 144,262 180,49 188,432
Індекс споживчих цін, процентів, грудень, порівняно з груднем попереднього року 120,0 119,2 125,8 106,1 99,4 108,2
Індекс цін виробників промислової продукції (%), грудень, порівняно з груднем попереднього року 135,3 115,7 120,8 100,9 105,7 111,1
Доходи зведеного бюджету, % до ВВП 28,2 25,2 28,9 26,9 28,0
Видатки зведеного бюджету, % до ВВП 30,4 26,7 28,3 27,2 27,3
Дефіцит бюджету, % до ВВП 2,2 1,5 -0,4 0,3 -0,7
Офіційний обмінний курс долара США у середньому за рік, грн. за 1 дол. 2,5 4,13 5,44 5,37 5,33 5,33
Державний зовнішній борг на кінець року, млн. дол. США 8491,5 9333,8 7992,5 7978,5 8082,9
Державний внутрішній борг на кінець року, млн. дол. США 3314,9 2870,8 3823,8 3966,9 4010,6
Середньомісячна чисельність наявного населення, млн. осіб 49,91 49,42 48,92 48,45 48,004 48
Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців, грн 168,02 177,52 230,13 311,62 376,33 462,27
Чисельність працівників, зайнятих в галузі економіки, млн. осіб 22,3 21,8 21,3 21,0 21,4
Офіційний рівень безробіття, % 4,3 5,38 5,31 3,7 3,8 3,9
ВВП на душу населення (до 1995 р. - тис. крб, з 1996 - грн) 2040 2614 3436 4195 4685

 
 

Цікаве

Загрузка...