WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 35 задач з розв’язками на державний іспит «Бухоблік» - Реферат

35 задач з розв’язками на державний іспит «Бухоблік» - Реферат

для продажу (2000?5,65) 334 312 11300
2. Відображено дохід від реалізації іноземної валюти (2000?5,6) 311 711 11200
3. Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації іноземної валюти 711 791 11200
4. Відображено балансову вартість іноземної валюти 942 334 11300
5. Віднесено на фінансові результати собівартість реалізованої іноземної валюти 791 942 11300
Задача 19.
Вихідні дані:
Загальний фонд заробітної плати , усіх видів виплат , на які нараховуються страхові внески , становив 9320 грн. З них :
заробітна плата виробничих працівників - 5320 грн.;
заробітна плата адміністративного персоналу -2650 грн.;
заробітна плата за роботи , пов'язані зі збутом продукції-1350 грн.
Завдання : провести розрахунок суми нарахувань на соціальні заходи
Розв'язування :
Проведемо нарахування на заробітну плату :
1. виробничих працівників :
до Пенсійного фонду :5320*32%= 1702 грн.
Дт 91 Кт 651 - 1702,00
на соціальне страхування : 5320*2,9% = 154 грн.
Дт 91 Кт 652 - 154,00
до Фонду зайнятості : 5320*1,9% = 101 грн.
Дт 91 Кт 653 - 101,00
2. адмінперсоналу :
до Пенсійного фонду : 2650*32% = 848 грн.
Дт 92 Кт 651 - 848,00
на соціальне страхування : 2650*2,9% = 77 грн.
Дт 92 Кт 652 - 77,00
до Фонду зайнятості : 2650*1,9% = 50,35 грн.
Дт 92 Кт 653 - 50,35
3. працівникам, робота яких пов'язана зі збутом продукції :
до Пенсійного фонду : 1350*32% = 432 грн.
Дт 93 Кт 651 -432,00
на соціальне страхування : 1350*2,9% =39 грн.
Дт 93 Кт 652 - 39,00
до Фонду зайнятості : 1350*1,9% = 25,70 грн.
Дт 93 Кт 653 - 25,70
Задача 20.
Вихідні дані
Підприємство реалізувало комп'ютер на умовах попередньої оплати за договірною вартістю 3 600 грн., у тому числі ПДВ - 600грн. Первісна вартість проданого комп'ютера - 3 200 грн., зношення - 400 грн.
визначити справедливу вартість комп'ютера ;
відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку .
1. Одержано попередню оплату 311 681 3600
2. Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ 643 641 600
3. Відображено дохід від реалізації комп'ютера 377 742 3600
4. Списано податкові зобов'язання з ПДВ 742 643 600
5. Віднесено доходи від реалізації на фінансовий результат 742 793 3000
6. Списано знос реалізованого комп'ютера 131 104 400
7. Списано залишкову вартість реалізованого комп'ютера 972 104 2800
8. Списано залишкову вартість реалізованого комп'ютера 793 972 2800
9. Проведено залік заборгованостей 681 377 3600
Задача 21.
Вихідні дані :
Працівник підприємства , стаж роботи ( страхування ) якого 6 років, у березні 200_р. хворів 6 робочих. Відомо, що його заробіток за шість місяців, що передували хворобі, становив 1890 грн., кількість робочих днів за даний період - 134.
Завдання: розрахувати суму , яка належить працівникові до виплати за лікарняним листом.
Розв'язування :
Розрахуємо середньоденний заробіток працівника :
1890 : 134 = 14,10 грн.
Розрахуємо заробіток за шість робочих днів :
14,1 * 6 = 84,60 грн.
Оскільки стаж роботи працівника 6 років, то для нарахування суми за лікарняним листом беремо 80% від розрахованої суми
84,60 *80% = 67,70 грн.
Дт 65 Кт 66 - 67,70
Задача 22
Вихідні дані :
Підприємство А придбало у звітному періоді пластмас на суму 720 грн. ( ПДВ - 120 грн. ). Протягом цього періоду ціна пластмас знизилася до 500 грн. Підприємство оцінює пластмаси за чистою вартістю реалізації.
Завдання : відобразити операцію з уцінки пластмас в реєстрах бухгалтерського обліку
Відповідь
№ Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Оприбутковано пластмас 201 631 600*
2. Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 120
3. Відображено уцінку пластмас до чистої вартості реалізації (600-500) 946 201 100
4. Оплачено рахунки постачальників паперу 631 311 720
Задача 23.
Вихідні дані :
На складі підприємства А з вини кладовщика виявлено нестачу запасних частин на суму 240 грн. ( в тому числі ПДВ ) і утримано із його заробітної плати згідно з письмовою заявою .
Завдання :
обчислити суму до відшкодування ;
відобразити дані операції в реєстрах бухгалтерського обліку .
Відповідь
№ Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Списано облікову вартість запасних частин, яких не вистачає 947 201 200
2. Відображено в позабалансовому обліку невідшкодовані нестачі 072 - 200
3. Відображено виникнення дебіторської заборгованості й доходу після встановлення винної особи на загальну суму відшкодування втрат 375 716 480
4. Списано з позабалансового обліку суму нестачі - 072 200
5. Відображено утримання суми відшкодування втрат із заробітної плати винної особи 661 375 480
6. Відображено суму, що належить до перерахування до бюджету (480-200) 716 641 280
7. Перераховано до бюджету належну частину суми відшкодування 641 311 280
8. Відображено закриття рахунків обліку доходів і витрат 791
716 947
791 200
200
* Припустимо, що індекс інфляції дорівнює одиниці.
Задача 24.
Вихідні дані :
Підприємство прийняло рішення про ліквідацію верстата :
первісна вартість - 20 000 грн.,
знос - 18000грн.
Витрати , пов'язані з ліквідацією , становлять 1 200 грн. Вартість брухту , одержаного внаслідок ліквідації верстата - 600 грн.
Завдання : відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку .
Відповідь
№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Списано знос ліквідованого верстата 131 104 18000
2. Відображено залишкову вартість ліквідованого верстата 976 104 2000
3. Відображено витрати, пов'язані з ліквідацієюверстата 976 661, 65 1200
4. Віднесено на фінансовий результат витрати на ліквідацію 793 976 3200
5. Відображено вартість брухту, одержаного внаслідок ліквідації верстата 209 746 600
6. Відображено дохід від ліквідації у фінансових результатах 746 793 600
Задача 25.
Вихідні дані :
На початок звітного періоду на підприємстві було 40 банок фарби для підлоги за ціною 6 грн. за банку . Протягом звітного періоду воно придбало фарбу для підлоги в такому порядку :
1) 80 банок по ціні 6,5 грн. ( в тому числі ПДВ );
2) 60 банок по ціні 5,5 грн. ( в тому числі ПДВ );
3) 90 банок по ціні 6,3 грн. ( в тому числі ПДВ ).
В тому ж періоді 155 банок фарби було відпущено на виробничі потреби .
Завдання :
відобразити списання фарби у виробництво методом обчислення середньозваженої собівартості одиниці запасів ;
визначити залишок фарби для підлоги на кінець звітного періоду ;
відобразити дану операцію в реєстрах бухгалтерського обліку .
Відповідь
Визначимо середньозважену собівартість одиниці запасів і залишок .
Середньозважена вартість = 40*6 + 80*6,5 + 60*5,5 +90*6,3 = 1657
40 + 80 + 60 + 90 = 270
1657 : 270 = 6,14
Отже, середньозважена вартість однієї банки

 
 

Цікаве

Загрузка...