WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 35 задач з розв’язками на державний іспит «Бухоблік» - Реферат

35 задач з розв’язками на державний іспит «Бухоблік» - Реферат

продукції.
Дт 23 Кт
1) 1200 5) 37988
2) 18400
3) 6808
4) 780
Од 37988 Ок 37988
Задача 11
Вихідні дані :
У рахунок внеску до статутного фонду підприємства учасник передав ксерокс вартістю 2 500 грн. Витрати на його транспортування становили 18 грн. ( ПДВ - 3 грн.).
Завдання : - відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку.
Відповідь
№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Відображено внесок за вартістю, зазначеною в установчих документах 46 40 2500
2. Одержано від учасника об'єкта основних засобів 104 46 2500
3. Витрати на транспортування 152 631 15
4. Відображено податковий кредит з ПДВ 644 631 3
5. Списано витрати на транспортування з включенням до первісної вартості об'єкта основних засобів, що внесені до статутного фонду 104 152 15
Задача 12.
Необхідно:
На підставі господарських операцій необхідно відкрити синтетичний рахунок 661, провести запис всіх операцій, підрахувати обороти за місяць та визначити кінцеве сальдо (залишок на початок місяця становить 27000 грн.)
Дані для виконання:
№ Зміст господарських операцій. Сума грн.
1. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва. Дт 23- Кт66 4890
2. Нарахована заробітна плата загально виробничому персоналу. Дт 91- Кт66 1270
3. Утримані із зарплати:
- прибутковий податок Д 66-Кт 64
- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування Д 661-Кт 651
- збір на соціальне страхування на випадок безробіття Д 661-Кт 653
- неповернені у встановлений строк залишки підзвітних сум Д 661-Кт 372
320
200
65
29
4. Виплачено з каси заробітну плату Д 661-Кт 301 5124
5. Депонована заробітна плата. Д 661-Кт 662 ?
Дт 661 Кт
Пс 27000
3) 320 1) 480
3) 200 2) 1270
3) 65
3) 29
4) 5124
Од 5738 Ок 1750
Кс 23012
Задача 13.
На основі наведеної кореспонденції рахунків, скласти зміст госп. операцій.
1) Дт23 - Кт20 - передано у виробництво виробничі запаси ( I тип змін бух. балансу )
2) Дт91 - Кт66 - нарахована з/п управлінському персоналу цеху ( III тип )
3) Дт23 - Кт91 - списано змінні загальновиробничі витрати ( I тип )
4) Дт26 - Кт23 - передано з виробництво на склад готова продукція ( I )
5) Дт66 - Кт64 - утримано із зарплати працівників прибутковий податок (II)
6) Дт30 - Кт31 - отримано в касу гроші для виплати з/п ( I )
Задача 14.
Необхідно:
дати визначення бухгалтерського балансу;
згрупувати по статтях і розділах залишки господарських засобів і джерела їх утворення.
Дані для виконання:
Назва рахунку Сума, грн.
1. Основні засоби (первісна вартість) 125000,00 А І
2. Матеріали 38000,00 А ІІ
3. Основне в-во 25600,00 А ІІ
4. Статутний капітал 170000,00 П І
5. Векселі видані 14000,00 П ІУ
6. Нерозподілений прибуток 18000,00 П І
7. Готова продукція 5300,00 А ІІ
8. Каса 250,00 А ІІ
9. Розрахунковий рахунок 19000,00 А ІІ
10. Розрахунки з оплати праці 4800,00 П ІУ
11. Розрахунки з постачальниками та підрядниками 6200,00 П ІУ
12. Векселі одержані 650,00 А ІІ
13. Розрахунки з різними кредиторами 800,00 П ІУ
Задача 15.
Підприємство реалізує складське приміщення.
Вихідні дані :
- первісна вартість реалізованого об'єкта - 75 000 грн. ;
- нарахований знос - 65 600 грн. ;
- ціна реалізації об'єкта без ПДВ - 11 000 грн. ;
- ПДВ 20% - 2 200 грн.
Завдання : відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку.
Відповідь
№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Відображено дохід від реалізації 377 742 13200
2. Списання нарахованого зносу реалізованого об'єкта 131 103 65600
3. Списано залишкову вартість реалізованих основних засобів 972 103 9400
4. Відображено суму ПДВ 742 641 2200
5. Надійшла від покупців оплата за продані їм основні засоби 311 377 13200
6. Списано дохід від реалізації необоротних активів на рахунок фінансових результатів 742 793 11000
7. Собівартість реалізованих необоротних активів віднесено на фінансові результати 793 972 9400
8. Фінансовий результат від реалізації основних засобів віднесено до нерозподіленого прибутку 793 441 1600
Задача 16
Вихідні дані :
Підприємство безоплатно передало запасні частини балансовою вартістю 2 000 грн.
Завдання : відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку .
Відповідь
№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Відображено балансову вартість переданих запчастин 949 207 2000
2. Відображено податкові зобов'язання з ПДВ 949 641 400
3. Інші витрати діяльності віднесено на фінансові результати 791 949 2400
Задача 17
Вихідні дані :
Працівнику нарахована за вересень 200_ р. заробітна плата за тарифом в сумі 400,00 грн. і премію в сумі 60 грн. Працівник платить аліменти на одну дитину.
Завдання :
провести розрахунок утримань із заробітної плати ;
провести розрахунок відрахувань на соціальні заходи ;
розрахувати суму , що належить до виплати ;
відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку
Розв'язування :
1. Нарахована зарплата
Дт 23 Кт 66 - 400,00 грн.
2. Проведемо утримання :
до Пенсійного фонду 400*2%= 8,00 грн.
Дт 66 Кт 651 - 8,00
на соціальне страхування 400*0,5%= 2,00 грн.
Дт 66 Кт 652 - 2,00
до Фонду зайнятості 400*0,5%= 2,00 грн.
Дт 66 Кт 653 - 2,00
прибутковий податок ( 400 - 8 -2 - 2 - 61,50 ( соціальна пільга ) ) * 13% = 42,50грн.
Дт 66 Кт 641 - 42,50
аліменти на одну дитину ( 400-8-2-2-42,5 )*25%=86,00 грн.
Дт 66 Кт 685 - 86,00
3. Проведемо розрахунок відрахувань :
до Пенсійного фонду 400*32% = 128,00 грн.
Дт 23 Кт 651 - 128,00
на соціальне страхування 400*2,9% = 12,00 грн.
Дт 23 Кт 652 - 12,00
до Фонду зайнятості 400*1,9% = 7,60 грн.
Дт 23 Кт 653 - 7,60
4. Розрахуємо суму до виплати
400-8-2-2-42,50-86 = 259,50 грн.
Задача 18
Підприємство перерахувало уповноваженому банку 2 000 дол. Курс НБУ на дату перерахування - 5,65 грн. за 1 дол. Валюту продано за курсом 5,6 грн. за 1 дол.
Відповідь
№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Відображено суму валюти, перерахованої уповноваженому банку

 
 

Цікаве

Загрузка...