WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 35 задач з розв’язками на державний іспит «Бухоблік» - Реферат

35 задач з розв’язками на державний іспит «Бухоблік» - Реферат

641 - Кт 631 -125
5. Оприбутковано вартість нематеріальних активів, яка становить всі суми витрат на їх придбання і становить
Придбання = 1667
Встановлення = 625
1667 + 625 = 2292
6. Оплачено рах. Постачальника Дт 631 - Кт 311 -2750
2000 + 750 = 2750
Задача 6.
Необхідно:
По нижче наведених операціях, скласти бухгалтерські проведення, провести розрахунках необхідних сум, вказати порядок їх визначення.
Дані для виконання:
1. Надійшло на розрахунковий рахунок виручка за реалізацію продукції в т. ч. ПДВ - 105000
2. Списана в кінці місяця с/в реалізації на фінансовий результат рах. 90000
3. Списана в кінці місяця сума чистого прибутку ( різниці між виручкою від реалізації і сумою податків ) ?
4. Визначити і списати фінансовий результат основної діяльності ?
Розв'язання:
1.Одержано виручку від реалізації продукції
Дт 31 - Кт 70 - 105000 в т. ч. ПДВ
Дт 70 - Кт 64 - 17500
2.Списано с/в реалізованої продукції
Дт 79 - Кт90 - 90000
3.Списана чистий дохід від реалізації на фінансовий результат
Дт 70 - Кт 79 - 87500
105000 - 17,500 = 87,500
4.Визначено і списано фінансовий результат
Дт 44 - Кт 79 - 2500
Фінансовий результат - це збиток, так, як дохід від реалізації прод. в сумі 87,500 менший від затрат від її вигот. в сумі 90000
По даних 79 рах. збиток від реалізації, як різниця між Кт ( 87,500 ) і Дт ( 90000 ) в сумі 2500 грн.
Дт 79 Кт
2) 90000 3) 87500
4) 2500
Од 90000 Ок 90000
Задача 7.
Необхідно:
На основі даних звіту касира за 10.05 поточного року необхідно:
1. Вказати кореспонденцію рахунків по господарських операціях.
2. Визначити залишок готівки в касі на кінець дня.
3. Охарактеризувати причину не дотримання ліміту, який становить - 25 грн.
Дані для виконання:
Залишок каси на 10.05 15 грн.
Операції за день ( грн. )
№ Зміст господарської операції. Сума.
1. Одержано з поточного рахунку:
на виплату зарплати
на виплату допомоги
3000,00
200,00
2. Видано з каси допом. з кошт соц. страх. 200,00
3. Одержано від робіт. за реал. спец. одяг 10,00
4. Повернено в касу залишок невикор. підзв. сум 15,00
5. Внесено на поточний рахунок 25,00
1. Дт 30 - Кт 31 - 3200
2. Дт 66 - Кт 30 - 200
3. Дт 30 - Кт 70 - 10
4. Дт 30 - Кт 372 - 15
5. Дт 31 - Кт 30 - 25
Дт 30 Кт
1) 3200 2) 200
3) 10 5) 25
4) 15
Од 3225 Ок 225
Кс 3000
Недотримання ліміту в касі виникло за рахунок надходження коштів для виплати заробітної плати, які можуть зберігатися в касі підприємства протягом 3-х робочих днів.
Задача 8.
Необхідно:,
Відобразити в обліку операції по оприбуткуванню МШП, виготовлених власними силами.
Дані для виконання:
Підприємством самостійно виготовлені МШП (18 шт. ) , у результаті чого ним понесені такі затрати:
використано матеріалів на суму 15000 грн.
нарахована з/п бригаді, що виготовляла МШП, у сумі 340 грн.
використані напівфабрикати власного виготовлення на суму 850 грн.
надані послуги допоміжним виробництвом на суму 120 грн.
Частина виготовлених МШП ( 15 шт. ) видана для потреб цеху.
Розв'язок:
1. Списана вартість використаних матеріалів Дт231 - Кт201 - 1500 грн.
2. Нарахована з/п працівникам, які виготовляють МШП Дт231 - Кт661 - 340 грн.
3. Нараховані обов'язкові збори на суму зарплати Дт231 - Кт65 - 127,5
4. Списана вартість використаних напівфабрикатів Дт 231 - Кт 20 -850 грн.
5. Відображена вартість послуг допоміжного виробництва Дт231 - Кт232 - 210 грн.
6. Оприбутковані на склад МШП, виготовлені власними силами підприємства ( 18 шт. )
Дт22 - Кт231 - 3027,5 грн.
Дт 231 Кт
Пс
1) 1500 6) 3027,5
2) 340
3) 127,5
4) 850
5) 210
Од 3027,5 Ок 3027,5
7. Видані в експлуатацію МШП кількістю 15шт. Дт91 - Кт22 - 2523
3027,5 / 18 * 15 = 2523
8. Списані загальновиробничі витрати Дт23,90 - Кт91
9. Списується с/в МШП на фінансово - результат. Рахунок Дт79 - Кт90 - 3027,5 грн.
Задача 9.
Необхідно:
закрити рахунок 79 " Фінансові результати "
визначити фінансові результати від продажу продукції
скласти відповідні бухгалтерські проводки
Дані для виконання:
1. Оприбутковано продукцію за фактичною собівартістю 200 грн.
2. Зараховано на поточний рахунок кошти від продажу продукції 380 грн.
3. Списано витрати на збут 50 грн.
4. Списано адміністративні витрати 20 грн.
5. Визначено суму ПДВ згідно чинного законодавства ?
6. Нараховано акцизний збір 40 грн.
Розв'язання:
1. Дт 90 - Кт 26 200
Дт 79 - Кт 90 200
2. Дт 31 - Кт 36 380
Дт 36 - Кт 70 380
3. Дт 79 - Кт 93 50
4. Дт 79 - Кт 92 20
5. Дт 70 - Кт 64 (380 * 20) : 120 = 63
6. Дт 70 - Кт 64 40
Для фінансового результату використовують рахунок 79
Списуємо з рахунку 70 чистий дохід 380 - 103 = 277
7. Дт 70 - Кт 79 277
Визначаємо фінансові результати по даному рахунку 79: 7 грн.
8. Дт 79 - Кт 44 7
Дт 79 Кт
1) 200 7) 277
3) 50
4) 20
8) 7
Од 277 Ок 277
Фінансовий результат від реалізації продукції - прибуток
Задача 10.
Необхідно:
вказати кореспонденцію бухгалтерських рахунків по нижченаведених госп. операціях;
по операціях №3 і №5 провести розрахунок сум, вказати порядок їх визначення і облікові реєстри в яких повинні знаходити своє відображення дані операції.
Дані для виконання:
1. Відпущені і витрачені на виробництво продукції матеріали 12000
2. Нарахована з/п робітникам за виробництво продукції 18400
3. Проведено відрахування на соц. заходи від нарахованої з/п робітників основного в-ва (дивитись операція №2)
4. Прийнято до уваги платіжна вимога контори енергозбуту на електроенергію, спожиту для потреб в-ва 780
5. Надійшла насклад готова продукція і оприбуткована по фактичній собівартості. Собівартість готової продукції визначається при відсутності незавершеного в-ва на початок і кінець місяця.
Розв'язання:
1. Дт 23 - Кт 201 - 1200 матеріальний звіт, лімітні картки
2. Дт 23 - Кт 66 - 18400 табл. №5 і №1, розрахункова відомість
3. Дт 23 - Кт 65 - 6808 табл. №4 ( 37% * 18400):100 = 6808
4. Дт 23 - Кт 63 - 780 журнал №5 і платіжна вимога
5. Дт 26 - Кт 23 - 37988 собівартість готової продукції визначаємо по даних рахунку 23. Так як незавершеного в-ва на початок місяця нема, то сума дорівнює сумі затрат на виготовлення

 
 

Цікаве

Загрузка...