WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основні форми бухгалтерської звітності - Контрольна робота

Основні форми бухгалтерської звітності - Контрольна робота

записів повинна дорівнювати загальній сумі кредитового запису (або навпаки), а також сумі, зазначеній у графі оборотів.
Внизу кожної сторінки книги Журнал-головна записують підсумки загальної суми оборотів, а також дебетових і кредитових оборотів синтетичних рахунків. Сума оборотів по дебету всі синтетичних рахунків повинна дорівнювати сумі оборотів по кредиту рахунків, а також підсумку графи "Сума обороту". Це дає змогу систематично контролювати правильність записів шляхом перевірки їх при підрахунку підсумків.
Схема форми бухгалтерського обліку Журнал-головна.
Умовні позначення:
Записи поточного обліку
Звірка записів
Складання звітності
Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку.
Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку ґрунтується на широкому застосуванні системи накопичу вальних і групувальних обліків регістрів - журналів-ордерів і допоміжних відомостей до них.
Записи в журнали-ордери (основні регістри) здійснюються на підставі виправдних документів в міру їх надходження і опрацювання (без складання меморіальних ордерів). При значній кількості однорідних документів по операціям їх дані попередньо групуються у допоміжних відомостях, місячні підсумки яких переносяться потім у відповідні журнали-ордери.
У журналах-ордерах хронологічний і систематичний облік суміщені. За зовнішнім виглядом журнали-ордери являють собою окремі аркуші-регістри багатогранної форми, призначені для кредитових записі того балансового рахунку, операції по якому обліковуються в даному журналі-ордері. В окремих графах журналу-ордеру вказані рахунки , які кореспондують з кредитом даного рахунку. Формат цих регістрів, розміщених граф і порядок записів залежать від особливостей облікованих операцій. В усіх регістрах завчасно надрукована типова кореспонденція рахунків. Кожному журналу-ордеру присвоюють постійний номер.
Для запобігання повторних записів журнали-ордери побудовані за кредитовою ознакою: всі господарські операції відбуваються по кредиту даного синтетичного рахунку і дебету кореспондуючого з ним рахунку. Кредитову ознаку взято в основу будови журналу-ордера тому, що вона більшою мірою, ніж дебетова, відповідає характеру здійснюваних операцій. Схематично
форма журналу-ордеру має такий вигляд.
Журнал-ордер №___
по кредиту рахунку №___
Дата Підстава для запису
(найменування і № документу) В дебет рахунків Разом
до кредиту
№___ №___ №___
Записи господарських операцій в журнали-ордери здійснюються за шаховим принципом, який полягає в тому, що за один робочий прийом суму господарської операції одночасно записують по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків. Це дає змогу значно скоротити кількість облікових записів, зменшити обсяг облікової роботи і покращити якість самого обліку. Всі кредитові обороти по синтетичному рахунку збираються в одному журналі-ордері. Дебетові обороти по цьому рахунку одержують відображення в тих журналах-ордерах, у яких роблять записи на рахунках, що кореспондують з дебетом даного рахунку. Тому загальна сума дебетового і кредитового обороту по кожному синтетичному рахунку може бути одержана тільки шляхом вибірки з відповідних журналів-ордерів.
Схема журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку.
Умовні позначення:
Записи поточного обліку
Звірка записів
Складання звітності
Діалогово-автоматизована (комп'ютерна) форма бухгалтерського обліку.
Дана форма ґрунтується на комплексному використанні швидкодіючих ЕОМ, які забезпечують автоматизований процес збирання, реєстрацій й опрацювання облікової інформації, необхідної для контролю й управління. Порядок опрацювання первинної документації на ЕОМ визначається системою програмного забезпечення, яка керує цим процесом.
Первинні дані вводяться до комп'ютера самим бухгалтером, який здійснює візуальний і машинний контроль, веде діалог, виправляє помилки, опрацьовує за допомогою комп'ютера інформацію; за допомогою друкуючого пристрою отримує відповідні документи (регістри синтетичного й аналітичного обліку, оборотні і сальдові відомості, баланс, інші форми звітності).
Спрощена форма бухгалтерського обліку на малих підприємствах.
Організація бухгалтерського обліку господарських операцій на малих підприємствах ґрунтується на єдиних методологічних засадах, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".
Малі підприємства можуть самостійно обирати форму бухгалтерського обліку залежно від потреб свого виробництва, його складності та чисельності працівників. Так, для підприємств, які функціонують у матеріальній сфері виробництва, рекомендується використовувати регістри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку. Підприємства громадського харчування і торгівлі використовують регістри спрощеної форми бухгалтерського обліку.
Законом України "Про підприємства в Україні" до категорії малих підприємств віднесені діючі та новостворені підприємства (незалежно від форми власності) з чисельністю працівників у промисловості та будівництві - до 200 чоловік, у науці та науковому обслуговуванні - до 100 чоловік, в інших галузях виробничої сфери - до 50 чоловік, в галузях невиробничої сфери - до 25 чоловік, а в роздрібній торгівлі - до 15 чоловік.
Спрощена форма бухгалтерського обліку може застосовуватися за:
простою формою (без використання регістрів обліку майна малого підприємства);
формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів майна малого підприємства.
Проста формабухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами, які здійснюють за місяць не більше 100 господарських операцій, не мають виробництва продукції (робіт), пов'язаних з високими матеріальними витратами.
Форма бухгалтерського обліку з використанням (веденням) регістрів обліку майна малого підприємства передбачає обов'язкове ведення таких облікових регістрів:
Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу) за формою № В-1;
Відомість обліку виробничих запасів, готової продукції та товарів за формою № В-2;
Відомість обліку грошових коштів і фондів за формою № В-4;
Відомість обліку розрахунків ат інших операцій за формою № В-5;
Відомість обліку реалізації за формою № В-6 (плата);
Відомість обліку реалізації за формою № В-6 (відвантаження);
Відомість обліку розрахунків з постачальниками за формою № В-7;
Відомість обліку заробітної плати за формою № В-8.
Кожна відомість застосовується, як правило, для обліку розрахунків по одному з використаних ресурсів. Сума будь-якої операції записується у двох відомостях одночасно: у першій по дебету рахунку з наведенням шифру рахунку, який кредитується (у графі "Кореспондуючий рахунок"), а у другій - по кредиту рахунку з аналогічним записом шифру рахунку, що дебетується.
Список використаної літератури.
1) Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку - Київ, 2000 р.
2) Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках - Київ "А.С.К.", 2001 р.
3) Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку 2001 /За редакцією доктора економічних наук, професора М. В. Кужельного/ - Київ "А.С.К.", 2001 р.
4) Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України - Київ "А.С.К.", 2000 р.
5) Завгородний В. П. Бухгалтерський учт в Украине - Київ "А.С.К.", 1999 р.
6) Новый план счетов /Инструкция о применении плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций/ - от 21 декабря 1999 г. под №893/4186.
7) Ярцев А. Курс по бухгалтерскому учету - Киев, 1996 г.

 
 

Цікаве

Загрузка...