WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Класифікація рахунків за їх призначенням і будовою - Контрольна робота

Класифікація рахунків за їх призначенням і будовою - Контрольна робота

балансових належать рахунки: "Орендовані необоротні активи", ""Активи на відповідальному зберіганні", "Контрактні зобов'язання", "Списані активи", "Обладнання, прийняте для монтажу", "Бланки суворого обліку" та ін.
Відмінною особливістю за балансових рахунків є те, що вони не кореспондують ні між собою, ні з балансовими рахунками, правило подвійного запису на них не поширюється; господарські операції на за балансових рахунках відображаються одинарним записом: тільки по дебету або тільки по кредиту відповідного рахунку. (Додаток №16).
Висновки.
Для відображення різнобічної діяльності підприємств і організацій з метою одержання інформації, необхідної для управління і контролю, використовують три види господарського обліку:
" оперативний;
" бухгалтерський;
" статистичний.
Кожен з них має своє завдання, об'єкти обліку, способи одержання та опрацювання інформації і виконує свою роль у здійсненні функцій, покладених на господарський облік у суспільстві.
Оперативний (оперативно-технічний) облік використовується для спостереження і контролю за окремими операціями і процесами на найважливіших ділянках господарської діяльності з метою керівництва ними в міру їх здійснення.
Бухгалтерський облік є системою безперервного, суцільного, документального, обґрунтованого і взаємопов'язаного відображення господарських засобів, їхніх джерел, господарських процесів і результатів діяльності в грошовому вираженні для забезпечення інформації, необхідної для управління і контролю.
Статистичний облік вивчає і контролює масові суспільно-економічні та окремі типові явища і процеси.
Усі три види обліку - оперативний, бухгалтерський і статистичний - тісно взаємопов'язані, доповнюють один одного і утворюють єдину систему народногосподарського обліку. Їхній взаємозв'язок забезпечується також державним регулюванням питань обліку та звітності в Україні. Таке регулювання здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує План рахунків бухгалтерського обліку, національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. Державне керівництво обліком забезпечує єдність документації, форм обліку і звітності; єдину методику визначення облікових показників і оцінки господарських засобів, що забезпечує достовірність і повноту облікової інформації, одержаної за допомогою окремих видівобліку.
Удосконалення системи управління народним господарством, впровадження сучасної обчислювальної техніки сприяють інтеграції та підвищенню оперативності усіх видів обліку. Так, значна части на інформації бухгалтерського обліку за умови її більшої деталізації перетворюється на елемент оперативного управління виробництвом. Підвищується оперативність статистичного обліку, більш глибока і аналітична інформація якого може замінити оперативний облік на окремих ділянках виробництва. Отже, інтегрована система господарського обліку дає можливість одержувати більший обсяг інформації на якісно новій організаційній основі автоматизованої системи управління.
Додатки.
Додаток №1.
Класифікація рахунків за призначенням і структурою.
Рах. "Основні засоби"
Матеріальні
Рах. "Виробничі запаси"
Рах. "Готова продукція" та ін.
Рах. "Каса"
Грошових коштів
Рах. "Кошти в банках"
Рахунки
Рах. "Резервний капітал" та ін.
основні
Рах. "Статутний капітал"
Власного капіталу
Рах. "Додатковий капітал"
Рах. "Резервний капітал" та ін.
Рах. "Розрахунки з покупцями
Розрахункові
і замовниками"
Рах. "Розрахунки з постачальниками
і підрядчиками" та ін.
Рах. "Транспортно-заготівельні
Доповнюючі витрати" (аналітичний)
Рах. "Знос необоротних активів"
Рахунки
Контрактивні
Рах. "Резерв сумнівних боргів"
регулюючі Рах. "Торгова націнка" та ін.
Субрах. "Прибуток, використаний
Контрпасивні
у звітному періоді"
Рах. "Вилучений капітал"
Рах. "Неоплачений капітал" та ін.
Збірно-розподільчі
Рах. "Загальновиробничі витрати"
Рах. "Адміністративні витрати"
Номінальні
Рах. "Витрати на зут" та ін.
Додаток №1 (продовження)
Рах. "Витрати майбутніх періодів"
Рахунки Бюджетно-розподільчі Рах. "Доходи майбутніх періодів"
операційні
Рах. "Виробництво"
Калькуляційні Рах. "Капітальні інвестиції"
Рах. "Фінансові результати"
Порівняльні
Рах. "Брак у виробництво"
Рах. "Брак у виробництво"
Рахунки Рах. "Нерозподілений прибуток
фінансово- (непокриті збитки)"
результатні
Рах. "Орендовані необоротні активи"
Рахунки Рах. "Активи на відповідальному
забалансові зберіганні"
Рах. "Бланки суворого обліку"
Додаток №2.
Схема матеріального рахунка.
Додаток №3.
Схема рахунка грошових коштів.
Додаток №4.
Схема рахунка власного капіталу.
Додаток №5.
Схема активного розрахункового рахунка.
Додаток №6.
Схема пасивного розрахункового рахунка.
Додаток №7.
Схема активно-пасивного розрахункового рахунка.
Додаток №8.
Схема регулюючих доповнюючи рахунків.
Додаток №9.
Схема регулюючих контрактивних рахунків.
Додаток №10.
Додаток №11.
Схема регулюючих контрарно-доповнюючих рахунків.
Додаток №12.
Схема збірно-розподільчих активів.
Додаток №13.
Схема рахунка "Витрати майбутніх періодів".
Додаток №14.
Схема рахунка "Доходи майбутніх періодів".
Додаток №15.
Схема калькуляційних рахунків.
Додаток №16.
Схема за балансових рахунків.
Список використаної літератури.
1) Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку - Київ, 2000 р.
2) Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках - Київ "А.С.К.", 2001 р.
3) Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку 2001 /За редакцією доктора економічних наук, професора М. В. Кужельного/ - Київ "А.С.К.", 2001 р.
4) Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України - Київ "А.С.К.", 2000 р.
5) Завгородний В. П. Бухгалтерський учт в Украине - Київ "А.С.К.", 1999 р.
6) Новый план счетов /Инструкция о применении плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций/ - от 21 декабря 1999 г. под №893/4186.
7) Ярцев А. Курс по бухгалтерскому учету - Киев, 1996 г.

 
 

Цікаве

Загрузка...