WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Класифікація рахунків за їх призначенням і будовою - Контрольна робота

Класифікація рахунків за їх призначенням і будовою - Контрольна робота

а також рахунки, призначені для обліку операційних витрат, які не включаються до собівартості:
"Адміністративні витрати" - призначений для обліку загальногосподарських витрат, пов'язаних з управлінням і обслуговуванням підприємства в цілому;
"Витрати на збут" - призначений для обліку витрат, пов'язаних зі збутом (реалізацією) товарів, робіт, послуг;
"Інші витрати операційної діяльності" - призначений для обліку інших операційних витрат, зокрема: витрат на дослідження і розробки, собівартості реалізованої іноземної валюти та виробничих запасів, втрат від знецінення запасів та ін.
До витрат, які не пов'язані з операційною діяльністю і які також не підлягають включенню до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), належать:
фінансові витрати. Рахунок "Фінансові витрати" призначений для обліку витрат фінансової діяльності підприємства, зокрема витрат, пов'язаних з нарахуванням і сплатою відсотків за користування кредитом, іншим позиковим капіталом; витрат, пов'язаних з випуском і обігом цінних паперів власної емісії тощо;
втрати від участі в капіталі. Рахунок "В втрати від участі в капіталі" призначений для обліку втрат від зміни вартості інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства;
інші витрати. Рахунок "Інші витрати" призначений для обліку витрат, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом чи реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: собівартість реалізованих необоротних активів і майнових комплексів, втрати від уцінки та списання необоротних активів, втрати від не операційних курсових різниць та ін.).
Витрати операційної діяльності і витрати, не пов'язані з операційною діяльністю, що не підлягають включенню до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), відображені протягом звітного періоду на дебеті зазначених рахунків, у кінці звітного періоду списуються з кредиту цихрахунків на фінансові результати.
До номінальних (тимчасових) рахунків належать також рахунки, призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій:
"Доходи від реалізації" реалізації товарів, робіт, послуг;
"Інший операційний дохід" - призначений для обліку доходів від реалізації іноземної валюти, інших необоротних активів, від оперативної оренди активів та ін.;
"Дохід від участі в капіталі" - призначений для обліку доходів від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства;
"Інші фінансові доходи" - призначений для обліку доходів від одержаних дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансових операцій;
"Надзвичайні доходи" - призначений для обліку відшкодованих збитків від надзвичайних подій та інших надзвичайних доходів.
Доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, відображені протягом звітного періоду на кредиті зазначених рахунків, наприкінці звітного періоду списуються (за вирахуванням непрямих податків) на фінансові результати.
Порівняльні рахунки призначені для обліку відповідних господарських процесів і виявлення результатів про них. До порівняльних належать рахунки "Фінансові результати" і "Втрати від браку".
Рахунок "Фінансові результати" призначений для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності, надзвичайних подій. На кредит цього рахунку наприкінці звітного періоду списують суми доходів, одержаних від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (в кореспонденції з дебетом рахунків: "Доходи від реалізації", "Доходи від участі в капіталі", ""Інший операційний дохід", "Інші фінансові доходи", "Інші доходи", "Надзвичайні доходи" тощо). На дебет рахунка "Фінансові результати" наприкінці звітного періоду списують:
собівартість реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг (з кредиту рахунку "Собівартість реалізації");
адміністративні витрати (з кредиту рахунку "Адміністративні витрати");
витрати по реалізації продукції (з кредиту рахунку "Витрати на збут");
інші витрати і втрати (з кредиту відповідних рахунків).
Крім того, на дебет рахунка "Фінансові результати" з кредиту рахунка "Податки на прибуток" списують нараховану суму податку на прибуток.
Порівнянням кредитового і дебетового оборотів на рахунку "Фінансові результати" визначають суму чистого прибутку (збитку), яка списується на рахунок "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". При перевищенні кредитового обороту рахунку "Фінансові результати" над дебетовим, підприємство має прибуток і навпаки.
На дебеті рахунку "Брак у виробництві" відображають собівартість забракованої продукції, а також витрати на виправлення браку (якщо брак виправний), а на кредиті - суми, що відносяться на зменшення втрат від браку (вартість доходів, одержаних від бракованої продукції, утримання із заробітку винуватців браку, сума відшкодувань, одержаних від постачальників недоброякісних матеріалів тощо).
Шляхом порівняння дебетового і кредитового оборотів рахунку "Брак у виробництві" визначають невідшкодовані втрати від браку, які списують на дебеті рахунка "Виробництво" і включають до собівартості продукції (робіт, послуг), по які й було допущено брак.
Фінансово-результативні рахунки.
Фінансово-результативні рахунки призначені для узагальнення інформації про фінансові результати діяльності підприємства за звітний період.
До них належить рахунок "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)", на дебеті якого відображають збитки, а на кредиті - прибутки.
Розділ ІІІ . Забалансові рахунки.
Забалансові рахунки призначені для обліку рахунків, що не належать даному підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні або на зберіганні. До них належать орендовані необоротні активи, активи на відповідальному зберіганні, списані активи, гарантії та забезпечення, надані і отримані, та ін. Всі ці активи обліковуються на балансі тих господарств, яким вони належать. При складанні балансу залишки цих активів показують за підсумком балансу.
На забалансових рахунках обліковують, крім того, бланки суворого обліку (чекові книжки, акції, векселі тощо), умовні права і зобов'язання (застави, гарантії, зобов'язання тощо), списану на збитки заборгованість неплатоспроможних дебіторів (для спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами протягом трьох років) та інші об'єкти, які не вимагають подвійного запису.
До групи за

 
 

Цікаве

Загрузка...