WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Класифікація рахунків за їх призначенням і будовою - Контрольна робота

Класифікація рахунків за їх призначенням і будовою - Контрольна робота

рахунки
" фінансово-результатні;
" збалансовані.
Балансові рахунки (основні, регулюючі, операційні, фінансово-результатні) становлять систему рахунків, що охоплює всі активи підприємства, джерела їх формування, господарські процеси і результати діяльності; рахунки взаємно кореспондують між собою і при наявності залишків відображаються в балансі. Забалансові рахунки не відображаються у балансі і розміщуються за йогопідсумком.
Розділ ІІ . Балансові рахунки.
До балансових рахунків бухгалтерського обліку відносяться:
" основні рахунки;
" регулюючі рахунки;
" операційні рахунки;
" фінансово-результатні рахунки.
Рахунки основні.
Основні рахунки у бухгалтерському обліку використовуються для контролю за наявністю і змінами господарських засобів і джерел їх утворення. Об'єкти, що обліковуються на них, є основою господарської діяльності і в своїй сукупності характеризують майнове становище підприємства. Основні рахунки зі своїми показниками (залишками) слугують основою для складання бухгалтерського балансу.
Основні рахунки поділяються на:
" матеріальні рахунки;
" грошові рахунки;
" рахунки власного капіталу;
" розрахункові рахунки.
Матеріальні рахунки призначені для обліку наявності і руху (надходження, використання) матеріальних ресурсів підприємства. До них належать рахунки: "Основні засоби", "Нематеріальні активи", "Виробничі запаси", "Малоцінні і швидкозношувані предмети", "Готова продукція", "Товари" та ін.
Усі матеріальні рахунки є активними. Сальдо мають тільки дебетове, яке показує наявність (залишок) матеріальних цінностей на звітну дату. Обороти по дебету цих рахунків показують надходження (збільшення) матеріальних ресурсів, а обороти по кредиту - їх зменшення. (Додаток №2).
Облік матеріальних цінностей на аналітичних рахунках здійснюється не тільки у грошовому, а й у натуральних вимірниках. Облік матеріальних цінностей (надходження, видаток) по дебету і кредиту рахунків відображають в однаковій оцінці, що забезпечує реальність показників обліку і контроль за збереженням цінностей, які обліковуються на цих рахунках.
Рахунки грошових коштів призначені для обліку і контролю за наявністю і рухом грошових коштів та грошових документів підприємства. До них належать рахунки: "Каса", "Рахунки в банках", "Інші кошти".
Будова рахунків грошових коштів подібна до будови матеріальних рахунків: рахунки - активні, сальдо мають тільки дебетове; оборот по дебету показує збільшення грошових коштів, оборот по кредиту - їх зменшення. (Додаток №3).
Залишок матеріальних цінностей або грошових коштів, що показані в обліку на тому чи іншому рахунку, можна завжди перевірити за допомогою інвентаризації.
Рахунки власного капіталу призначені для обліку джерел власних господарських засобів (активів). Вони показують форми їх створення і цільове призначення, а також зміни в процесі діяльності. До цієї групи належать рахунки: "Статутний капітал", "Пайовий капітал", "Додатковий капітал", "Резервний капітал", "Цільове фінансування і цільові надходження" та ін.
Всі зазначені рахунки - пасивні. Кредитове сальдо цих рахунків показує наявність відповідних джерел засобів; оборот по кредиту - виникнення або збільшення джерел, а оборот по дебету - їх зменшення. (Додаток №4).
Облік господарських операцій на рахунках власного капіталу здійснюється тільки у грошовому вимірнику. Аналітичний облік джерел засобів ведуть за формами їх створення і цільовим призначенням.
Розрахункові рахунки призначені для обліку і контролю за розрахунковими відносинами даного підприємства з іншими підприємствами, організаціями та особами. На цих рахунках відображається заборгованість, що виникає в процесі господарської діяльності підприємства, а також зміни цієї заборгованості. Оскільки заборгованість може бути як на користь даного підприємства (дебіторська), так і на користь інших підприємств, організацій та осіб (кредиторська), розрахункові рахунки поділяються на:
" активні,
" пасивні,
" активно-пасивні.
Активні розрахункові рахунки призначені для обліку дебіторської заборгованості і розрахунків по ній (тобто для обліку заборгованості інших підприємств, організацій і осіб даному підприємству). До таких рахунків належать: "Розрахунки з покупцями і замовниками", "Довгострокова дебіторська заборгованість", "Розрахунки з різними дебіторами", "Векселі одержані" та ін.
Активні розрахункові рахунки мають дебетове сальдо, яке показує залишок дебіторської заборгованості на звітну дату; збільшення цієї заборгованості відображається на дебеті, а зменшення - на кредиті рахунку. (Додаток №5).
В аналітичному обліку активні розрахункові рахунки деталізуються по кожному окремому дебітору (підприємству, організації, особі).
Пасивні розрахункові рахунки призначені для обліку розрахункових відносин з кредиторами, тобто за зобов'язаннями даного підприємства перед іншими підприємствами, організаціями та особами. До них належать рахунки: "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", "Розрахунки по оплаті праці", "Короткострокові позики", "Довгострокові позики", "Векселі видані" та ін.
Кредитове сальдо зазначених рахунків показує залишок кредиторської заборгованості на звітну ату, збільшення цієї заборгованості відображається на кредиті, а зменшення - на дебеті рахунку. (Додаток №6).
В аналітичному обліку пасивні розрахункові рахунки деталізуються по кожному окремому кредитору.
Активно-пасивні розрахункові рахунки призначені для обліку розрахунків з такими підприємствами, організаціями та особами, характер заборгованості яких змінюється, тобто стосовно даного підприємства вони можуть виступати то як дебітори, то як кредитори. До них належать рахунки: "Розрахунки за податками і платежами", "Розрахунки по інших операціях" та ін.
Обороти по дебету і кредиту таких синтетичних активно-пасивних рахунків відображають розрахункові операції різного змісту: дебет в одних випадках показує збільшення дебіторської заборгованості, в інших - зменшення кредиторської заборгованості; кредит рахунка, навпаки, - збільшення кредиторської і зменшення дебіторської заборгованості. Тому для відображення справжнього становища розрахункових відносин сальдо на активно-пасивних рахунках показують розгорнуто: залишок дебіторської заборгованості показують на дебеті рахунка, кредиторської заборгованості - на кредиті. Це сальдо можна одержати тільки за допомогою аналітичних

 
 

Цікаве

Загрузка...