WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація внутрішнього аудиту - Реферат

Організація внутрішнього аудиту - Реферат

обговорення нових законодавчих актів, нових актуальних питань, що мають відношення до діяльності підприємства. Рівень знань аудитора підтверджується складанням відповідних кваліфікаційних заліків.
5. Стандарт "планування внутрішнього аудиту". Передбачає найбільш загальні вимоги до складання планів і програм внутрішнього аудиту. Керівник служби очолює складання річних планів діяльності служби внутрішнього аудиту та аудиторських програм. Плани діяльності повинні включати, як мінімум, напрями, строки та обсяги робіт внутрішнього аудиту, необхідні кадрові, фінансові та інші ресурси. Програма внутрішнього аудиту є документально оформленим планом реалізації певних контрольних заходів, в якому наведені (визначені) цілі, завдання і об'єкти аудиту, джерела інформації, послідовність та строки виконання робіт, необхідні ресурси, склад виконавців, порядок дій. При плануванні важливо орієнтуватись на мінімум витрат і максимум ефекту, враховувати упущену вигоду від альтернативного вкладення коштів. Необхідно також відмітити, що програми повинні носити конфіденційний характер, для осіб підрозділів, діяльність яких планується перевіряти.
6. Стандарт "проведення внутрішнього аудиту". Забезпечує надійні гарантії того, що аудиторська об'єктивність підтримується і цілі аудиту виконуються. Інформація повинна збиратись з усіх питань, що стосуються предмету, завдань і обсягу внутрішнього аудиту, і бути достовірною, необхідною, достатньою, своєчасною, аналітичною та організаційною з метою забезпечення об'єктивності при складанні аудиторського висновку та розробки рекомендацій.
7. Стандарт "звіт за результатами внутрішнього аудиту". Регламентує порядок складання та надання звітності внутрішніх аудиторів. На відміну від звітності зовнішнього аудитора, для внутрішніх аудиторів не існує стандартної форми звітів, вони складаються за формою, розробленою безпосередньо на підприємстві. Основні вимоги до звітів - об'єктивність, ясність, лаконічність, конструктивність і своєчасність, у найбільш загальному випадку такі звіти, крім необхідних реквізитів, мають включати:
" перелік виявлених відхилень, що перевищують допустимі норми;
" перелік обставин, за яких ці відхилення були виявлені;
" оцінку впливу виявлених відхилень на діяльність підрозділу та підприємства в цілому;
" рекомендації щодо можливого усунення виявлених відхилень;
" конструктивні пропозиції з удосконалення різних аспектів функціонування підприємства.
Питання, поставлені у звіті внутрішніх аудиторів, розглядаються як "відкриті" до тих пір, поки від власника (замовника) не надійде відповідь на зауваження і пропозиції. У кінцізвітного періоду внутрішні аудитори повинні надавати органам управління (власнику) підсумкові звіти про свою діяльність. В цих звітах виконана робота за видами і ділянками внутрішнього аудиту порівнюється із запланованою, фактичні витрати - з бюджетом фінансування, а також зазначаються недоліки в роботі служби, їх причини і заходи, вжиті для їх усунення.
8. Стандарт "доведення результатів внутрішнього аудиту до зацікавлених осіб і наступні дії". Регламентує порядок і форми доведення результатів перевірок до замовників внутрішнього аудиту. У більшості випадків керівнику служби доводиться обговорювати з адміністрацією ті або інші сторони своїх рекомендацій і припущень. При цьому нерідко виникають розбіжності, дискусії тощо. Вміння відстояти свою позицію залежить від професіоналізму та особистих якостей керівника служби внутрішнього аудиту. Проте він завжди повинен зберігати об'єктивність в судженнях і керуватись кодексом етики внутрішнього аудитора, а також внутрішньо фірмовими стандартами аудиту. Крім того, в стандарті має зазначатись, що внутрішні аудитори в подальшому повинні перевірити, чи всі необхідні дії (коригування, удосконалення систем управління тощо) за результатами аудиту виконані, а також чи досягнуто намічених результатів.
9. Стандарт "управління службою внутрішнього аудиту". Установлює форму положення про структуру внутрішнього аудиту, а також визначає основні вимоги до управління службою, в тому числі аспекти взаємовідносин служби з іншими підрозділами підприємства. При цьому формування штату та розподіл обов'язків між працівниками повинні бути такими, щоб потенційні конфлікти інтересів і впливів зводились до мінімуму. Внутрішні аудитори повинні надавати керівнику служби доповідні записки про реальні та потенційні конфлікти з метою їх своєчасного усунення або кадрових перестановок.
10. Стандарт "регламентація внутрішнього аудитора". Детально регламентує діяльність внутрішніх аудиторів з тим, щоб виключити необ'єктивність і небезпечність вузького бачення проблеми на кожному з об'єктів, що перевіряється. Керівнику служби аудиту необхідно розробити базові методики перевірок різних об'єктів із зазначенням в них цілей та завдань аудиту, джерел інформації, класифікації можливих відхилень і типових помилок, послідовності робіт (у тому числі переліків дій внутрішнього аудитора в тих або інших ситуаціях), типових робочих та звітних документів. Кожна така методика дає можливість скоротити час на здійснення аудиторської перевірки. Розроблені методики слід постійно удосконалювати для їх відповідності умовам, що швидко змінюються.
11. Стандарт "контроль якості роботи внутрішніх аудиторів". Може бути попереднім (на стадії планування перевірки при поясненні внутрішнім аудиторам їх обов'язків), поточним (з боку старших внутрішніх аудиторів), наступним (з боку головного внутрішнього аудитора при затвердженні висновку по результатах перевірки). Керівник аудиторської служби несе відповідальність за забезпечення контролю якості роботи аудиторів. Він перевіряє об'єктивність висновків аудиторів, адекватність їх робочих документів отриманим у ході аудиту результатам, достатність аудиторських підтверджень, розглядає претензії до їх роботи. Контроль якості включає також нагляд за дотриманням внутрішніми аудиторами своїх посадових обов'язків, кодексу етики та стандартів внутрішнього аудиту.
Список використаних джерел.
1. Ф.Ф Бутинець Аудит - Житомир: ПП "Рута", 2002
2. Б.Ф. Усач Аудит. - Київ.: "Знання - Прес", 2002.- 222с.
3. М.Т. Білуха Курс аудиту. - Київ.: "Вища школа", 2000.-573с.
4. Л. І. Федулова Управління аудиторською діяльністю // Бухгалтерський облік і аудит. -1999.-190с.
5. В.С. Рудницький Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: Економічна думка, 2000.- 192с.

 
 

Цікаве

Загрузка...