WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація внутрішнього аудиту - Реферат

Організація внутрішнього аудиту - Реферат

включати:
" аналіз і оцінку адекватності елементів системи внутрішнього контролю;
" дотримання підприємством положень нормативних і законодавчих актів;
" наявність та ефективність ведення бухгалтерського обліку й облікових процедур;
" наявність у системі управління підсистеми, що контролює виявлення і виправлення можливих помилок.
2.4 Етичні принципи внутрішнього аудиту
До етичних принципів внутрішнього аудиту відносяться: незалежність, об'єктивність, лояльність, відповідальність, конфіденційність.
Принцип незалежності допомагає внутрішнім аудиторам виконувати аудит неупереджено та виражати об'єктивні судження. Кожен внутрішній аудитор в своїх судженнях практично незалежний як від своїх колег, включаючи керівника аудиторської служби, так і від інших працівників підприємства.
.Принцип об'єктивності вимагає, щоб внутрішні аудитори виконували свою роботу незалежно, кваліфіковано та правдиво. При складанні звітів про результати перевірок аудитор повинен чітко відокремлювати підтверджені факти від домислів. Аудитор повинен відмовлятись від проведення перевірки, коли на керівних посадах підрозділу знаходяться особи, що є його родичами. Аудитор не повинен ставити самого себе або бути поставленим керівниками в ситуацію, в якій він не зможе зробити об'єктивний висновок.
Лояльність аудиторів означає, що вони не повинні бути свідомо втягнуті в нелегальну або неналежну діяльність, брати участь у діях або діяльності, які можуть дискредитувати професію аудитора, викликати конфлікт інтересів, нанести шкоду (прямо або непрямо) підприємству або ж шкоду їх можливості бути об'єктивними. Служба внутрішнього аудиту повинна бути самостійним, незалежним і нейтральним органом щодо рівня управління, на яких приймаються рішення.
Відповідальність передбачає готовність аудитора виконувати роботу лише в межах своїх можливостей і професійної компетенції, а також нести відповідальність не тільки за свої дії, але в цілому й за неадекватну діяльність підрозділу служби аудиту, навіть якщо його особиста провина відсутня. Аудитори повинні намагатись постійнопідвищувати свій професійний рівень, ефективність і якість робіт, які вони виконують.
Конфіденційність означає, що аудитори повинні бути обережні у. питаннях використання інформації, отриманої в процесі виконання своїх функцій. Вони не повинні використовувати конфіденційну інформацію з будь-якою метою. Крім того, вони не мають права використовувати свої службові відносини з особистою мстою. Слід зауважити, що передаючи всі документи, пов'язані з проведеною перевіркою, особі, уповноваженій приймати рішення, аудитори не повинні зберігати поза спеціально відведеними місцями копії чорнових записів або будь-яку іншу інформацію на будь-яких носіях.
Етичні принципи внутрішнього аудиту повинні доповнюватись правилами поведінки внутрішнього аудитора в конкретних ситуаціях. Ці правила слід чітко обґрунтувати й описати для уникнення можливості їх неправильного тлумачення.
2.5 Професійні стандарти внутрішнього аудиту
Підґрунтям внутрішнього аудиту та головним правилом у роботі внутрішніх аудиторів є стандарти професійної діяльності, які сприяють ефективному функціонуванню відділу внутрішнього аудиту.
Основними стандартами внутрішнього аудиту можуть бути наступні:
1. Стандарт "організаційний статус служби внутрішнього аудиту". Орган внутрішнього аудиту не повинен бути підзвітним виконавчим органам управління. У протилежному випадку порушується об'єктивність внутрішніх аудиторів під час перевірки діяльності посадових осіб. Організаційний статус повинен бути достатнім для гарантії широкого кола дій внутрішніх аудиторів, адекватного обговорення та ефективного усунення відхилень, виявлених за результатами і рекомендаціями аудиторів.
2. Стандарт "компетентність внутрішнього аудитора". Внутрішній аудитор
повинен володіти необхідними знаннями, майстерністю (вмінням, досвідом) і дисципліною для належного виконання своїх функцій. Керівник служби при узгодженні з керівництвом підприємства повинен встановити критерії освіти та практичних навичок, необхідних дня кожної посади, пов'язаної з внутрішнім аудитом. Аудитор повинен вміти своєчасно розпізнати та достатньо точно оцінити відхилення (у тому числі потенційні проблеми), вміти вдало застосувати знання в кризових ситуаціях (зіткнення інтересів тощо) і намагатись вийти з них без залучення додаткової допомоги. Внутрішній аудитор зобов'язаний дотримуватись професійної обережності, тобто уникати помилкових дій, упущень, неефективної роботи й конфлікту інтересів.
Керівник служби внутрішнього аудиту - це найбільш кваліфікований спеціаліст, який володіє різнобічними знаннями та навичками. Для оптимального вирішення своїх завдань він (крім володіння аудиторськими стандартами, способами, прийомами аудиту) повинен володіти знаннями у сфері бухгалтерського обліку, податків, права, економіки, фінансового менеджменту тощо. Керівник повинен у певній мірі бути бухгалтером, юристом, фінансистом, маркетологом, управлінцем. Він також повинен розумітись на комп'ютерній техніці і технологіях. Компетенція керівника служби повинна охоплювати розуміння завдань, поставлених вищим керівництвом перед підприємством, можливостей і потреб колективу.
3. Стандарт "взаємовідносини з користувачами послуг". Внутрішні аудитори повинні підтримувати нормальні ділові стосунки як між собою, так і з персоналом, керівництвом підрозділу, що перевіряється, а також із зовнішніми контролерами. Варто використати ефективні засоби комунікації, вміти спілкуватись і в усній, і в письмовій формі на рівні, що дозволяє чітко виражати свої думки. Усі формулювання повинні бути ясними, точними та лаконічними, логічно правильно побудованими і не допускати подвійного їх тлумачення. Внутрішні аудитори повинні бути добре ознайомлені з прикладними галузями психології, такими, як мотивація персоналу, який перевіряється, біхевіоральні аспекти системи внутрішнього контролю (вплив контролю на поведінку індивідууму) та ін.
4. Стандарт "навчання". З метою підтримки свого професіоналізму внутрішні аудитори зобов'язані безперервно підвищувати свою професійну підготовку, постійно підтримувати необхідний рівень знань шляхом відвідування різних професійних семінарів, курсів, участі в конференціях, науково-практичній роботі, ознайомлення з новою літературою, навчання за домашніми програмами. У службі внутрішнього аудиту необхідно налагодити систему

 
 

Цікаве

Загрузка...