WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація внутрішнього аудиту - Реферат

Організація внутрішнього аудиту - Реферат

спеціалістів, залучених до аудиторської перевірки, покладаються обов'язки:
" знати закони України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні та інструктивні документи органів державного управління, що регулюють діяльність підприємства;
" на науковій основі використовувати методи та форми проведення аудиту;
" належним чином перевіряти стан бухгалтерського обліку та достовірність звітності, інші питання, передбачені планом внутрішнього аудиту;
" повідомляти керівництво про всі факти виявлених під час аудиту недоліків у здійсненні господарської діяльності та вносити пропозиції щодо їх усунення тощо.
За неналежне виконання своїх обов'язків аудитор та інші спеціалісти, які залучені до внутрішнього аудиту, несуть майнову та іншу відповідальність, визначену чинним законодавством, контрактом та умовами договору, за яким вони працюють.
2.2 Склад служби внутрішнього аудиту
Співробітники служби внутрішнього аудиту повинні мати освіту, що відповідає характеру їх діяльності.
В складі служби внутрішнього аудиту бажано передбачити наявність аудитора, що має відповідний кваліфікаційний сертифікат, оскільки такий спеціаліст володіє спеціальними прийомами перевірки.
Приблизний склад і структура служби внутрішнього аудиту можуть бути наступними:
1. Керівник служби (сертифікований аудитор). Складає план-графік перевірок всіх підрозділів, визначає склад групи для перевірки діяльності філій, контролює підготовку до перевірки філій і документальне оформлення результатів дій, здійснює аналіз фінансово-господарськоїдіяльності, проводить консультації з окремих питань, контролює виконання наказів і розпоряджень керівника головного підприємства з господарських питань, складає загальний звіт про виконану службою внутрішнього аудиту роботу.
2. Спеціаліст по розрахунках. Проводить аналіз фінансових потоків між підрозділами та головним підприємством, надає консультації з фінансових питань, бере участь у складанні загального плану і програми внутрішнього аудиту, в поточному контролі за фінансовою діяльністю підрозділів, складанням звітів про результати внутрішнього аудиту.
3. Спеціаліст з документальних перевірок звітності. Складає план-графік перевірок підрозділів, комплектує виїзну групу, організовує і здійснює поточний контроль роботи з підрозділами, складає загальний план і програму внутрішнього аудиту, доводить до відома керівників служби основні результати аудиту, які можуть вплинути на зміст і висновки звіту про внутрішній аудит, бере участь у підготовці, безпосередньо здійснює і документально оформлює результати аудиторських дій, складає звіт за результатами внутрішнього аудиту, організовує і контролює роботу учасників виїзної групи внутрішніх аудиторів, проводить консультації, перевірку виконання наказів і розпоряджень керівника головного підприємства з фінансово-господарських питань.
До складу аудиторської служби також можуть входити й інші спеціалісти (з оподаткування, правових питань, фінансового аналізу тощо). Вони можуть не входити до штату аудиторської служби, а залучатись до роботи на договірних засадах поряд з експертами, які за необхідності можуть залучатись до роботи.
Залучені аудитори мають повноваження надані їм договором і несуть за це відповідальність і виступають у ролі зовнішніх аудиторів.
2.3 Планування внутрішнього аудиту
Внутрішній аудит з метою досягнення максимальних результатів, повинен здійснюватись у певній послідовності.
Етапи внутрішнього аудиту:
" Планування перевірок, включаючи зустрічні на інших підприємствах
" Накопичення фактів та інформації про діяльність підрозділів
" Вивчення фактичного стану діяльності підрозділів
" Оцінка адекватності системи управління та контролю
" Підготовка підсумкових висновків та рекомендацій (підготовка звіту)
Для внутрішніх аудиторів однією з умов успішного проведення перевірки є ефективно організований процес планування. При цьому керівник аудиторської служби на основі проведеного аналізу складає плани, що визначають пріоритети внутрішнього аудиту та відповідають цілям підприємства. Плани повинні бути ретельно відпрацьовані з відповідними службами та їх керівниками, відповідати вимогам власника, який створив службу внутрішнього аудиту. Плани робіт із зазначенням коштів, необхідних для їх виконання, керівник служби аудиту подає на розгляд і затвердження керівництву, інформує його, коли до плану вносяться істотні зміни протягом звітного періоду. Керівник внутрішнього аудиту, у свою чергу, повинен інформувати про це вище керівництво.
При формулюванні цілей аудиторського завдання слід звертати увагу на систему контролю і процес корпоративного управління, що стосується об'єктів аудиту. Цілі аудиту є основою процесу планування, від якого залежить ефективність аудиту, а також результат оцінки діяльності аудиторської служби.
Відповідність і взаємозв'язок цілей господарюючого суб'єкта з цілями внутрішнього аудиту наведено в таблиці
Взаємозв'язок цілей підприємства і цілей внутрішнього аудиту
з/п Цілі підприємства Цілі внутрішнього аудиту
1 Постійне удосконалення ефективності діяльності підприємства Виявлення внутрішніх резервів і підприємства і визначення шляхів їх ефективного використання
2 Дотримання єдиної методики бухгалтерського обліку на всіх підприємствах зі складною організаційною структурою. Правильне формування зведеної і консолідованої звітності Уніфікація і стандартизація облікових процесів, постійне консультування облікових працівників
3 Дотримання вимог чинних нормативних актів і стандартів бухгалтерського обліку та звітності Інформування співробітників про існуюче законодавство та нормативні акти, що стосуються їх діяльності
4 Організація контролю з метою запобігання порушень, марнотратства, розкрадань Розробка системи контролю, що дає |можливість попередити неефективність господарювання. Виявлення та інформування керівництва про серйозні порушення, зловживання тощо
5 Розвиток і удосконалення управлінських навичок співробітників Розробка адекватної програми навчання співробітників
6 Досягнення запланованих показників діяльності підприємства Перевірка фактичного виконання прийнятих планів
7 Забезпечення високого рівня обслуговування клієнтів Розробка політики та стандартів обслуговування клієнтів, контроль за їх дотриманням
Поставлені перед співробітниками служби індивідуальні завдання повинні

 
 

Цікаве

Загрузка...