WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку наявності та руху готової продукції на підприємствах різних форм власності - Курсова робота

Методика обліку наявності та руху готової продукції на підприємствах різних форм власності - Курсова робота


насіння та посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені для закладання та ремонту власних насаджень [10, c. 478].
Аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва ведеться за видами продукції.
Заключним етапом роботи підприємства є реалізація (продаж) виробленої ними продукції, яка здійснюється відповідно до договорів про поставку. Від їх виконання залежать кінцеві результати діяльності колективу - прибуток і його розподіл, а відповідно, величина різних фондів. Саме це зумовлює значення обліку реалізації готової продукції. Обліковими завданнями реалізації готової продукції є:
- визначення кількості та вартості відвантаженої продукції;
- розрахунок кількості і вартості відвантаженої продукції;
- облік на аналітичних та синтетичних рахунках відвантаженої та реалізованої продукції;
- віднесення на реалізовану продукцію витрат по її пакуванню, транспортуванню до місця призначення (невиробничі витрати);
- облік податку на додану вартість на реалізовану продукцію;
- облік надходження коштів від покупців;
- визначення та відображення на рахунках прибутків і збитків від реалізації продукції;
- контроль за виконанням договорів про постачання продукції [5, c. 97].
При вирішенні цих облікових завдань використовуються натуральні та грошові показники. Собівартість реалізованої продукції та прибуток (або збиток) визначається розрахунковим шляхом. Вирішуються облікові завдання процесу реалізації на бухгалтерських рахунках:
1. 26 "Готова продукція" - відпуск для реалізації покупцеві.
2. 28 "Товари" - відпуск продукції покупцеві.
3. 901 "Собівартість реалізованої готової продукції".
4. 70 "Доходи від реалізації" - списання реалізованої продукції з рахунка відвантаження за фактичною собівартістю; відображення надходження грошових коштів за оптовою вартістю на реалізовану продукцію; визначення результатів реалізації (прибуток або збиток).
5. 80 "Матеріальні витрати" - облік та списання невиробничих витрат на реалізовану продукцію.
6. 64 "Розрахунки з бюджетом" - облік розрахунків з бюджетом.
7. 31 "Розрахунковий рахунок" - облік отримання грошових коштів за реалізовану продукцію.
8. 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" - списання результатів від реалізованої продукції [8, c. 67].
Готова продукція може зменшуватися за своїм обсягом:
- внаслідок переведення її із однієї облікової групи до іншої та списання її на витрати виробництва у якості виробничих запасів;
- в результаті реалізації як юридичним так і фізичним особам;
- за результатами проведених інвентаризацій і виявлених недостач готової продукції.
Накази-накладні, розрахункові та транспортні документи є основою для записів у відомість "Відвантаження, відпуск та реалізація продукції і матеріальних цінностей". На основі розрахунку фактичної собівартості відвантаженої продукції списується сума з кредиту рахунка 26 "Готова продукція" в дебет рахунка 901 "Собівартість реалізованої готової продукції". У подальшому сума, що належить за продану продукцію, записується такою бухгалтерською проводкою: дебет рахунка 31 "Розрахунковий рахунок", кредит рахунка 70 "Доходи від реалізації" - на суму реалізованої продукції за місяць за ціною реалізації (оптовими цінами). Крім фактичної собівартості реалізованої продукції за дебетом рахунка 70 "Доходи від реалізації", відображаються суми податків до бюджету у кореспонденції з кредитом рахунка 64 "Розрахунки з бюджетом".
Витрати пов'язані з реалізацією продукції (пакування, транспортування), називаються позавиробничими і включаються у загальну собівартість продукції. У сумі з витратами на виробництво продукції позавиробничі витрати складають повну собівартість готових виробів. Позавиробничі витрати обліковуються на однойменному рахунку. За дебетом цього рахунка обліковуються фактичні витрати, а за кредитом - суми цих витрат, включених у повну собівартість реалізованої продукції. До рахунка 80 "Матеріальні витрати" відкриваються аналітичні рахунки, на яких облік ведеться за окремими статтями, такими, "Витрати на пакування", "Витрати на тару", "Витрати на транспортування", "Інші витрати по збуту".
На більшості підприємств позавиробничі витрати (через їх незначну питому вагу) включають повністю у собівартість реалізованої продукції. В окремих випадках частина цих витрат відноситься і на відвантажену продукцію. Позавиробничі витрати розподіляються між товарами реалізованими, відвантаженими і нереалізованими пропорційно до їх виробничої собівартості або оптової вартості. В кінці місяця на рахунку 70 "Доходи від реалізації" визначається фінансовий результат від реалізації продукції. Сума прибутку записується за дебетом рахунка 70 "Доходи від реалізації" і кредитом рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". На суму збитку складається така ж бухгалтерська проводка, але у зворотній кореспонденції [13, c. 385].
Вихід кожного виду готової продукції або напівфабрикатів з виробництва оформляється відповідною первинною документацією - частіше приймально-здавальними накладними. У них зазначається:
- номер;
- дата;
- цех (відправник);
- склад (одержувач);
- найменування продукції;
- номенклатура продукції;
- одиниця вимірювання;
- кількість місць (направлено і фактично прийнято: брутто, тара, нетто);
- ціна [9, c. 123].
Також відображається час прийняття, стан тари, підписи осіб, того, хто здав, і того, хто прийняв готову продукцію. Накладні надходять до бухгалтерії для обліку готової продукції. Крім накладних складають змінний звіт комірника у якому вказують, скільки і яких видів продукції прийнято від цеху, надходження від цеху за зміну, кількість реалізованої або переданої іншим цехам продукції.
На деяких підприємствах на кожний вид продукції складають виробничий акт, який використовують для складання нагромаджувальної відомості за місяць. Нагромаджувальна відомість потрібна для подальшого обліку готової продукції в бухгалтерії в натуральному і вартісному вираженні. Також на підприємствах надходження готової продукції з виробництва на склад оформлюють змінною відомістю (зі зазначенням дати, коробок, ящиків поліетиленових, пляшок та підписів особи, що здала, і особи, що прийняла) і вимогою (типова форма № М - 1). Готову продукцію з виробництва на склад здають після прийняття відділом технічного контролю. Змінну відомість підписує начальник цеху, який здав продукцію, комірник, що прийняв її, а також представник відділу технічного контролю. Змінна відомість виписується у двох примірниках: один повертається цеху-здавальнику готової продукції, а другий - лишається на складі експедиції випуску готової продукції [13, c. 386].
На підприємствах промисловості з масовим випуском готову продукцію передають із цеху на склад кілька разів за зміну, а інколи ці операції здійснюються безперервно. В таких випадках кожне надходження на склад фіксується ізаноситься у змінну відомість. У кінці

 
 

Цікаве

Загрузка...