WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку наявності та руху готової продукції на підприємствах різних форм власності - Курсова робота

Методика обліку наявності та руху готової продукції на підприємствах різних форм власності - Курсова робота

процес не включає усієї складності калькуляцій в господарстві, оскільки крім основної продукції господарство повинне калькулювати також продукцію допоміжного виробництва, яка використовується основним виробництвом, а також калькулювати напівфабрикати, якщо вони випускаються для реалізації.
Собівартість продукції обчислюється за допомогою окремих способів, що залежать від наявності або відсутності тих чи інших факторів калькулювання. Основним вихідним елементом будь-якого виробництва є готова продукція. Разом з тим результатом виробничого процесу може також бути побічна продукція, можуть мати місце відходи виробництва, припущений брак. Крім того безперервність технологічного процесу, особливості його організації вимагають рахуватися з наявністю незавершеного виробництва.
1.3. Облік наявності та руху готової продукції на підприємстві
Для обліку наявності та руху готової продукції, що має кількісні характеристики та складується, планом рахунків передбачено рахунок 26 "Готова продукція". Цей рахунок активний, балансовий, показує запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва. По дебету рахунка відображається надходження готової продукції з виробництва на склад за первісною вартістю, по кредиту - її відпуск. При списанні готової продукції з рахунка 26 "Готова продукція" сума відхилень фактичної виробничої собівартості від вартості за обліковими цінами, що відноситься до цієї продукції, визначається у відсотку, який обчислюється як відношення відхилень на залишок готової продукції на початок місяця та відхилень по продукції, яка здана на склад протягом місяця, до вартості продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунку 26 "Готова продукція" і дебетом відповідних рахунків [10, c.476].
Залишок є тільки дебетовим і показує фактичну виробничу собівартість готової продукції на кінець звітного періоду. Якщо готова продукція даного виробництва повністю спрямовується для використання на самому підприємстві, то на рахунку 26 "Готова продукція" вона може не оприбутковуватися, а враховуватися на субрахунку 201 "Сировина і матеріали" або інших залежно від призначення цієї продукції.
В аналітичному обліку підприємства оцінюють готову продукцію за обліковими цінами, а саме - за плановою собівартістю, оптовими обліковими цінами. Надходження і відпуск готової продукції в синтетичному обліку відображаються за фактичною виробничою собівартістю. У зв'язку з цим підприємствам наприкінці звітного періоду необхідно розрахувати відхилення фактичної виробничої собівартості за обліковими цінами. Для відображення вартості готової продукції в облікових цінах і відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами рекомендовано до рахунку 26 "Готова продукція" відкрити два субрахунки:
261 "Готова продукція в облікових цінах".
262 "Відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від облікових цін" [6, c. 216].
На рахунках бухгалтерського обліку надходження на склад готової продукції відображатиметься за дебетом рахунку 261 "Готова продукція" в облікових цінах і кредитом рахунку 23 "Виробництво" за фактичною виробничою собівартістю. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від облікових цін стосовно продукції, що надійшла, відображатиметься записом за дебетом рахунку 261 "Готова продукція в облікових цінах" і кредитом рахунку 262 "Відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від облікових цін" при додатному результаті та зворотним записом - при від'ємному результаті.
Визначена розрахунковим шляхом фактична виробнича собівартість реалізованої готової продукції наприкінці місяця підлягає списанню з кредиту рахунка 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" в дебет рахунка 79 "Фінансові результати".
Кореспонденції бухгалтерських рахунків, що відображають рух готової продукції представлено в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Бухгалтерські проведення за рахунком 26 "Готова продукція"
№ п/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
1 Оприбутковано із основного виробництва на склад готову продукцію 26 "Готова продукція" 23 "Виробництво"
2 Відображено передачу на склад напівфабрикатів власного виробництва для подальшої реалізації 26 "Готова продукція" 25 "Напівфабрикати"
3 Відображено суму надлишків продукції, виявлену при інвентаризації 26 "Готова продукція" 719 "Інші доходи від операційної діяльності"
4 Відображено вартість продукції, повернутої до виробництва для доробки 23 "Виробництво" 26 "Готова продукція"
5 Готова продукція призначена для власних потреб оприбуткована як матеріали 20 "Виробничі запаси" 26 "Готова продукція"
6 Відображено вартість продукції, виданої зі складу підзвітній особі 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 26 "Готова продукція"
7 Відображено собівартість реалізованої готової продукції 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" 26 "Готова продукція"
8 Готова продукція використана для адміністративних потреб 92 "Адміністративні витрати" 26 "Готова продукція"
Для обліку й узагальнення інформації по наявність та рух сільськогосподарської продукції використовується рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва". Продукція поточного року обліковується за плановою собівартістю, яку в кінці звітного періоду доводять до фактичної собівартості. Підприємства, які не обчислюють собівартість продукції, беруть її на облік за поточними (діючими на момент складання звітності) цінами. Різниця між фактичною і плановою собівартістю готової продукції, яка виявляється в кінці року, відноситься пропорційно на рахунок продукції і на інші рахунки, на які ця продукція була списана протягом року [5, c. 112].
За дебетом рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" відображається надходження сільськогосподарської продукції, а за кредитом - вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі. На цьому рахунку обліковують:
продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу);
продукцію, яка призначена для споживання в тваринницьких підрозділах або для виробництва кормів у кормоцехах;
продукцію, яка вирощена для годівлі худоби, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні товарної продукції та насіння доналежних кондицій;

 
 

Цікаве

Загрузка...