WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку наявності та руху готової продукції на підприємствах різних форм власності - Курсова робота

Методика обліку наявності та руху готової продукції на підприємствах різних форм власності - Курсова робота


Курсова робота з бухобліку
Методика обліку наявності та руху готової продукції на підприємствах різних форм власності.
ЗМІСТ
ВСТУП .............................................................................................................. ..........3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ ................................................................................................................5
1.1. Поняття, класифікація та оцінка готової продукції ...................................5
1.2. Облік витрат на виробництво готової продукції.......................................10
1.3. Облік наявності та руху готової продукції на підприємстві .................. 11
1.4. Інвентаризація готової продукції .............................................................. 20
РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТзОВ "КОНОРД" ............................................................................................ ........28
ВИСНОВКИ .................................................................................................... .........37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ....................................................... .....39
ВСТУП
На сучасному етапі міжнародної інтеграції у сфері економіки посилилась увага до проблеми уніфікації бухгалтерського обліку. У більшості країн із розвинутою економікою бухгалтерський облік будується відповідно до встановлених міжнародних стандартів. Перехід до ринкової економіки, виникнення та функціонування різних форм власності закономірно спричиняють суттєві зміни в бухгалтерському обліку, в його побудові й веденні. Ці зміни стосуються не лише практики ведення обліку, а й теоретичних його аспектів. На практиці розрізняють національні або внутрішні стандарти, які мають чинність лише в межах певної країни, і міжнародні стандарти, які пропонуються для поширення в різних країнах. Однак між внутрішніми та міжнародними стандартами існує органічний взаємозв'язок. В Україні розроблені національні стандарти бухгалтерського обліку, які не суперечать міжнародним.
Методологічні основи формування інформації про готову продукцію визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси" та № 16 "Витрати". При організації обліку продукції основним моментом є визначення її характеру.
Підприємства виробляють продукцію у відповідності із заключеними договорами, розробленими плановими завданнями з асортименту, кількості і якості. Керівник підприємства, в першу чергу повинен приділяти увагу питанням збільшення обсягу виготовленої продукції, розширення її асортименту і покращення якості, включаючи потреби ринку. Дана тема є актуальною для кожного підприємства, яке виготовляє продукцію різних видів.
Мета курсової роботи полягає у з'ясуванні сутності готової продукції та порядку обліку її наявності та реалізації. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- охарактеризувати готову продукцію та розглянути її класифікацію;
- розглянути порядок документування наявності та руху продукції;
- охарактеризувати рахунки призначені для обліку готової продукції;
- проаналізувати порядок проведення інвентаризації готової продукції;
- провести дослідження фінансових результатів діяльності ТзОВ "Конорд" за І квартал 2005 року.
Предметом дослідження є сутність та значення готової продукції, її облік та документування. Об'єктом дослідження є методика обліку наявності та руху готової продукції на підприємствах різних форм власності.
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
1.1. Поняття, класифікація та оцінка готової продукції
Готовою продукцією є виріб (або напівфабрикат), послуга, робота, що пройшли всі стадії технологічної обробки на даному підприємстві, відповідають затвердженим стандартам або умовам договору, прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад або замовникові - покупцеві згідно з діючим порядком прийняття продукції. Усі елементи виробничого процесу - сировина, матеріали, які перебувають на різних стадіях технологічного процесу, утворюють незавершене виробництво та формують вид виробничого запасу. Готова продукція може мати, а може не мати кількісні та якісні характеристики, але завжди продукція має вартісну характеристику [6, c. 214].
Побудова обліку готової продукції можлива за різними варіантами. Продукція, яка має кількісні, якісні та вартісні характеристики, може бути здана на склад, а звідти відбуватиметься її відвантаження (продаж) та реалізація. Водночас можливий інший підхід (здебільшого на дрібних підприємствах), коли готова продукція не передається на склад, а нагромаджується безпосередньо у виробника, звідки її відвантажують або передають покупцеві та реалізують.
Продукція, яка не має кількісних характеристик, - робота, послуга (посередництво) або великогабаритні вироби - будинок, пароплав - безпосередньо передається з виробництва покупцеві (замовникові).
Класифікація готової продукції:
1. За формою:
- уречевлена (матеріальна);
- результати виконаних робіт;
- результати наданих послуг.
2. За ступенем готовності:
- готова продукція;
- напівфабрикати - продукти окремих технологічних фаз, якій повинні пройти одну або декілька технологічних фаз обробки, перш ніж стати готовою продукцією;
- незавершене виробництво;
3. За технологічною складністю:
- проста;
- складна:
а) супутня - це продукція отримана в одному технологічному циклі одночасно з основною, за якістю вона відповідає стандартам та призначена для подальшої обробки або відпуску споживачеві;
б) побічна - це продукція, що утворюється в комплексних виробництвах паралельно з основною і на відміну від супутньої продукції не потребує додаткових витрат [13, c. 374].
В бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси", за первісною вартістю, але оскільки така вартість може бути визначена лише після збирання всіх витрат пов'язаних з виробництвом, то постає потреба у щоденному обліку наявності та руху готової продукції.
Первісна вартість визначається згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 16 "Витрати" (рис. 1.1.). Витрати на виробництво включають: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, а також змінні і розподілені постійні накладні витрати. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим увиробництві продукції,

 
 

Цікаве

Загрузка...