WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

вибутті запасів;
- на дату складання звітності.
Оцінка запасів при їх надходженні
Основою достовірності визначення вартості запасів є вартість їх придбання або їх собівартість. Первісна вартість запасів визначається з залежності від способу їх надходження на підприємство. Запаси можуть надходити на підприємство в результаті:
- придбання за грошові кошти та їх еквіваленти;
- виготовлення;
- внеску (передачі) засновниками (учасниками) підприємства в якості внеску до
статутного капіталу;
- безкоштовної передачі;
- обміну на інші запаси.
Отримані або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається із суми фактичних витрат на їх придбання або виготовлення.
П(С)БО 9 визначає, які саме витрати формують первісну вартість запасів
Рис.____
Рис._____ Порядок формування первісної вартості запасів
При надходженні запасів на підприємство їх первісна оцінка
формується наступним чином. (Рис.___)
Дане Положення передбачає калькулювання собівартості придбання запасів, що є реалізацією принципу історичної собівартості. Порядок калькулювання собівартості придбання виробничих запасів є одним з основних елементів облікової політики підприємства.
Рис._____
Рис. ___. Оцінка запасів при надходженні
Елементи витрат підприємства на придбання запасів, що включаються у вартість цих запасів, наступні (табл..____)
Таблиця ____
Елементи витрат підприємства на придбання запасів
Витрати
Пояснення
1
2
Суми, які підлягають сплаті постачальнику
Вартість придбаних запасів, яка зазначена в накладних або інших товарно-транспортних документах, без сум ПДВ, які підлягають включенню до податкового кредиту
Вартість послуг, пов'язаних з придбанням запасів
Інформаційні послуги - послуги, пов'язані зі збором інформації про потенційних постачальників даного виду запасів, про умови поставки запасів кожним з потенційних постачальників, про якість запасів які поставляються тощо
Посередницькі послуги - послуги, пов'язані з пошуком та придбанням оговорених за номенклатурою та ціною запасів
Інформаційні та посередницькі послуги, які надаються підприємству, можуть відноситися до декількох видів виробничих запасів, що потребує первісного накопичення цих витрат та наступного їх розподілу, а тому слід вести їх попередній облік (накопичення)
Ввізне мито
Мито - податок на товари та інші запаси, які пересуваються через митний кордон України. Види мита встановлюються Законом України від 05.02.92 р. № 2097-ХІІ "Про єдиний митний тариф" Мито нараховується митним органом України за ставками Єдиного митного тарифу. Нарахування мита проводиться на базі митної вартості запасів, до якої включається ціна запасів, вказана в рахунку-фактурі, а також фактичні витрати на транспортування, навантажування, розвантажування, перевантажування та страхування до пункту перетину митного кордону України, комісійні та брокерські винагороди; плата за використання об'єктів інтелектуальної власності, які відносяться до даних товарів та інших предметів та повинні бути сплачені імпортером (експортером) прямо або непрямо, як умова їх завезення (вивезення)
Суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству
- ПДВ, що сплачується при ввезенні запасів на митну територію України; - єдиний митний збір; - ПДВ, що сплачується постачальникам (продавцям) при придбанні запасів, які повністю (або частково) використовуються у виробництві товарів (робіт, послуг), які не є об'єктом оподаткування або які звільняються від ПДВ; - акцизний збір (сплату акцизного збору в бюджет здійснює продавець товару)
Транспортно-заготівельні витрати
Ці витрати, якщо на момент їх здійснення неможливо визначити, до якої з партій вони відносяться, необхідно спочатку накопичувати, а потім розподіляти між видами придбаних запасів транспортно-заготівельні витрати, які пов'язані з придбанням запасів, включають витрати на: - заготівлю запасів; - навантажувально-розвантажувальні роботи; - транспортування, тобто на сплату послуг підприємств-перевізників за доставку запасів, у тому випадку, якщо таку сплату покупець проводить окремо від сплати вартості запасів; - страхування ризиків транспортування запасів, тобто на витрати по сплаті покупцем страхових платежів за договором страхування ризиків загибелі, крадіжки, псування (пошкодження) запасів при транспортуванні
На практиці облік інформаційних, посередницьких та інших послуг, транспортно-заготівельних витрат, які включаються до вартості запасів, здійснюється шляхом включення цих сум до первісної вартості запасів при їх оприбуткуванні. Але часто мають місце випадки, коли такі послуги відносяться до різних видів запасів (наприклад, при одночасній закупівлі сировини для виробництва продукції і товарів для наступного продажу). В такому випадку необхідно розподілити суму вказаних послуг, які відносяться до вартості сировини і товарів. Для рівномірного списання накопичені суми транспортно-заготівельних витрат належать щомісячному розподілу між сумою залишку запасів на кінець звітного періоду та сумою запасів, які
вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані) у звітному місяці. Зробити це можна в два етапи.
Етап 1. Визначається середній процент вартості інформаційних, посередницьких та інших послуг, транспортно-заготівельних витрат:
ТЗВ % = (ТЗВп + ТЗВн): (3п+ 3н), де:
ТЗВп - вартість послуг, включених до вартості всіх запасів на початок звітного періоду,
ТЗВн - вартість послуг, отриманих в звітному періоді, пов'язаних з надходженням запасів,
3п - вартість запасів на початок періоду;
3н - вартість запасів, що надійшли в звітному періоді.
Етап 2. Шляхом множення отриманого результату на купівельну; вартість запасів визначається сума транспортних витрат, яку слід додати довартості запасів (включивши її тим самим до первісної вартості).
Отже, сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат та вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих же рахунках обліку, в кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця та транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця та запасів, які надійшли за звітний місяць.
Оцінка вибуття запасів.
В умовах ринкової економіки ціни на матеріальні ресурси часто змінюються під впливом чинників попиту і пропозиції. Підприємство одержує цінності впродовж звітного

 
 

Цікаве

Загрузка...