WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

комісії";
- 284 "Тара під товарами";
- 285 "Торгова націнка".
На субрахунках 281...284 за дебетом відображається збільшення товарів та їх вартості, за кредитом - зменшення. За дебетом рахунка 285 відображається зменшення (списання) торгових націнок, за кредитом - збільшення;
- малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року. Ці запаси обліковуються на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". За дебетом рахунка 22 відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом - за обліковою вартістю їх відпуск в експлуатацію;
- молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського та лісового господарства, якщо вони оцінюються за Положенням [251]. Ці запаси обліковуються на рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі". Рахунок 21 має такі субрахунки:
- 211 "Молодняк тварин на вирощуванні";
- 212 "Тварини на відгодівлі";
- 213 "Птиця"; 21 "Звірі";
- 215 "Кролі";
- 216 "Сім'ї бджіл";
- 217 "Доросла худоба, що вибракувана з основного стада";
- 218 "Худоба, що прийнята від населення для реалізації".
За дебетом рахунка 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" відображається надходження, приріст тварин на вирощуванні, які обліковуються за первісною вартістю, за кредитом - вибуття.
При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним із таких методів:
- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
- середньозваженої собівартості;
- собівартості перших за часом надходжень запасів (ФІФО);
- собівартості останніх за часом надходжень запасів (ЛІФО);
- нормативних затрат;
- ціни продажу.
Кабінет Міністрів України Постановою "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій та джерела їх покриття" від 19.04.93 р. № 279 дозволив підприємствам і організаціям усіх форм власності провадити переоцінку залишків товарно-матеріальних цінностей на початок кожного місяця, за умови зміни цін на виробничі та інші запаси товарів і матеріалів, із спрямуванням сум дооцінки, одержаної від реалізації готової продукції, на поповнення власних оборотних коштів.
Перевіряється відповідність дооцінки Порядку проведення дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей, затвердженому Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України від 31.05.93 р. № 37-20/248 і № 07-104 з доповненнями від 25.07.94 р. № 90/63. Переоцінка товарно-матеріальних цінностей повинна проводитись один раз на місяць за цінами, що склалися у розрахунках із постачальниками на кінець попереднього місяця. У випадку відсутності надходжень ТМЦ за новими цінами підставою для визначення нової ціни може бути документальне її підтвердження за підписом керівника підприємства-постачальника. Якщо ж надходжень ТМЦ за новими цінами не було і документальне підтвердження постачальника про нові ціни відсутнє, то дооцінка залишків ТМЦ проводиться за цінами, що склалися на час дооцінки на аналогічні вироби, які виготовляються підприємствами України.
Виходячи з наведеного, результати переоцінки ТМЦ (у разі зміни цін), проведеної з порушенням встановленого порядку, вважаються недійсними. У цьому випадку перевіряючий повинен визначити, на яку суму було занижено оподатковуваний прибуток (дохід) внаслідоквіднесення сум дооцінки на поповнення власних оборотних коштів підприємства або віднесення втрат від переоцінки на збитки підприємства.
"Положенням про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення", затвердженим Наказом Мінфіну від 10.09.96 p., передбачено можливість уцінки товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення, що залежалися (не мають збуту більше трьох місяців і не користуються попитом у споживачів, а також товари та продукція, які частково втратили свою первісну якість).
Аудитор перевіряє правильність визначення обсягів товарів і продукції, що підлягають уцінці, організації проведення уцінки та її документального оформлення. Особлива увага приділяється визначенню джерел фінансування уцінки та відображення її в бухгалтерському обліку. Сума уцінки відноситься на результати фінансово-господарської діяльності підприємства лише за недостатності торговельних надбавок та коштів фонду дооцінки товарно-матеріальних цінностей.
Аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів проводиться поетапно.
Спочатку аудитор вивчає системи обліку МШП на підприємстві. Визначає, які види малоцінних та швидкозношуваних предметів використовуються .
Далі перевіряється правильність віднесення придбаних предметів та засобів до малоцінних та швидкозношуваних предметів за критеріями, встановленими законодавством. Для цього досліджуються первинні документи з оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів, на підставі яких аудитор робить висновок про дотримання підприємством вимог законодавства з питань віднесення придбаних засобів та предметів до МШП.
Аудитор повинен перевірити, чи МШП відображаються на рахунку 12 незалежно від джерел коштів, за рахунок яких вони придбані.
Велику увагу слід приділити перевірці правильності та обліку списання МШП. Метод їх списання повинен відповідати виду та вартості МШП на підприємстві. Спочатку перевіряються МШП, які повністю списані на виробництво або за якими знос нарахований у розмірі 100%.
Далі перевіряються предмети, списані шляхом нарахування зносу в розмірі 50% вартості при передачі їх зі складів в експлуатацію та в розмірі решти 50% при вибутті. Як підсумок, перевіряється порядок списання предметів шляхом нарахування зносу, виходячи з терміну їх служби. На кожному етапі перевірки правильності списання МШП аудитор визначає відповідність використаного підприємством методу чинному законодавству України.
Після цього перевіряється правильність ведення обліку списання малоцінних та швидкозношуваних предметів: чи використовує підприємство для обліку зносу МШП рахунок 13 "Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів", яка сума зносу відображена на кредиті рахунка 13 в кореспонденції з дебетом відповідних витратних рахунків. Результати останнього етапу перевірки необхідно зіставити з даними перевірки методів списання МШП, які використовує підприємство. Метою такого зіставлення є підтвердження правильності застосування підприємством того чи іншого методу списання МШП.
РОЗДІЛ V.
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
5.1. АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ З ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ.
На підприємстві ЗАТ "Буковинка", ведеться автоматизований бухгалтерський облік за програмою "Акцент".
Програма повністю забезпечує потреби як невеликих, так і великих підприємств, володіючи відмінним співвідношенням "ціна-якість". Для великих підприємств існує "клієнт - "сервірна" версія "Акцента" на базі Microsoft SQL-Server 7.0, дозволяючи

 
 

Цікаве

Загрузка...