WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

порядку зберігання товарно-матеріальних цінностей;
2) правильного і своєчасного відображення в обліку всіх операцій руху товарно-матеріальних цінностей;
3) додержання підприємством встановлених норм списання;
4) відповідності аналітичних показників обліку товарно-матеріальних цінностей синтетичним;
5) правильності відображення в обліку руху МШП;
6) переоцінки та уцінки проведення індексації товарно-матеріальних цінностей;
7) додержання підприємством вимог проведення інвентаризації ТМЦ.
Джерелами інформації для проведення аудиту товарно-матеріальних цінностей є.
1. Баланс підприємства (форма № 1).
2. Регістри синтетичного обліку товарно-матеріальних цінностей (Головна книга, відомості руху товарно-матеріальних цінностей, журнали-ордери № 6, 10, 11).
3.Аналітичні регістри обліку товарно-матеріальних цінностей (відомості, звіти матеріально відповідальних осіб тощо).
4.Первинні документи з обліку ТМЦ (картки складського обліку, накладні, рахунки-фактури та ін.).
Нормативна база:
1. Положення "Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні", затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від З квітня 1993 року № 250.
2. "Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні", затверджені наказом Мінфіну України від 07.05.93 р. № 25.
3. Інструкція "Про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, коштів, документів та розрахунків", затверджена наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69.
4. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.
5. Положення "Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей", затверджене Постановою КМУ № 116 від 22.01.96 p.;
6. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.
7. Наказ Мінстату України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів" від 21.06.96 р. № 193.
8. Наказ Мінстату України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів" від 22.05.96 р. № 145.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.11.99 р. № 246 зі змінами і доповненнями.
Бухгалтерський облік товарно-матеріальних цінностей до 01.01.2000 р.
Для обліку товарно-матеріальних цінностей використовуються рахунки:
05 "Матеріали" для обліку руху сировини, основних та допоміжних матеріалів;
06 "Паливо" для обліку наявності та руху палива для технологічних потреб, експлуатації транспортних засобів, а також виробництва енергії або для опалення будівель, споруд;
08 "Запасні частини", де обліковуються готові деталі, вузли для заміни зношених при проведенні ремонту основних засобів;
12 "Малоцінні та швидкозношувальні предмети";
41 "Товари" для відображення руху товарно-матеріальних цінностей у сфері обігу і придбаних як товари для продажу.
Сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, інші матеріальні ресурси відображаються в обліку і звітності за їх фактичною собівартістю.
Фактична собівартість матеріальних ресурсів визначається, виходячи з витрат на придбання, митних зборів, витрат на транспортування, зберігання і доставку, що здійснюються сторонніми організаціями, комісійних винагород, сплачених постачальницьким організаціям.
Товари на підприємствахроздрібної торгівлі відображаються в балансі за продажними цінами, а на оптових і постачальницько-збутових - за продажними (роздрібними) цінами або за цінами закупівлі.
Бухгалтерський облік товарно-матеріальних цінностей після 01.01.2000 р.
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначає "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 зі змінами і доповненнями. Для обліку запасів використовуються рахунки другого класу плану рахунків [251].
Запаси включають:
- сировину, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг обслуговування виробництва й адміністративних потреб. Ці запаси обліковуються на рахунку 20 "Виробничі запаси", який має такі субрахунки:- 201 "Сировина й матеріали";
- 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби";
- 203 "Паливо";
- 204 "Тара й тарні матеріали";
- 205 "Будівельні матеріали";
- 206 "Матеріали, передані в переробку";
- 207 "Запасні частини";
- 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення".
За дебетом рахунка 20 "Виробничі запаси" відображається надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом - витрачання виробничих запасів на виробництво, переробка, відпуск на сторону, уцінка тощо:
- незавершене виробництво, запаси, які обліковуються на рахунках 23 "Виробництво", 24 "Брак у виробництві", 25 "Напівфабрикати". Ці рахунки призначені для узагальнення інформації про витрати на виробництво, втрат від браку, про наявність та рух напівфабрикатів власного виробництва. Ці рахунки мають відношення до запасів незавершеного виробництва витрат, щодо яких підприємством ще не визнано доходу. За дебетом рахунка 23 "Виробництво" відображають прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, виробничі накладні витрати та втрати від браку, за кредитом - суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом-продукції.
Аналітичний облік за рахунком 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництв, статтями витрат і видами або групами продукції.
За дебетом рахунка 24 "Брак у виробництві" відображають витрати через виявлений зовнішній та внутрішній брак; за кредитом - суми, що відносяться на зменшення витрат на брак.
За дебетом рахунка 25 "Напівфабрикати" відображається надходження вироблених напівфабрикатів, за кредитом - вибуття напівфабрикатів унаслідок виробничого використання, продажу;
- готову продукцію, яка обліковується на рахунку 26 "Готова продукція", призначено для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції. В тому випадку, коли реалізуються на сторону напівфабрикати, щодо яких підприємство визнало дохід, до цього розділу включається рахунок 25 "Напівфабрикати". За дебетом відображається надходження готової продукції власного виробництва, за кредитом - її вибуття. Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції використовується рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва";
- товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) "fa утримуються підприємством з метою подальшого продажу.
Ці запаси обліковуються на рахунку 28 "Товари". Рахунок 28 "Товари" має такі субрахунки:
- 281 "Товари на складі";
- 282 "Товари в торгівлі";
- 283 "Товари на

 
 

Цікаве

Загрузка...