WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

,зменшились на 177,1 тис. грн. ,або на 0,85 %.
Величина обігових коштів, їхні структура і достатність характеризують кількісний бік обігових коштів, проте є і якісний, пов'язаний зі швидкістю їх обороту, оборотністю. Між сумою обігових коштів та показниками оборотності існують тісні зворотні взаємозв'язки. Прискорення оборотності цих коштів сприяє вирішенню фінансових проблем найбільш зручним способом за рахунок використання існуючих внутрішніх резервів підприємства.
Для вивчення оборотності оборотних коштів використовують такі показники:
1. Кількість оборотів (коефіцієнт оборотності), що здійснюють обігові кошти протягом звітного періоду :
де К0 - кількість оборотів;
О - середня величина обігових коштів;
Р - сума реалізації по собівартості
2. Коефіцієнт завантаження (закріплення) оборотних коштів (Кз) показує суму обігових коштів, яка припадає на 1 грн. реалізованої продукції в оцінку за собівартістю :
3. Тривалість одного обороту в днях (д) визначається як співвідношення кількості днів у розрахунковому періоді (для кварталу - 90 днів, року - 360 днів і кількості оборотів обігових коштів за той самий період :
де д1, д0 - тривалість одного обороту коштів у днях відповідно в звітному і минулому періодах; - сума одноденної реалізації.
Під діловою активністю розуміють ефективність використання підприємством основних засобів. В практиці фінансового аналізу ділової активності займає правове місце і здійснюється за допомогою системи показників.
Система показників ділової активності підприємства

пп Назва показника Алгоритм
розрахунку Умовні позначення
1 Коефіцієнт оборотності капіталу
Р- виручка від реалізації;
- середня вартість капіталу
2 Коефіцієнт оборотності ОА
- середня вартість оборотних активів
3 Коефіцієнт навантаження економічного потенціалу
- середня вартість активів
4 Коефіцієнт оборотності виробничих запасів і витрат
СВ - собівартість реалізованої продукції
ЗВ - середні залишки запасів і витрат
5 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості та коштів в розрахунку
ДР - середні залишки дебіторської заборгованості та коштів в розрахунках
6 Коефіцієнт оборотності власного капіталу
ВК - середні залишки власного капіталу
7 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (поточної заб-ті)
ПЗ - середні залишки поточних зобов'язань
8 Тривалість операційного циклу в днях
НК - неоплачений капітал
9 Тривалість фінансового циклу
Крім того до показників ділової активності відносять продуктивність праці, розраховується за формулою :
а також фондовіддачу : фондомісткість, яка розраховується обернено до фондовіддачі та показники рентабельності.
Рентабельність підприємства - найбільш узагальнюючий показник його діяльності. В ньому синтезуються всі фактори виробництва і реалізації продукції, оборотність і позареалізаційні фінансові результати.
Якщо прибуток є абсолютним фінансовим результатом, то рентабельність є відносною, яка розраховується у відсотках.
Цей показник характеризує скільки прибутку припадає на 1 грн. майна підприємства.
Таблиця ___.
Система показників ділової активності
підприємства ЗАТ "Буковинка"

пп Назва показника Алгоритм розрахунку за 2001 р. за 2002 р. Відхилення
1 Коефіцієнт загальної оборотності
1,82 1,17 -0,65
2 Коефіцієнт оборотності оборотних активів
3,38 2,13 -1,25
3 Коефіцієнт навантаження економічного потенціалу
0,55 0,85 0,3
4 Коефіцієнт оборотності виробничих запасів і витрат
5,63 3,78 -1,85
5 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості та коштів в розрахунку
10,15 6,30 -3,85
6 Коефіцієнт оборотності власного капіталу
2,29 1,4 -0,89
7 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (поточної заб-ті)
6,85 5,45 -1,4
8 Тривалість операційного циклу в днях
99,4 152,3 52,9
9 Тривалість фінансового циклу в днях
46,85 86,25 39,4
Аналізуючи дану таблицю ми бачимо, що коефіцієнт загальної оборотності капіталу в 2002 р. зменшився на -0,65 тис. грн.; коефіцієнт оборотності оборотних активів зменшився в 2002 р. в порівнянні з минулим на - 1,25; коефіцієнт навантаження економічного потенціалу відповідно до років збільшився на 0,3; коефіцієнт оборотності виробничих запасів і витрат зменшився на 1,85; коефіцієнт дебіторської заборгованості та коштів в розрахунках зменшився на 3,85; коефіцієнт оборотності власного капіталу зменшився на 0,89; коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості або поточних зобов'язань зменшився на 1,4; тривалість операційного циклу в днях у 2002 році збільшилась на 52,9; тривалість фінансового циклу в днях у 2002 р. збільшилась на 39,4 від 2001 р.
Зробивши розрахунки, час обертання становить :
на 2001 р. Чд =(14250,2 х 360) : 48212,3 = 106,40
на 2002 р. Чд = (13671 х 360) : 29076,6 = 169,26
Відхилення склало : 62,86 в 2002 р. збільшилось порівняно з попереднім 2001 р.
Швидкість обертання в
2001 р. Шоб = 48212,3 : 14250,2 = 3,38
2002 р. Шоб = 29076 : 13671 = 2,12
Відхилення склало : -1,26 в 2002 р. зменшилось порівняно з попереднім 2001 р.
Коефіцієнт завантаження засобів в обороті на
2001 р. Кз = 14250,2 : 48212,3 = 0,29
2002 р. Кз = 13671 : 290766 = 0,47
Відхилення склало в 2002 р.0,18 порівняно з 2001 р. коефіцієнт завантаження засобів в обороті збільшився.
Таблиця ____ .
Показники рентабельності ЗАТ "Буковинка" за 2001-2002 рр.

пп Назва показника 2001 р. 2002 р. Відхилення
1 Загальна рентабельність 10,53 1,26 -9,27
2 Рентабельність продукції 21 17,84 -3,16
3 Рентабельність витрат підприємства 26 21,71 -4,29
4 Рентабельність всього авансового капіталу 10,42 1,19 -9,23
5 Рентабельність власного капіталу 14 2,84 -11,16
6 Рентабельність активів 10,4 1,19 -9,21
7 Рентабельність оборотних активів 19,4 2,16 -17,24
8 Рентабельність виробничих фондів 14,2 1,63 -12,57
Аналізуючи дану таблицю, ми можемо побачити, що рентабельність в 2001 р. була більшою порівняно з рентабельністю за 2002 р. Загальна рентабельність зменшилась на 9,27 % відповідно до років, рентабельність продукції зменшилась на 3,16 %; рентабельність витрат підприємства зменшилась на 4,29 %; рентабельність всього авансового капіталу - 6 %; рентабельність власного капіталу зменшилась на 11,16 %; рентабельність активів на 9,21 %; рентабельність оборотних активів на -17,24%; рентабельність виробничих фондів на -12,57 %
4.3. Концепція методики контролю і аудиту оборотних активів
Товарно-матеріальні цінності (ТМЦ) є сукупністю предметів праці, призначених для обробки, переробки або використання у промисловому виробництві, будівництві, сільському господарстві, а також засоби праці, які за чинним законодавством включаються до складу оборотних засобів як малоцінні та швидкозношувальні предмети (МШП ) або як товари для продажу.
Основними завданнями аудиту товарно-матеріальних цінностей є перевірка:
1) наявності та

 
 

Цікаве

Загрузка...