WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота


МШ-4 Акт на вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів Застосовується для обліку зіпсованих і втрачених МШП.
При пред'явленні працівником акта вибуття замість непридатного чи втраченого предмета йому видається придатний, що записується в формі МШ-2 "Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів". Акт вибуття додається до актів на списання (ф.№ МШ-5 і № МШ-8)
МШ-5 Акт на списання інструментів (пристроїв) та їх обмін на придатні Застосовується для оформлення списання інструментів (пристроїв), що стали непридатними, та обміну їх на придатні на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного обмінного фонду. Складається на підставі актів вибуття (ф. № МШ-4).
Виданий інструмент (пристрій) в порядку обміну за актами в картці обліку матеріалів (ф. № М-12) не відображається.
МШ-6 Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв Використовується для обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, які видаються працівникам підприємства для індивідуального користування.
МШ-7 Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв Застосовується для обліку видачі спецодягу, спецвзуття працівникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами, а також для обліку приймання від працівників спецодягу, спецвзуття на прання, дезинфекцію, ремонт та зберігання.
Форма заповнюється окремо на видачу і повернення спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів
МШ-8 Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів Застосовується для оформлення списання морально застарілих, зношених і непридатних для подальшого використання інструментів (пристроїв), спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів по закінченню строку носіння, інших малоцінних та швидкозношуваних предметів і здавання їх до комор для утилю. Акт складається на підставі разових актів вибуття ( ф.№ МШ-4)
Надходження МШП на підприємство здійснюється на підставі відвантажувальних документів постачальників.
На МШП, що надійшли, відкривається картка складського обліку (ф. № М-17).
Передача зі складу в експлуатацію МШП оформлюється актом передачі МШП в експлуатацію.
Дані первинного обліку МШП узагальнюються в оборотних відомостях.
Отже, існуюча сукупність форм первинної документації з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів дає можливість побудови такої системи обліку, яка б відповідала масштабам підприємства, його організаційно - структурній формі та об'єктивним умовам функціонування.
Документування господарських операцій, пов'язаних з рухом готової продукції
Випуск продукції з виробництва та передача й на склад оформлюється накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, в яких вказується дата, шифр цеху І складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю Вони виписуються в двох примірниках, один з яких призначений для здавальника, а Інший залишається на складі Кількість виробів, що оприбутковуються на склад, їх вага та обсяг вимірюються, підраховуються і, при необхідності, зважуються.
Для обліку випуску готових виробів з виробництва бухгалтерія складає відомість випуску готової продукції, зданої на склади підприємства, в натуральному І вартісному вираженні Дані цієї відомості використовують дяя контролю за виконанням завдання по обсягу виробництва І для бухгалтерських записів на рахунках синтетичного обліку.
Накопичувальні відомості випуску готової продукції (в натуральному і вартісному вираженні) і накопичувальні відомості відвантаженої продукції заповнюються на підставі первинних документів протягом місяця.
Ціна проставляється на підставі номенклатури - цінника, наявність якого є однією j важливих умов організації обліку готової продукції В ньому вказується вид кожного виробу, його відмінні ознаки (модель, артикул, марка, фасон тощо), привласнений йому код, сукупний номенклатурний номер, що закріплюється на весь час виробництва І збуту продукції на даному підприємстві, та облікові ціни.
При використанні ЕОМ в бухгалтерському обліку, крім номенклатури-цінника, розробляється комплекс довідників продукції, яка оподатковується та не оподатковується різними видами податків, довідники середньоквартальної та середньорічної собівартості, платників га вантажоодержувачів. У вигляді довідників формалізуються І способи визначення суми рахунку за продукцію, відвантажену на внутрішній ринок та на експорт. В довідниках зазначається найменування виробу, коди видів товарної продукції, вироби та змінні параметри (ціна, собівартість, ставки податків тощо). Всі ці дані записують на машинний носій Інформації та використовують для оперативного управління запасами продукції І для складання відповідної внутрішньої звітності.
В залежності від виду випуск готової продукції з виробництва оформлюється та відображається в обліку по-різному Якщо продукція має речовий характер (виріб), то це означає, що й потрібно передати на склад В такому разі оформлюються первинні документи і використовуються бухгалтерські рахунки, показані на рис ____
Рис ___ Облік випуску готової продукції, що здається на склад І має кількісні та якісні характеристики
Якщо продукція не має натуральних параметрів - робота (ремонт) або послуга (транспортні послуги), - то в бухгалтерському обліку випускрівнозначний передачі продукції замовнику, і тому факт випуску відображається в бухгалтерському обліку таким чином, як показано на рис _____
Рис ____ Облік випуску готової продукції, що не здається на склад І не має кількісних та якісних характеристик
Відпуск (відвантаження) продукції покупцю оформлюється видатковими накладними, приймально-здавальними актами п зазначенням номера накладної і дати оформлення, номера і дати договору з замовником, назви та реквізитів замовника, одиниць виміру, кількості, оптової ціни і вартості.
Документування господарських операцій, пов'язаних з рухом товарів
Рух непродовольчих товарів господарюючого суб'єкта оформлюється наступними документами: товарно-транспортними накладними, рахунками-фактурами, прибутково-видатковими накладними, свідоцтвом про якістьтовару, сертифікатом відповідності державній системі сертифікації або завіреною постачальником копією сертифікату відповідності на товар (якщо він підлягає обов'язковій сертифікації).
На всі продовольчі товари господарюючий суб'єкт повинен мати товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні акти, документи, що підтверджують відповідність якості товару вимогам нормативних документів. Для імпортних товарів - сертифікати, викладені на українській (російській) мовах або на мові країни-експортера. Вони повинні бути завірені печаткою постачальника.
Порядок документального оформлення надходження та відпуску товарів аналогічний виробничим запасам та готовій продукції.
Документи з обліку операцій з готівкою
Касові операції оформлюються документами, типові міжвідомчі форми яких затверджені Мінстатом України за згодою з НБУ І Мінфіном України, І

 
 

Цікаве

Загрузка...