WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

попередньо встановлених лімітів. Лімітування здійснюється відділом матеріально-технічного постачання чи плановим відділом;
3) з головним бухгалтером узгоджуються списки осіб, яким надано право вимагати зі складів запаси, а також беруться зразки їх підписів. Ці дані повинні бути повідомлені працівникам складів (комор). Запаси на виробництво видаються зі складів тільки представникам цехів, господарств, відділів тощо, які офіційно призначаються для їх отримання.
Порядок документального оформлення операцій з відпуску запасів зі складів підприємства залежить від того, для яких потреб вони відпускаються систематично на виробничі потреби або епізодично в цехи та відділи на адміністративні чи інші потреби.
Основні первинні документи, якими оформлюють операції відпуску, виробничих запасів представлені в таблиці _____
Таблиия _______
Первинні документи, якими оформлюють відпуск виробничих запасів
№ форми Назва форми
Призначення документу
М-8, 8-а, 9, 9-а
Лімітно-забірна картка
Призначена для оформлення відпуску матеріалів, і які систематично споживаються при виготовленні продукції, а також для поточного контролю за дотриманням встановлених лімітів відпуску запасів на виробничі потреби. Використовується для оперативного обліку на складі, аналітичного і синтетичного обліку відпуску запасів в1 межах затвердженого ліміту
М-10, М-10а
Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів Заповнюється при разовому відпуску запасів для виробничих та господарських потреб
М-ІІ
Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
Застосовується для обліку руху матеріалів всередині підприємства. Використовується для оперативного обліку на складах, аналітичного І синтетичного обліку руху запасів в бухгалтерії
М-20
Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей
Застосовується для оформлення відпуску матеріалів виробничим одиницям об'єднанням чи стороннім організаціям
М-23
Акт про витрату давальницьких матеріалів
Застосовується для оформлення витрат матеріалів відкритого зберігання, що належать замовник), але витрачаються будівельною чи монтажною організацією, яка виконує роботи
В ряді випадків для разового відпуску матеріалів на виробництво використовуються галузеві форми (наприклад, в прядильному виробництві - форма № 4-п, в ткацькій - форма № 4-мт тощо).
В залежності від напрямку витрачання виробничих запасів в обліку відображаються наступні види господарських операцій та реквізити, що їх характеризують (табл. ____).
Таблиця _____
Основні реквізити, що характеризують операції з відпуску запасів
Операції з відпуску виробничих запасів
Основні реквізити, що характеризують підпуск
1
2
1 . Відпуск виробничих запасів в цехи основного і допоміжного виробництва на виготовлення продукції, виконання робіт та надання послуг Дата відпуску, вид операції, склад,
одержувач (цех, відділ)
2. Відпуск виробничих запасів на утримання та експлуатацію обладнання
Призначення, шифр витрат, найменування, сорт, розмір
3. Відпуск виробничих запасів на загально-виробничі та адміністративні потреби Номенклатурний номер, одиниця виміру
1
2
4. Відпуск виробничих запасів на потреби непромислових виробництв та господарств
Кількість, ціна
5. Відпуск виробничих запасів на сторону і для переробки
Сума транспортно-заготівельних витрат
Первинні документи, призначені для оформлення операцій з надходження, внутрішнього переміщення та відпуску запасів, с підставою для ведення бухгалтерського і оперативного (складського) обліку. Виробничі запаси надходять до бухгалтерії, де вони підлягають перевірці за змістом операцій і правильністю їх оформлення (перевіряється наявність реквізитів, підписів, правильність арифметичних підрахунків). Особлива увага при цьому звертається на законність операцій.
В умовах механізації обліку перевірені документи з надходження і витрачання виробничих запасів бухгалтер групує за видами і за допомогою супровідного ярлика передає на обчислювальну установку (ОУ) згідно із складеним графіком документообігу. Після обробки первинної інформації про надходження і витрачання виробничих запасів ОУ видають машинограми узагальнених даних по заготівлі запасів підприємством, по цінностях, які знаходяться в дорозі, по невід фактурованих поставках, з оплати платіжних вимог постачальників тощо. Машинограми використовуються для відповідних бухгалтерських записів по заготівлі та придбанню матеріалів і, крім того, відділом матеріально-технічного постачання і фінансовим відділом - для оперативного управління і контролю за надходженням цінностей і розрахунками з постачальниками.
Документування господарських операцій
В процесі документування обліку МШП, як і будь-яких інших об'єктів, розрізняють документи бухгалтерського і оперативного обліку.
До первинних документів бухгалтерського обліку відносять документи, якими оформлюється : нарахування зносу, відпуск предметів у виробництво, їх списання тощо.
Документи оперативного обліку - це документи, які відображають передачу зазначених предметів в ремонт, поповнення їх запасу в роздавальних коморах, видачу МШП працівникам та їх повернення тощо.
Звичайно, оперативний і бухгалтерський облік тісно пов'язані та є складовими частинами єдиної системи, але такийрозподіл первинних документів на документи бухгалтерського та оперативного обліку є важливою передумовою правильного та ефективно функціонуючого графіка документообігу на підприємстві.
Форми первинних документів, які застосовуються для обліку руху МШП, затверджено Наказом Міністерства статистики України від 22.05.96 р. № 145 (ф. МШ-1, МШ-8), Наказом Міністерства статистики України від 21.06.96 р. № 193 (ф. № М-4, М-8, М-9, М-11, М-12).
Нижче наведена таблиця із зазначенням первинних документів з обліку МШП та особливостями їх застосування (таб_____).
Таблиця______
Первинні документи з обліку МШП

форми Назва форми Призначення документу
1 2 3
МШ-1 Відомість на повернення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) Використовуються для обліку зміни запасу інструментів (пристроїв) на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного обмінного фонду. Відомість складається при необхідності заміни постійного запасу інструментів (пристроїв), на підставі її даних вносяться зміни до карток складського обліку (ф.№ М-12)
МШ-2 Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів Використовується для обліку МШП, які були видані під розписку працівнику для тривалого користування. Заповнюється на кожного працівника, який одержав МШП.
МШ-3 Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв) Застосовується для обліку інструментів (пристроїв), які передаються на заточування та ремонт. Характерна для тих підприємств, де заточування і
1 2 3
ремонт проводяться в централізованому порядку.

 
 

Цікаве

Загрузка...