WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

(додатковий відпуск) матеріалів
М-11
Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
М-12
Картка складського обліку матеріалів
М-13
Реєстр приймання-здачі документів
М-14
Відомість обліку залишків матеріалів на складі
М-15
Акт про приймання устаткування
М-15а
Акт приймання-передачі устаткування до монтажу
М-16
Матеріальний ярлик
М-17
Акт про виявлені дефекти устаткування
М-18
Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу
М-19
Матеріальний звіт
М-20
Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (бланк суворої звітності)
М-21
Інвентаризаційний опис
М-22
Акт на списання матеріалів відкритого зберігання
М-23
Акт про витрату давальницьких матеріалів
М-26
Картка обліку устаткування для встановлення
М-28, 28а
Лімітно-забірна картка (для будівельних організацій)
Інформація, яка знаходиться в прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку методом подвійного запису.
Крім того, для забезпечення своєчасного відображення господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку на підприємствах повинні бути чітко визначені терміни передачі первинних документів до бухгалтерії.
Від правильності документального оформлення операцій з надходження виробничих запасів залежить правильне віднесення їх вартості на витрати виробництва, а також реальність оцінки незавершеного виробництва та його відображення у звітності.
Документування надходження виробничих запасів
У відповідності до виробничої програми і норм витрат підприємства визначають потребу у виробничих запасах. Вони можуть бути придбані, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані в результаті обміну тощо.
Перелік первинних документів, якими найчастіше оформлюється надходження виробничих запасів, наведений в таблиці _____
Таблиця______
Первинні документи з надходження виробничих запасів
N форми
Назва форми
Призначення документу
1
2
3
М-1
Журнал обліку надходження вантажів
Застосовується для реєстрації транспортних документів, пов'язаних з отриманням вантажів з залізниць, водних шляхів та оприбуткуванням їх на склад підприємства Призначений для контролю за надходженням та оприбуткуванням запасів та запису даних про оплату рахунку, відмову від акцепту тощо
М-2, 2б
Довіреність
Призначено для оформлення права окремої посадової особи виступати довіреною особою підприємства при отриманні запасів при номенклатурі одержуваних товарно-матеріальні цінностей у межах 6 найменувань доцільно використовувати форму М-2, при більшій кількості форму № М-26
М-2а
Акт списання бланків довіреностей
Призначений для списання використаних бланків довіреностей
М-3
Журнал реєстрації довіреностей
Застосовується для реєстрації виданих під розписку довіреній особі довіреностей Всі сторінки журналу реєстрації довіреностей повинні бути пронумеровані, прошнуровані га скріплені печаткою і підписами керівника та головного бухгалтера підприємства
M-4
Прибутковий ордер
Призначений для оприбуткування матеріалів, які надійшли на підприємство від постачальників або з переробки Заповнюється при відсутності якісних та кількісних розбіжностей з документами постачальника, а також при оприбуткуванні запасів з переробки. Використовується для оперативного обліку на складах, аналітичного та синтетичного обліку надходження запасів
М-5 М-б
Товарно-транспортна накладна
Призначена для обліку поставок запасів та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом Використовується дія кількісного та якісного обліку запасів
М-7
Акт про приймання матеріалів
Застосовується для оформлення приймання запасів, що мають кількісні та якісні розбіжності з даними супроводжуючих документів постачальника, а також при прийманні запасів, що надійшли без документів
М-13
Реєстр приймання-здачі документів
Оформлюється приймання-передача первинних документів Складається в одному примірнику матеріально відповідальною особою І передається до бухгалтерії підприємства разом з первинними документами І необхідними додатками
М-14
Відомість обліку залишків матеріалів на
складі
Складається на основі матеріальних звітів МВО І показує рух матеріальних цінностей на складі за день
Надходження виробничих запасів оформлюється й іншими документами. Наприклад, супровідні документи постачальників (рахунок-фактура (ф. № 63), платіжна вимога-доручення (ф. № 0401040)) є підставою для кількісного та якісного приймання партії запасів, що надійшли, використовуються для розрахунків між постачальниками та покупцями за відвантажені (відпущені) запаси.
Нижче відображені основні операції з надходження виробничих запасів та реквізити документів, які при цьому заповнюються (табл. ____).
Таблиця ____
Основні реквізити документів, що характеризують надходження виробничих запасів
Операції з надходження виробничих запасів
Основні реквізити що характеризують надходження виробничих запасів
1
2
1. Придбання виробничих запасів у постачальника
Дата надходження, постачальник, склад, вид, операції
2. Придбання виробничих запасів підзвітними особами в порядку закупівлі дрібних партій за готівку Вид операції, склад, постачальник (найменування, код), датанадходження
3. Оприбуткування виробничих запасів, виготовлених в цехах власною виробництва
Найменування, сорт, розмір, номенклатурний номер
4. Оприбуткування виробничих запасів від ліквідації основних засобів
Кількість (за документом, фактично), ціна (облікова) за одиницю, найменування
5. Внутрішнє переміщення (зі складу на склад) Одиниця виміру (найменування, код)
6. Оприбуткування виробничих запасів в результаті перетворення на непридатні малоцінні засоби праці Вартість (за обліковими цінами)
7 Оприбуткування лишків, виявлених після проведення інвентаризації
Сума транспортно-заготівельних витрат або відхилень від облікової ціни
Виробничі запаси зі складів підприємства відпускаються в цехи для виготовлення продукції і на господарські потреби, а також на сторону для переробки чи реалізації як надлишкові чи непотрібні.
Під відпуском у виробництво розуміють відпуск виробничих запасів для виготовлення продукції, виконання робіт чи надання послуг Відпуск виробничих запасів в комори цехів розглядається як внутрішнє переміщення запасів. При відсутності в цехах комор відпуск запасів з центральних складів вважається витратами на виробництво.
При відпуску матеріалів у виробництво необхідно дотримуватись наступних вимог:
1) запаси обліковуються за вагою, обсягом, масою у суворій відповідності з нормативами витрат на визначений обсяг виробництва;
2) відпуск, як правило, здійснюється в межах

 
 

Цікаве

Загрузка...