WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

повідомляє номер цього рахунку податковому органу, де він зареєстрований як платник податків.
Банк може здійснювати платежі клієнта в інтересах третіх осіб у випадках, передбачених чинним законодавством. Згідно з Цивільним кодексом це можуть бути договори поруки, договори на користь третіх осіб тощо.
Для відкриття поточних рахунків підприємства подають установам банків такі документи:
1) заяву на відкриття рахунку встановленого зразку. Заяву підписують керівник та головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує тільки керівник;
2) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;
3) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально або органом, який реєструє;
4) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;
5) картку зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надане право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки підприємства;
6) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.
Підприємство має право відкрити поточні та депозитні рахунки як в національній, так і в іноземній валюті.
Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.
Суб'єкти підприємницької діяльності можуть використовувати чеки для розрахунків за товари, роботи, послуги. Для цього певна сума коштів вноситься, депонується на особливий рахунок - рахунок лімітованої чекової книжки. В межах цього ліміту підприємства виписують розрахункові чеки постачальникам.
Чеком визнається цінний папір, який містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку провести платіж зазначеної в ньому суми чекоотримувачу.
Учасниками чекового обігу виступають три особи: чекодавець, платник по чеку та чекоотримувач. Платником в чековому зобов'язанні може бути лише банк, де чекодавець має кошти, якими він може розпоряджатися шляхом видачі чеків.
Розрахунки чеками представляють собою сукупність операцій з видачі, одержання, обігу та оплати чеків.
Чек дійсний протягом 10 днів, не враховуючи дня його виписки. Розрізняють грошові та розрахункові чеки.
Однією з форм розрахунків між підприємствами є акредитив, який звичайно застосовується для підвищення гарантованості оплати покупцем своїх зобов'язань.
Акредитив - доручення банку покупця банкові постачальника провести оплату за відвантажену продукцію, товар, надані послуги на підставах, обумовлених в цьому дорученні.
Існують три форми акредитиву: безвідзивний підтверджений, безвідзивний непідтверджений і відзивний.
Установи банків можуть відкривати підприємствам карткові рахунки.
Зміни стосовно відкриття карткового рахунка скоріше можна назвати такими, що приводять Інструкцію у відповідність до ситуації, котра вже реально склалася в Україні.
Справа в тому, що застосування банківських платіжних карток (ВПК) в Україні з кожним роком набирає все більших і більших обертів. Регулювання механізму використання платіжних карток встановлено Саме тому до Інструкції вводяться доповнення, що приводять її у відповідність до Положення № 479.
Згідно з постановою НБУ "Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги і при видачі готівкових коштів" від 24.02.97р. № 37, Картковий рахунок - це банківський рахунок, розпорядження яким може здійснюватися за допомогою банківських платіжних карток.
Відповідно до підпункту "б" пункту 2.1.1 Інструкції карткові рахунки належать до поточних рахунків І відкриваються клієнтам установ банків на умовах договору про відкриття картрахунка і здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.
Картковий рахунок можна відкривати і в іноземній валюті.
Поняття векселів та поточних фінансових інвестицій
Короткострокові векселі - це векселі, одержані в забезпечення дебіторської заборгованості, що виникла в ході нормального операційного циклу, та заборгованості, що прямо не пов'язана з операційною діяльністю, за умови, що вексель повинен бути погашений протягом 12 місяців з дати балансу.
Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора.
Фінансові інвестиції поділяються на довгострокові, які розглядаються як необоротні активи, і короткострокові - поточні активи.
Поточні фінансові інвестиції (фонди та акції інших підприємств) мають наступні ознаки: встановлений строк їх погашення не перевищує одного року або вкладення здійснені без наміру отримувати доходи по них більше одного року.
Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості. Інвестиції, які визнані еквівалентами грошових коштів, відображають на балансі не стільки для отримання інвестиційного доходу або контролю за діяльністю компанії -об'єкту інвестицій, скільки для забезпечення виконання короткострокових зобов'язань.
3.2. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПОВ'ЯЗАНИМИ З ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
Документальне оформлення надходження матеріальних, сировинних і паливних ресурсів, їх наявності та витрачання є досить складним процесом, адже структура документообігу повинна бути такою, щоб забезпечувати вчасне надходження необхідної інформації як для обліку, так і для контролю та оперативного управління рухом виробничих запасів.
Основні первинні документи, якими оформлюються операції з руху виробничих запасів, наведені в таблиці ____
Перелік форм первинних документів для обліку виробничих запасів
№ форми
Назва форми
М-1
Журнал обліку вантажів, що надійшли
М-2, 26
Довіреність
М-2а
Акт списання бланків довіреностей
М-3
Журнал реєстрації довіреностей
М-4
Прибутковий ордер
М-5
Товарно-транспортна накладна
М-6
Товарно-транспортна накладна
М-7
Акт про приймання матеріалів
М-8, 8а
Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазовий відпуск)
М-9, 9а
Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску 2-5 найменувань матеріалів)
М-10, ІОа
Акт-вимога на заміну

 
 

Цікаве

Загрузка...