WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота


Дипломна робота
Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою "Акцент" (ЗАТ "Буковинка").
ЗМІСТ
Вступ.
РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ.
1.1. Економічна сутність та значення оборотних активів.
1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури.
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТ
"БУКОВИНКА"
2.1. Мета, завдання та основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства.
2.2. Облікова політика підприємства.
РОЗДІЛ ІІІ. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ.
3.1. Обігові активи підприємства, їх склад, структура та класифікація.
3.2. Поняття, оцінка та класифікація оборотних активів.
3.3.Документальне оформлення господарських операцій пов'язаними з оборотними активами.
3.4. Синтетичний та аналітичний облік оборотних активів.
РОЗДІЛ ІV. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ.
4.1. Система аналітичних показників інформативної бази та методи і прийоми
економічного аналізу.
4.2. Аналіз ефективності використання оборотних активів.
4.3. Концепція методики контролю і аудиту оборотних активів.
РОЗДІЛ V. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ.
5.1. Автоматизована обробка інформації з обліку та контролю.
5.2. Вихідні документи та їх використання в управлінні.
ВИСНОВКИ.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
ДОДАТКИ.
Вступ
Обігові активи торговельного підприємства - це сукупність матеріальних та грошових цінностей підприємства, що знаходиться в постійному кругообігу, змінюють свою матеріальну форму протягом одного операційного циклу та в повному обсязі переносять свою вартість на товари, що реалізує підприємство. Чистий оборотний капітал визначається як різниця між поточними активами і поточними обов'язками і показує, в якому розмірі поточні активи покриваються довгостроковими джерелами засобів. Аналог цього показника в вітчизняній практиці - величина власних оборотних засобів.
Оборотні засоби можуть бути охарактеризовані з різних позицій, однак основними характеристиками являються їх ліквідність, об'єм та структура.
В процесі виробничої діяльності відбувається постійна трансформація окремих елементів оборотних активів. Підприємство закуповує сировину і матеріали, виготовляє продукцію, після чого продає її, як правило, в кредит, в результаті чого утворюється дебіторська заборгованість, яка через деякий проміжок часу перетворюється в грошові засоби.
Для контролю, оцінки та регулювання своєї фінансової діяльності підприємства розробляють і встановлюють нормативи на деякі види оборотних коштів. У ході аналізу необхідно порівняти фактичні залишки кожного виду оборотних коштів з їх нормативами.
У результаті порівняння одержують наднормативний залишок або нестач до нормативу. І перше, і друге заслуговують на негативну оцінку. Так наявність наднормативних залишків товарно - матеріальних цінностей свідчить про спад активності підприємства, нераціональне використання оборотного капіталу, сповільнення його оборотності.
Нестача товарно - матеріальних цінностей до нормативу може негативно вплинути на показники виробничої програми.
Тому підприємство повинно працювати в напрямі оптимального забезпечення виробництва запасами з тим, щоб виробництво вчасно і в повному обсязі забезпечувалось усіма видами ресурсів і, в той же час, щоб матеріальні цінності не залежувались на складі.
Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить також і від стану грошових коштів, які є наймобільнішою частиною оборотних засобів.
Сума грошових коштів повинна бути такою, щоб її вистачило для покриття всіх першочергових платежів. Збільшення коштів на рахунках у банку свідчить, як правило, про зміцнення фінансового стану підприємства. Але якщо великі залишки коштів тривалий час не використовуються, то це свідчить про неефективне використання оборотного капіталу. Для одержання прибутку кошти необхідно використовувати для розширення власного прибутку, виробництва або вкладати в акції інших підприємств.
Розмір дебіторської заборгованості визначається умовами підприємства щодо розрахунків зі своїми клієнтами. Якщо ці умови суворі, менше клієнтів купують його товари в кредит, зменшується обсяг реалізації, отже, зменшується величина дебіторської заборгованості за рахунками клієнтів. З іншого боку, якщо розрахункові умови послаблюються, з'являється більше замовників, зростає обсяг реалізації і сума дебіторської заборгованості за рахунками клієнтів.
Послаблення умов розрахунків має як переваги, так і недоліки.
Переваги - це зростання обсягу реалізації і прибутку. Недоліки - можливі збільшення суми безнадійних боргів.
Саме тому якість оборотного капіталу, фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від стану розрахункової дисципліни і від розміру, якості та ліквідності дебіторської заборгованості.
Метою даної дипломної роботи було детально розглянути і описати роль обліку, аналізу і контролю оборотних активів в системі управління діяльності підприємства, написати коротку організаційно - економічну характеристику ЗАТ "Буковинка", зробити аналіз і контроль оборотних активів, концепцію методики контролю і аудиту оборотних активів. Головною метою даної дипломної є вивчення удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою "Акцент".
РОЗДІЛ І.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
1.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Для здійснення власної фінансово-господарської діяльності підприємство повинно мати в своєму розпорядженні відповідні виробничі фонди. За характером своєї участі в процесі виробництва вони поділяються на основні і оборотні. В основі такого поділу лежать відмінності в русі вартості засобів праці і предметів праці.
Матеріальною основою виробництва с виробничі фонди у вигляді засобів і предметів праці. В процесі функціонування вони по-різному переносять свою вартість на вартість готового продукту.
Оборотні виробничі фонди обслуговують сферу виробництва, споживаються в одному виробничому циклі та їх вартість повністю переноситься на вартість виготовленої продукції. Вони представляють собою мінімально необхідні для виконання виробничої програми запаси сировини, основних матеріалів, покупних напівфабрикатів, допоміжних матеріалів, палива, запасних частин для ремонту, малоцінних і швидкозношуваних предметів, а також незавершеного виробництва.
Фонди обігу, хоча і не беруть участі безпосередньо у виробничому процесі, але є необхідним елементом для забезпечення єдності виробництва і обігу. Сфера їх функціонування створює передумови для виділення їх в самостійне поняття "фонди обігу".
Фонди обігускладаються із запасів готової продукції на складі підприємства; товарів, відвантажених покупцям; залишку грошових коштів на

 
 

Цікаве

Загрузка...