WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм - Реферат

Бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм - Реферат

операції (документу); назва виду документа, якому належить операція.
Використання номера журналу дозволяє поділити всі проводки на групи за їх належністю: проводки, що стосуються тільки розрахунку заробітної плати; проводки, що відображають облік основних засобів тощо.
В програмі реалізовано можливість роботи як з регламентованими, так і зі стандартними звітами.
В типову конфігурацію включено набір стандартних звітів. Стандартні звіти - це цілісна система, яка дозволяє формувати одні звіти на підставі інших, деталізуючи дані звіту. Вони призначені для отримання даних за підсумками по бухгалтерських проводках в різних розрізах. Такі звіти можуть бути складені при використанні Плану рахунків бухгалтерського обліку, що використовується в програмі, незалежно від змісту та призначення конкретних рахунків. Стандартні звіти можуть застосовуватись для отримання як узагальненої, так і детальної Інформації по будь-яких ділянках обліку.
Для роботи зі звітами використовується пункт меню "Отчетность", при чому на екран видається діалогова форма налагодження параметру звіту.
В ній потрібно ввести значення параметрів, що визначають склад даних, які входять до звіту (період, за який видаватимуться дані бухгалтерського обліку, шляхом введення початкової та кінцевої дати, інші параметри, (наприклад, тип валюти).
Програма також надає можливість збереження сукупності параметрів для звіту заданого виду для подальшого використання, І можливість деталізації (розшифровки) звітів при його перегляді. На найнижчому рівні деталізації здійснюється перехід до конкретної проводки операції.
Основні стандартні звіти, реалізовані в програмі, та їх характеристику зазначено в табл.
Таблиця Стандартні звіти програми "1С: Бухгалтерия 7.7"
№ з/п Звіт Сутність та призначення
1 2 3
1
"ОбортІІи-сольдовая ведомость "
Містить для кожного рахунку інформацію про залишки на початок та кінець періоду, а також обороти по дебету та кредиту за встановлений період. Цей звіт в бухгалтерській практиці використовується найчастіше
2
"Шахматка "
Містить оборотиміж звітами за деякий обраний період, часто використовується бухгалтерами, оскільки дає уявлення про рух коштів та зобов'язань підприємства
3
"Оборотно-сальдовая ведомость по счету" Використовується для рахунків, по яких ведеться аналітичний облік, при цьому здійснюється відокремлення залишків від оборотів по конкретних об'єктах аналітичного обліку (субконто)
4
"Анализ счета"
Містить обороти рахунку з іншими рахунками за обраний-період, а також сальдо на початок та кінець періоду
5
"Анализ счета по датам "
Дозволяє отримати обороти по рахунку на кожну дату певного періоду, що дає можливІсть-аналізувати зміни у часі засобів або зобов'язань підприємства, для перевірки відповідності введених даних тим. що вказані в банківських виписках тощо
6
"Анализ счета по субконто "
Містить підсумкові суми кореспонденцій даного рахунку з іншими рахунками за вказаний період, а також залишки по рахунку на початок та кінець періоду в розрізі об'єктів аналітичного обліку. Цей звіт можна сформовувати тільки для рахунків, по яких ведеться аналітичний облік
7
"Главная книга"
Використовується для виведення оборотів та залишків рахунку за кожен місяць, при підбитті підсумків та складанні звітності
8
"Анализ субконто "
Для видів субконто, пов'язаних з декількома синтетичними рахунками, за допомогою оборотно-сальдової відомості по будь-якому одному рахунку неможливо отримати повну інформацію про обороти та підсумки по субконто. В ньому для кожного субконто (об'єкта аналітичного обліку) обраного виду наводяться обороти по всіх рахунках, в яких використовується це субконто, а також розгорнуте та згорнуте сальдо
9
"Карточка субконто "
Якщо необхідно отримати максимально повну картину операції по об'єкту аналітичного обліку (субконто) або групі субконто, можна вивести "Карточку субкопто", де зібрані всі операції з конкретним об'єктом аналітичного обліку (субконто) в хронологічній послідовності із зазначенням реквізитів проводок, залишків по субконто після кожної операції, на початок та кінець періоду
10
"Карточка счета"
Включаються всі проводки в яких задіяний даний рахунок, крім того, наводиться залишок на початок та кінець періоду, обороти за період та залишки після кожної проводки
11
"Обороты между субкопто " Використовується для аналізу оборотів між одним або всіма субконто одного виду, та одним або всіма субконто іншого
ВИДУ
12
"Отчет по проводкам " Представляє собою вибірку із журналу проводок за деякими заданими критеріям
13
"Сведенные проводки "
Містить кореспонденцію рахунків (суми в дебет одного рахунку з кредиту другого) за деякий період часу
14
"Журнал-ордер ведомость по субконто"
Застосовується для рахунків, на яких ведеться аналітичний облік по субконто. для отримання для кожного виду субконто, дебетових та кредитових оборотів, а також розгорнутого та згорнутого сальдо на початок та кінець обраного періоду
15
" Розширенный анализ субкопто "
Використовується для аналізу даних по аналітиці. При його формуванні можна вказати рахунок, до якого прикріплено даних вид аналітики. Всього одночасно можна аналізувати три види субконто для отримання для кожного їх виду, дебетових та кредитових оборотів, а також розгорнутого та згорнутого сальдо на початок та кінець обраного періоду
16
"Диаграмма "
Є потужним засобом візуального аналізу рахунків у формі різного виду діаграм
В програмі також є набір регламентованих звітів - це передусім податкові та бухгалтерські звіти. Набір регламентованих звітів регулярно поновлюється.

 
 

Цікаве

Загрузка...