WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Перевірка організації та оцінка стану системи обліку на підприємстві - Реферат

Перевірка організації та оцінка стану системи обліку на підприємстві - Реферат

інструкції, що визначають їх обов'язки та відповідальність за доручену ділянку роботи; чи проводиться систематичний інструктаж щодо порядку заповнення, проходження документації і ведення обліку; чи перевіряється в процесі інструктажу виконання окремих робіт з одночасним виправленням виявлених недоліків та помилок. Такий інструктаж, за замовленням клієнта, також доцільно проводити при проведенні аудиту.
Система бухгалтерського обліку господарюючого суб'єкта вважається ефективною, якщо в ході фіксації господарських операцій виконуються наступні вимоги:
" наявні оригінали документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій;
" документи правильно заповнені за встановленими формами і відповідно до встановлених вимог;
" наявні необхідні реквізити, підписи відповідальних осіб;
" операції відображені в обліку з дотриманням періоду їх здійснення;
" операції зафіксовані в обліку в правильних сумах;
" операції відображені на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до діючих нормативних положень та облікової політики;
" зафіксовані особливості операцій, які мають суттєве значення для обліку та звітності.
Про ефективність системи бухгалтерського обліку можна судити за рівнем досягнення показників безпомилковості реєстрації і обробки господарських операцій підприємства, а саме:
" наявність - відображено дійсно існуючі операції (в протилежному випадку, наприклад, в обліку, може відображатись продаж неіснуючим покупцям);
" повнота - відображено всі здійснені операції (жодна не пропущена);
" арифметична точність - всі суми правильно підраховані і точні (в іншому випадку, наприклад, замовнику може бути виставлено рахунок і записана неправильна сума продажу, так як відвантажена кількість і кількість, відображена на рахунку, не співпадає і зафіксована ціна за одиницю іншої продукції);
" рознесення по рахунках - всі операції правильно рознесені по відповідних бухгалтерських рахунках;
" формальна дозволеність - на кожну операцію одержано або загальний, або спеціальний формальний дозвіл;
" часова визначеність - всі операції своєчасно реєструються і віднесені до потрібного звітного періоду (наприклад, продаж поточного періоду може бути записаний в цьому періоді, а продаж наступного періоду віднесений до наступного періоду);
" надання і розкриття даних у звітності - всі дані правильно підсумовані та узагальнені, дотримано встановлені вимоги щодо порядку і обсягу розкриття інформації у звітності.
Наявність необумовлених чи неправильно виправлених помилок в облікових регістрах і банківських документах є неприпустимою і свідчить про незадовільний стан бухгалтерського обліку на підприємстві.
Перевірка обґрунтованості планів роботи бухгалтерії підприємства, що вивчається, стану їх виконання. У річному плані роботи бухгалтерії передбачаються роботи з удосконалення облікового процесу в структурних виробничих підрозділах підприємства (цехах, відділеннях, бригадах, складах) та в бухгалтерії, плани контрольної роботи, технічного навчання та підвищення кваліфікації працівників бухгалтерії.
Обґрунтованість обсягів роботи щодо вдосконалення обліку та контролю визначається шляхом аналізу даних про виявлені порушення при здійсненні попередніх перевірок органами державного контролю та плану роботи бухгалтерії з удосконалення обліку, обстеження обсягів застосування комп'ютерної техніки в обліковому процесі тощо.
Перевірка планування та організації праці працівників бухгалтерії. При проведенні такої перевірки аудитор встановлює наявність і вивчає зміст посадових інструкцій на кожного працівника бухгалтерії, наявність графіків документообігу, графіків здачі звітності до бухгалтерії структурними підрозділами підприємства та здачі виконаної роботи працівниками бухгалтерії головному бухгалтеру для контролю й узагальнення облікової інформації, платіжні графіки, особливо по розрахунках з бюджетом у розрізі видів податків і строків платежів.
Окремо увагу необхідно звернути на використання головним бухгалтером своїх прав і виконання ним службових обов'язків як керівником облікової та контрольної роботи на підприємстві. При цьому аудитор повинен оцінити дотримання головним бухгалтером вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Перевірка стану оперативного обліку. Перевіряючи ведення оперативного обліку необхідно встановити наступне:
" чи відповідає він поставленим вимогам;
" чи проводиться обробка, накопичення та представлення даних для потреб оперативного управління господарсько-фінансовими процесами на всіх рівнях управління;
" чи забезпечується управлінський персонал своєчасними і достовірними даними бухгалтерського та статистичного обліку.
При перевірці стану оперативного обліку особлива увага звертається на якість оформлення первинної документації, своєчасність її подання до бухгалтерії, правильність заповнення реквізитів, обсяг відображених операцій, правильність проставлених шифрів тощо. Одночасно вивчається, хто саме з облікових працівників приймає первинні документи від посадових та матеріально відповідальних осіб, освіта такого працівника, стаж роботи і чи може він надавати практичну допомогу особам, які складають первинні документи.
Перевірка організації архіву облікової інформації. В кінці звітного періоду, обов'язково наприкінці року, всі документи повинні бути зброшуровані в папки, пронумеровані, підписані і здані до архіву для зберігання (при цьому на підприємстві повинно бути спеціальне, належним чином обладнане для зберігання документів, службове приміщення).
Бухгалтерія повинна вести описи архівних справ (папок) по роках, складати акти про знищення документів, по яких закінчився термін зберігання, встановлений чинним законодавством. При зберіганні облікової інформації на машинних носіях в наявності повинно бути не менше 2-3-х копій на дискетах, повинні дотримуватись терміни перезапису інформації. З архіву документи повинні видаватись тільки з дозволу головного бухгалтера.
Без підпису головного бухгалтера грошові та розрахункові документи вважаються недійсними та не повинні прийматися до виконання, тобто головний бухгалтер мас контролювати їх зміст.
Список використаних джерел.
1. Ф.Ф Бутинець Аудит - Житомир: ПП "Рута", 2002
2. Б.Ф. Усач Аудит. - Київ.: "Знання - Прес", 2002.- 222с.
3. М.Т. Білуха Курс аудиту. - Київ.: "Вища школа", 2000.-573с.
4. Л. І. Федулова Управління аудиторською діяльністю // Бухгалтерський облік і аудит. -1999.-190с.
5. В.С. Рудницький Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: Економічна думка, 2000.- 192с.

 
 

Цікаве

Загрузка...