WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Перевірка організації та оцінка стану системи обліку на підприємстві - Реферат

Перевірка організації та оцінка стану системи обліку на підприємстві - Реферат

відповідно до умов господарської діяльності і розміру підприємства.
Облікова політика, крім питань щодо способів ведення обліку, регламентує й організаційно-технічні аспекти (вибір форми обліку, організація роботи бухгалтерської служби тощо).
В організаційному аспекті підприємству надаються наступні права:
1) обирати форму організації бухгалтерського обліку (мати свій бухгалтерський відділ; найняти для виконання бухгалтерської роботи спеціаліста за договором чи доручити дану роботу спеціалістам відповідних фірм);
2) визначати види бухгалтерії (централізовану, децентралізовану чи змішану), встановити структуру бухгалтерської служби і порядок підлеглості відділів;
3) визначати можливість і необхідність відокремлення окремих підрозділів на самостійний баланс, виявляти необхідність і можливість організації відділу
Вивчення організації діловодства. Діловодство повинно забезпечувати оперативну роботу всього обліково-аналітичного апарату, можливість організації і здійснення швидкого контролю за виконанням і зберіганням кожного документа - носія інформації.
Базовим моментом в системі діловодства є номенклатура. Номенклатурою діловодства називається перелік найменувань справ підприємства для групування і зберігання в них документів.
Спільна номенклатура справ складається працівниками канцелярії за погодженням з усіма відділами (службами) підприємства. В ній зазначається перелік справ, необхідних для збереження кореспонденції та документів кожного відділу.
Добре розроблена номенклатура справ має велике значення для правильного ведення діловодства.
Аудитору необхідно встановити:
1. чи відокремлюються бухгалтерські документи від інших;
2. чи дотримується порядок обробки документів.
Перевірка організації документування господарських операцій. Документування є першою стадією бухгалтерського обліку, яка включає в себе: реєстрацію та фіксацію інформації про факти, операції, процеси, її обробку та узагальнення.
Аудитору при вивченні організації документування господарських операцій необхідно встановити:
1. чи своєчасно та якісно складаються документи;
2. чи є в документі обов'язкові реквізити, чи відповідає відображена господарська операція чинному законодавству та чи є логічне узгодження окремих показників операції ;
3. чи записуються в хронологічній послідовності операції в регістри бухгалтерського обліку із первинних документів і чи забезпечений захист регістрів від несанкціонованих виправлень (в умовах комп'ютеризації обліку);
4. чи в повному обсязі складена бухгалтерська звітність;
5. чи дотримується на підприємстві класичний порядок обробки документів: первинні документи картки аналітичного обліку (необов'язковий етап) оборотні відомості з аналітичного обліку (необов'язковий етап) регістри синтетичного обліку Головна книга фінансові звіти.
Вивчення організації документообігу. Під документообігом розуміють організовану систему створення, перевірки та обробки первинних документів в бухгалтерському обліку від моменту їх створення до передачі в архів.
Розробка механізму управління документообігом є необхідною складовою організації бухгалтерського обліку та повинна забезпечувати:
" стабільність роботи бухгалтерської служби;
" чіткість руху та оперативність обробки документів;
" своєчасність прийняття управлінських рішень.
Своєчасне оформлення первинних документів, передача їх у встановленому порядку і строки для відображення в бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до затвердженого на даному підприємстві графіка документообігу.
Розглядаючи порядок документообігу на підприємстві, аудитор визначає, який шлях проходять первинні документи від їх створення до розміщення в архіві, з одного боку, і до відображення даних, що в них містяться, в облікових регістрах - з іншого.
При вивченні організації документообігу аудитору необхідно встановити:
" чи затверджений керівником перелік форм первинних документів, що застосовуються для оформлення фактів господарської діяльності, за якими не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;
" чи затверджений і введений в дію наказом керівника графік документообігу;
" чи дотримуються не тільки облікові, а й інші працівники, пов'язані з веденням обліку, правил документообігу і технології обробки облікової інформації;
" чи здійснюється контроль за господарськими операціями;
" чи розроблено номенклатуру справ в порядку поточного зберігання документів;
" чи правильно організовано зберігання бухгалтерських документів у поточному і постійному архівах.
Вивчення ефективності організації роботи облікового апарату. При проведенні такої перевірки вивчаються обов'язкові умови належної організації обліку в бухгалтерії. При цьому встановлюється наявність наступних умов:
" розподіл службових обов'язків між працівниками апарату бухгалтерії;
" забезпечення бухгалтерії необхідними нормативними документами, бланками первинних бухгалтерських документів, регістрів і звітів;
" наявність графіку здачі матеріально відповідальними особами підрозділів всіх необхідних бухгалтерських документів, звітів і реєстрів;
" забезпечення відповідно до встановлених правил збереження архіву бухгалтерських документів, регістрів обліку і звітів поточного та попередніх років.
Одночасно аудитор перевіряє укомплектованість штату облікових працівників, їх кваліфікацію, а також умови праці. При цьому аудитору необхідно зробити висновок, як бухгалтерський облік забезпечує потреби управління виробництвом в частині підвищення його економічної ефективності та відповісти на наступні питання:
" наскільки ефективний, дієвий та оперативний облік на підприємстві, що перевіряється: як вирішені питання на складних ділянках облікової роботи, наскільки звільнений обліковий персонал від виконання невластивих йому функцій, які раціональні прийоми застосовуються для виключення дублювання даних;
" чи є облік дієвим, оперативним, чи використовуються облікові дані для безпосередньої та швидкої допомоги керівництву, адміністративно-управлінському та інженерно-технічному персоналу у вирішенні завдань, поставлених перед ним, чи своєчасно надаються необхідні довідки, пояснення, матеріали для аналізу, обґрунтовані рекомендації, розрахунки тощо;
" як організована облікова робота на підприємстві: чи встановлений твердий графік, що передбачає терміни виконання всього комплексу облікових робіт; чи правильно розподілені обов'язки між всіма обліковими працівниками відповідно до з посад та кваліфікацій; чи розроблені для них посадові

 
 

Цікаве

Загрузка...