WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Перевірка організації та оцінка стану системи обліку на підприємстві - Реферат

Перевірка організації та оцінка стану системи обліку на підприємстві - Реферат

малих підприємств - спрощена форма обліку);
" чи оформлені всі господарські операції первинними документами і чи містяться в них обов'язкові реквізити; назва документу, дата його складання, назва організації, від імені якої складений документ, зміст господарської організації, вимірникигосподарської операції в натуральному і грошовому вираженні, назва посадових осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильності її оформлення, особисті підписи вказаних осіб;
" чи проводиться на підприємстві інвентаризація майна і зобов'язань і як часто, чи затверджуються керівником підприємства порядок і терміни її проведення (за виключенням випадків обов'язкової інвентаризації);
При вивченні облікової політики підприємства аудитору необхідно звернути увагу на те, щоб у Наказі про облікову політику підприємства було передбачено один із наступних варіантів організації та ведення бухгалтерського обліку (див. табл. 1).
Таблиця .1. Можливі варіанти організації та ведення бухгалтерського
обліку
№ з/п Облікова політика підприємства Можливі варіанти
1 Вибір суб'єкта, що здійснює облік " бухгалтерська служба бухгалтер керівник
" приватний підприємець
" аудиторська фірма
2 Організація роботи облікового апарату " централізована
" децентралізована Ч" змішана
3 Технологія обробки облікової інформації " ручна
" із застосуванням комп'ютерної техніки
4 Форма бухгалтерського обліку " журнальна
" журнально-ордерна
" спрощена без ведення регістрів обліку майна
" спрощена з веденням регістрів обліку майна
5 Обов'язки (відповідальність) бухгалтера. Відповідальність керівника підприємства регулюються Законом
6 Робочий план рахунків та субрахунків підприємства додаток до Наказу про облікову політику
7 Форми первинних облікових документів " типові уніфіковані облікові документи
" перелік форм первинних документів, розроблених підприємством
" форми первинних документів для внутрішнього контролю
8 Правила документообігу та технології обробки облікової документації " строк надання проміжної документації структурними підрозділами
" графік документообігу
9 Структурні підрозділи, виділені на окремий баланс " перелік відокремлених підрозділів, виділених на окремий баланс
" перелік відокремлених підрозділів, не виділених на окремий баланс
10 Одиниця обліку основних засобів " об'єкт
" група об'єктів
11 Строк корисної експлуатації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів встановлюється підприємством самостійно
12 Ліквідаційна вартість основних засобів, та інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів встановлюється підприємством самостійно
.13 Метод нарахування амортизації основних засобів " кумулятивний
" прямолінійний
" виробничий
" зменшення залишкової вартості %o прискореного зменшення залишкової вартості
" податковий
14 Методи нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів " прямолінійний
" виробничий
15 Методи нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів " 50 % - при введенні в експлуатацію, 50 % - при списанні з балансу
" одразу 100 % при введенні в експлуатацію
16 Встановлення вартісної межі віднесення об'єктів до малоцінних необоротних матеріальних активів та основних засобів встановлюється підприємством самостійно
17 Витрати на ремонт основних засобів " відносяться на витрати підприємства
" включаються до вартості основних засобів
18 Метод нарахування амортизації нематеріальних активів " прямолінійний
" кумулятивний
" виробничий
" зменшення залишкової вартості
" прискореного зменшення залишкової вартості
19 Метод списання запасів при їх вибутті " ідентифікованої собівартості
" середньозваженої собівартості
" ФІФО
" Л1ФО
" нормативних затрат
" ціни продажу
20 Оцінка незавершеного виробництва " за нормативною виробничою собівартістю
" за прямими статтями витрат
" за вартістю сировини, напівфабрикатів, матеріалів
21 Оцінка готової продукції " фактична виробнича собівартість
" планова виробнича собівартість
22 Варіант обліку витрат діяльності " з використанням рахунків класу 8 "Витрати за елементами "для суб'єктів малого підприємництва, а також інших підприємств, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності
" з використанням рахунків класу 9 "Витрати діяльності"
" з використанням рахунків класів 8 "Витрати за елементами" та 9 "Витрати діяльності"
23 Методи визначення собівартості цінних паперів, що були реалізовані професійними учасниками ринку цінних паперів та вибули " середньозважена собівартість
" ФІФО
" ЛІФО
24 Резерви майбутніх витрат та платежів " перелік резервів, що створюються для наступних платежів
" резерви майбутніх платежів не створюються
25 Порядок створення резерву по сумнівних боргах " не створюється резерв сумнівних боргів
" створюється резерв сумнівних боргів
26 Метод формування резерву сумнівних боргів " виходячи з платоспроможності окремих дебіторів на основі класифікації дебіторської заборгованості
27 Методи обліку доходів Доходи включаються до складу Звіту про фінансові результати на підставі принципу нарахування і відповідності та відображаються в бухгалтерському обліку і фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться
28 Метод визнання доходу від надання послуг " метод оцінки ступеня завершеності робіт
" рівномірного нарахування
29 Порядок проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства " кількість інвентаризацій в звітному році
" дати їх проведення
" перелік майна та зобов'язань, що підлягає інвентаризації
" склад інвентаризаційної комісії
30 Порядок ведення податкового обліку. Відповідальні за формування регістрів податкового обліку Накопичувальні відомості валових доходів і валових витрат
До облікової політики підприємства висуваються певні вимоги, дотримання яких також повинен перевірити аудитор:
1) повнота обліку, тобто в обліку повинні бути відображені всі факти господарського життя, що мали місце;
2) обережність при обліку доходів, тобто більша готовність до обліку витрат і пасивів, ніж можливих доходів і активів;
3) пріоритет змісту відображених фактів господарського життя перед формою, тобто відображення їх, виходячи не лише з правової форми, але й з економічного змісту і умов господарювання;
4) узгодженість даних аналітичного і синтетичного обліку;
5)раціональність у веденні бухгалтерського обліку

 
 

Цікаве

Загрузка...