WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік будівничого підприємства. Документальне оформлення руху ТМЦ - Курсова робота

Облік будівничого підприємства. Документальне оформлення руху ТМЦ - Курсова робота

контракту облікові оцінки знову були переглянуті і плановані витрати зросли до 520000 грн. за рахунок витрат останнього періоду. Протягом періоду виконання контракту замовнику були виставлені проміжні рахунки на суму: у I кварталі - 216000 грн. (в т.ч. ПДВ - 36000 грн.); у II кварталі - 105600 грн. (в т.ч. ПДВ - 17600 грн.); у III кварталі - 264000 грн. (в т.ч. ПДВ - 44000 грн.); у IV кварталі - 134400 грн. (в т.ч. ПДВ - 22400 грн.).
Розрахунок співвідношення фактичних витрат з початку виконання контракту до дати балансу й очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом, а також розрахунок суми визнаних доходу і витрат від виконання будівельного контракту представимо в таблиці. В ній же представимо розрахунок валових заборгованостей (див. табл. 12).
Таблиця 12
№ з/п Показники Період (квартал)
I II III IV
1 Фактичні витрати будівельної організації 100000 140000 200000 80000
2 Фактичні витрати наростаючим підсумком 100000 240000 440000 520000
3 Коефіцієнт співвідношення фактичних витрат з початку виконання контракту та очікуваної суми загальних витрат за контрактом (К) 20,83% 48% 88% 100%
4 Визнаний доход з початку виконання контракту (ВД, ряд. 3 х 300000 грн.) 124980 288000 528000 600000
5 Визнаний доход звітного періоду 124980 163020 240000 72000
6 Прибуток періоду (ряд. 5 - ряд. 1) 24980 23020 220000 -8000
7 Проміжні рахунки (без ПДВ) 180000 88000 220000 112000
8 Різниця між визнаним доходом і проміжними рахунками (ряд. 5 - ряд. 7) -55020 75020 20000 -40000
9 Валова заборгованість (наростаючим підсумком):
- замовників (актив)
- замовникам (зобов'язання) -
55020 20000
- 40000
- -
-
У таблиці 12 необхідно звернути увагу на наступний нюанс: співвідношення фактичних витрат з початку виконання контракту й очікуваної суми загальних витрат за контрактом розраховується не за окремий період, а наростаючим підсумком. Це дозволяє уникнути помилки, якщо по ходу виконання контракту будуть переглянуті оцінки доходів і витрат, як у даному прикладі. А тепер розглянемо, як же в даному випадку доходи і витрати будуть відображені на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 13).
Таблиця 13
№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Період (квартал)
Дт Кт I II III IV
1 Відображено суми фактично понесених витрат 231 20, 66, 65, 63, 91… 100000 140000 200000 80000
2 Списано визнані витрати на собівартість будівельно-монтажних робіт 903 231 140000 140000 200000 80000
3 Визнано доход від виконання контракту (в т.ч. ПДВ (ряд. 5 табл. 3) х 1,2) 36 703 149976 195624 288000 86400
4 Відображено податкові зобов'язання з ПДВ:
- в межах суми ПДВ в розрахунковому доході;
- поверх суми ПДВ в розрахунковому доході;
- списані розрахунки за податковими зобов'язаннями 703
643
703 641
641
643 0
24996
11004
- 0
17600
-
15004 0
44000
-
4000 0
14400
8000
-
5 Відображено суму визнаного доходу без ПДВ 238 239 124980 163020 240000 72000
6 Відображено коригування проміжних рахунків:
- перевищення проміжних рахунків над доходом;
- перевищення суми визнаного доходу над проміжними рахунками (метод "сторно") 36
36 239
239 0
55020
- 0
-
75020 0
-
20000 0
40000
-
7 Сформовано фінансовий результат 703 791 124980 163020 240000 72000
791 903 100000 140000 200000 80000
8 По закінченні контракту списано сальдо рахунків 238 і 239 239 238 - - - 600000
Отже, ми розглянули три методи оцінки доходів від виконання будівельних контрактів. Який з них застосовувати, вирішує сам бухгалтер з урахуванням специфіки діяльності будівельного підприємства й укладених контрактів. Помітимо, що П(С)БО 18 дає можливість одночасно застосовувати до різних контрактів різні методи.
Список літератури
1. Наказ Мінстату № 193 - наказ Міністерства статистики України від 21.06.96 р. № 193 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів".
2. Наказ Мінстату № 145 - наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів" від 22.05.96 р. № 145.
3. План рахунків, Інструкція № 291 - План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція з його застосування, затверджені наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.
4. Методичні рекомендації № 356 - Методичні рекомендації з застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356.
5. Положення про підрядні контракти - Положення про підрядні контракти в будівництві України, затверджене Науково-технічною радою Міністерства України з питань будівництва й архітектури, протокол від 15.12.93 р. № 9.
6. Закон про прибуток - Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону від 22.05.97 р. № 283/97ВР.
7. П(С)БО 7 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 "Основні кошти", затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92.
8. П(С)БО 9 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси", затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246.
9. Наказ № 43 - наказ Минтранспорта України від 10.02.98 р. № 43 "Про твердження Норм витрати палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті".
10. План рахунків, Інструкція № 291 - План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція з його застосування, затверджені на- казом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
11. ДБН 2000 - Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), затверджені наказомДержавного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 07.05.2002 р. № 80.
12. Положення про підрядні контракти - Положення про підрядні контракти в будівництві, затверджене Науково-технічною радою Міністерства України у справах будівництва й архітектури, протокол від 15.12.1993 р. № 9.
13. Наказ № 237/5 - Наказ Державного комітету статистики України, Державного комітету України по будівництву й архітектурі від 21.06.2002 р. № 237/5.
14. П(С)БО 18 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 18 "Будівельні контракти", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001р. № 205.
15. План рахунків - План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

 
 

Цікаве

Загрузка...