WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік будівничого підприємства. Документальне оформлення руху ТМЦ - Курсова робота

Облік будівничого підприємства. Документальне оформлення руху ТМЦ - Курсова робота

вікна. Виконання робіт завершене в другому періоді. До початку виконання робіт за договором підрядчиком отриманий аванс у сумі 48600 грн. (у т.ч. ПДВ - 8100 грн.). Наприкінці першого періоду для оплати замовнику виставлений рахунок у сумі 72000 грн. (у т.ч. ПДВ - 12000 грн.). Рахунок на суму, що залишилася, (87120 грн., у т.ч. ПДВ - 14520 грн.), виставлений після здачі всього обсягу робіт. Необхідно визначити доход будівельної організації за перший і другий періоди за даним договором.
1. Спочатку розраховуємо коефіцієнт завершеності робіт К (питома вага виконаних підрядних робіт у загальному обсязі робіт за договором підряду): К = 84 шт. / 210 шт. х 100% = 40%.
2. Далі визначаємо суму визнаного доходу в першому періоді: ВД = 207 720 грн. х 40% = 83088 грн.
3. Отже, у другому періоді розмір доходу складе: 207720 - 83088 = 124632 грн.
Як уже було сказано, згідно п. 3 П(С)БО 18 з урахуванням ступеня завершеності робіт визначаються як доходи, так і витрати підрядчика за будівельним контрактом. Це означає, що собівартість будівництва в даному випадку також необхідно визначати з урахуванням питомої ваги виконаних підрядних робіт у загальному обсязі робіт за договором підряду. Так, якщо припустити, що планований розмір витрат за цим контрактом складе 138000 грн., то в першому кварталі на собівартість будівельних робіт необхідно списати витрати в сумі 55200 грн., а в другому (за умови, що оцінка витрат не змінилася), відповідно, - 82800 грн. При цьому сума витрат, зазначена в Актах або Довідці за формою № КБ-3 на суму витрат, визнаних в регістрах бухобліку (відображених у складі собівартості), не вплине. При цьому різниця між понесеними і визнаними витратами може бути як позитивною (цілком "звична" ситуація, тому що призводить до появи дебетового сальдо на рахунку 23), так і негативною (як у даному випадку). Утім, у цьому немає нічого страшного: коригування проміжних рахунків все виправляє. Таким чином, при визначенні ступеня завершеності робіт з використанням цього методу суми доходів і собівартості будівельних організацій, що відображені на рахунках бухобліку (див. табл. 1 на наступній сторінці), будуть являти собою розрахункову величину.
Як бачимо, суми, що відображені проводкою Дт 36 Кт 239 і тим же записом, але методом сторно, за час виконання робіт за контрактом зрівнюються. У результаті до завершення робіт за контрактом залишки по рахунках 238 і 239 являють собою суму визнаного доходу (без врахування ПДВ). Крім того, необхідно звернути увагу на те, як відображаються в обліку підрядчика суми податкових зобов'язань з ПДВ. Вся справа в тім, що не завжди сума ПДВ у складі розрахункового доходу відповідає реальній сумі податкових зобов'язань. Ситуацію можуть ускладнювати одержувані від замовників аванси: за датою їхнього одержання в підрядчика виникають податкові зобов'язання з ПДВ. Щоб уникнути помилок з відображенням ПДВ у бухгалтерському обліку, варто дотримуватися такого правила: завжди списувати з рахунка 70 суми, що представляють собою 1/6 розрахункової суми доходу. Таке списання здійснюється записом Дт 70 Кт 641 або Дт 70 Кт 643 в залежності від розміру податкового зобов'язання з ПДВ, що виникало. Можливо також, що фактична сума зобов'язань з ПДВ буде перевищувати розрахункову суму. У такому випадку різниця відображається проводкою Дт 643 Кт 641.
Таблиця 10
№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Період (квартал)
Дт Кт I II
1 Відображено суми фактично понесених витрат 231 20, 66, 65, 63, 91… 54000 84000
2 Списано на собівартість витрати за контрактом 903 231 55200 82800
3 Отримано аванс від замовника 311 681 48600 -
4 Відображено податкові зобов'язання з ПДВ 643 641 8100 -
5 Признано доход від виконання контракту 36 703 83088 124632
6 Відображена сума податкового зобов'язання з ПДВ:
- відображено суму зобов'язання з ПДВ, виходячи з виставленого рахунку
- списана частина суми раніше відображених податкових зобов'язань у складі авансу (ряд. 5 / 6 міс. - ряд. 6а) 703
703 641
643 12000
1848 14520
6252
7 Відображено суму визнаних доходів без ПДВ 238 239 69240 103860
8 Відображено коригування проміжних рахунків:
- перевищення проміжних рахунків над доходом
- перевищення суми визнаного доходу над проміжними рахунками (метод "сторно") 36
36 239
239 31260
- -
31260
9 Надійшла від замовника оплата 311 36 72000 87120
10 Здійснено залік заборгованостей 681 36 - 48600
11 Сформовано фінансовий результат 703 791 69240 103860
791 903 55200 82800
12 По закінченні контракту списано сальдо рахунків 238 і 239 239 238 - 173100
Приклад
Замовнику виставлений рахунок у сумі 120000 грн. (у т.ч. ПДВ - 20000 грн.), а розрахунковий розмір доходу складає лише 90 000 грн. (у т.ч. ПДВ - 15000 грн.). В обліку підрядчика необхідно зробити записи, представлені в табл. 11.
Таблиця 11
№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума, грн. Податковий облік
Дт Кт ВД ВВ
1 Визнано доход від виконання будівельного контракту 36 703 90000,00 75000,00 -
2 Відображено податкові зобов'язання з ПДВ, виходячи з суми, що вказана в рахунку в межах суми ПДВ в розрахунковому доході 703 641 15000,00 - -
3 Відображені податкові зобов'язання з ПДВ, виходячи з суми, що вказана в рахунку поверх суми ПДВ в розрахунковому доході 643 641 5000,00 - -
Метод співвідношення фактичних витрат і очікуваної (кошторисної) суми витрат
Для визначення доходу, використовуючи метод співвідношення фактичних витрат з початку виконання контракту до дати балансу й очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом, необхідно:
1) визначити коефіцієнт співвідношення (К) фактично визнаних витрат (Вф) і планових витрат (Впл) за будівельним контрактом: К = Вф / Впл;
2) визначити визнаний доход (ВД) від початку будівництва, помноживши плановий доход (договірну ціну) за будівельним контрактом (Дпл) на коефіцієнт співвідношення (К): ВД = Дпл х К;
3) визначити безпосередньо розмір визнаного доходу за певний етап як різницюміж сумою визнаного доходу (ВД) наростаючим підсумком і сумою визнаного доходу попередніх етапів.
Даний метод користується найбільшою по- пулярністю за кордоном, оскільки є найбільш універсальним і дуже зручним для використання на підприємствах, що виконують комплексні будівельні роботи.
Приклад
Будівельна організація - підрядчик виконує контракт на будівництво будинку. Контрактом передбачена фіксована ціна 720000 грн. (без ПДВ - 600000 грн., сума ПДВ - 120000 грн.) Загальні плановані витрати підрядної організації на виконання будівельного контракту становлять 480000 грн., у тому числі по періодах: 100000 грн., 120000 грн., 200000 грн. і 120000 грн. В другому періоді виконання контракту були переглянуті облікові оцінки, в результаті чого плановані витрати підрядної організації зросли до 500000 грн. за рахунок витрат другого періоду. В останньому, четвертому, періоді виконання

 
 

Цікаве

Загрузка...