WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік будівничого підприємства. Документальне оформлення руху ТМЦ - Курсова робота

Облік будівничого підприємства. Документальне оформлення руху ТМЦ - Курсова робота

239 у такий спосіб (див. табл. 5).
Таблиця 5
№ з/п Порядок відображення Результат
1 Відображається сума визнаного доходу, розрахована одним із перед-бачених у П(С)БО 18 методів (вони перелічені в табл. 1, а докладніше, з прикладами, будуть розглянуті на наступному занятті): Дт 36 Кт 703 За умови, що визнано всі понесені витрати з виконання контракту (Дт 903 Кт 231), тобто якщо субрахунок 231 у частині даного контракту "обнулився", то різниця між сальдо субрахунків 238 і 239 буде являти собою безпосередньо розмір валової заборгованості: позитивна різниця між Дт 238 і Кт 239 ("дебетова" різниця) - ВЗ замовників; негативна різниця між Дт 238 і Кт 239 ("кредитова" різниця) - ВЗ замовникам. Якщо ж суми понесених (обороти по Дт 231) і визнаних витрат (обороти Дт 903 Кт 231) відрізняються, то до розміру валової заборгованості зі знаком "+" входить і залишок невизнаних витрат по дебету субрахунку 231.
2 Одночасно така ж сума відображається по дебету субрахунка 238 "Завершені етапи за незавершеними будівельними контрактами" і кредиту субрахунку 239 "Проміжні рахунки"
3 Сума дебіторської заборгованості замовника по дебету рахунка 36 і кредитове сальдо субрахунка 239 коригуються до суми проміжного рахунку без ПДВ, виставленого замовнику до оплати: якщо сума визнаного доходу перевищує суму проміжного рахунка - методом "сторно": Дт 36 Кт 239; якщо сума проміжного рахунка перевищує суму визнаного доходу - "прямою" проводкою: Дт 36 Кт 239
Приклад
Будівельна організація - підрядчик виставила замовнику рахунок на суму 800 грн. (умовно - без ПДВ). Розрахунковий доход від виконання етапу будівельного контракту складає 1000 грн.
Порядок відображення в бухобліку див. в табл. 6.
Таблиця 6

з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума
Дт Кт
1 Визнано розрахункову суму доходу 36 703 1000
2 Відображено суму визнаного доходу по завершених етапах незавершеного контракту 238 239 1000
3 Коригування на суму перевищення визнаного доходу над проміжним рахунком ("сторно") * 36 239 200
Приклад
Розглянемо зворотну ситуацію: розрахунковий доход від виконання етапу будівельного контракту (розрахований за одним із трьох перерахованих вище методів) складає 800 грн., у той час як проміжний рахунок виставлений на суму 1000 грн.
Таблиця 7
№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума
Дт Кт
1 Визнано розрахункову суму доходу 36 703 800
2 Відображено суму визнаного доходу по завершених етапах незавершеного контракту 238 239 800
3 Відображено корегування на суму перевищення проміжного рахунку над визнаним доходом* 36 239 200
* Позитивна різниця між дебетовим сальдо рах. 238 і кредитовим сальдо рах. 239 бере участь у формуванні валової заборгованості замовників.
* Негативна різниця між дебетовим сальдо рах. 238 і кредитовим сальдо рах. 239 бере участь у формуванні валової заборгованості замовникам.
Метод виміру й оцінки виконаної роботи
Цей метод покладений в основу ведення журналу обліку виконаних робіт (КБ-6) з подальшим складанням форм № КБ-2в і № КБ-3. Сума доходу, що розраховується за вищезгаданим методом, уже підрахована в акті. У зв'язку з цим не виникає різниці між сумою визнаного доходу і проміжних рахунків. Крім того, в актах за формою № КБ-2в міститься інформація про витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт, собівартість виконаних робіт, собівартість виконаних робіт, що відображається в обліку кореспонденцією Дт 903 Кт 231.
Приклад
Підрядчик виконує поетапно наступні роботи (див. таблицю 8). По завершенні кожного етапу робіт підписувалися Акти виконаних підрядних робіт і замовнику виставлялися рахунки до оплати на суми, зазначені в цих Актах.
Таблиця 8
Види робіт Етап робіт по кварталам Вартість робіт (з ПДВ) Собівартість
Установка підвісних стель 1 4320,00 3360,00
Укладка паркету 2 14400,00 7200,00
Обклеювання стін шпалерами 3 3600,00 2000,00
Установка стінної електрофурнітури 2400,00 1400,00
Усього: --- 24720,00 13960,00
У бухобліку протягом періоду виконання робіт за контрактом і по його завершенні будуть наступні проводки (див. табл. 9).
Таблиця 9
№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Періоди (квартали)
Дт Кт I II III
1 Відображено суми фактично понесених витрат 231 20, 66, 65, 63, 91… 4000 7000 2960
2 Списано визнані витрати на собівартість будівельно-монтажних робіт 903 231 3360 7200 3400
3 Визнано доход від виконання чергового етапу контракту 36 703 4320 14 400 6000
4 Відображено суму податкового зобов'язання з ПДВ 703 641 720 2400 1 000
5 Відображено суму визнаного доходу без ПДВ (ряд. 3 - ряд. 4) 238 239 3600 12000 5000
6 Відображено коригування проміжних рахунків:
- перевищення суми визнаного доходу над проміжними рахунками (сторно)
- перевищення проміжних рахунків над доходом 36
36 239
239 -
- -
- -
-
8 Сформовано фінансовий результат 703 791 3600 12000 5000
791 903 3360 7200 3400
9 По закінченні виконання контракту списано сальдо рахунків 238 і 239 239 238 - - 20600
Метод співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їхнього загального обсягу в натуральному вимірі
Для розрахунку доходу за певний період (етап), використовуючи метод співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їхнього загального обсягу за контрактом у натуральному вимірі, виконуються наступні дії.
1. Визначається коефіцієнт завершеності робіт (К) як співвідношення обсягу завершеної частини робіт (Vзаверш) і загального обсягу робіт (Vзаг) за контрактом: К = Vзаверш / Vзаг.
В якості показника обсягу робіт можуть бути використані такі величини, як кількість фактично відпрацьованих і запланованих людино-годин, машино-годин, кубометри цегельної кладки, квадратні метри покладених покрівельних матеріалів тощо. Однак достовірний результат при використанні цього методу може бути отриманий тільки за умови однорідності виконуваних робіт протягом всіх етапів виконання контракту.
2. Визначається визнаний доход (ВД) з початку будівництва, шляхом множення планового доходу (договірної ціни) за контрактом (Дпл) на коефіцієнтзавершеності (К): ВД = Дпл х К.
3. Визначається безпосередньо розмір визнаного доходу за певний етап як різниця між сумою визнаного доходу (ВД) наростаючим підсумком і сумою визнаного доходу попередніх етапів.
Застосування даного методу обмежено можливістю використання натуральних показників. Цей метод можна порекомендувати невеликим будівельним організаціям для роботи за контрактами, що не передбачають виконання комплексних робіт, тобто за тими контрактам, якими передбачене виконання однорідних будівельно-монтажних робіт.
Приклад
Будівельна фірма - підрядчик виконує договір підряду на установку в будинку 210 вікон. Загальна вартість договору становить 207720 грн. (у т.ч. ПДВ - 34620 грн.). Протягом першого періоду були встановлені 84

 
 

Цікаве

Загрузка...