WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік будівничого підприємства. Документальне оформлення руху ТМЦ - Курсова робота

Облік будівничого підприємства. Документальне оформлення руху ТМЦ - Курсова робота

про форму, зміст і порядок ведення журналу, контролю за його заповненням з боку замовника. Як бачимо, журнал обліку виконаних робіт є накопичувальним регістром, у якому обсяг виконаних робіт відображається щомісячно, з підрахунком проміжних і остаточних підсумків. Журнал ведеться начальником дільниці (виконавцем робіт) по кожному об'єкту будівництва на підставі виміру виконаних робіт і єдиних норм і розцінок по кожному конструктивному елементу або виду робіт.
Обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт визначається на підставі інвентаризації шляхом візуального огляду, інструментального виміру або підрахунку. Виконані роботи з закінчених частин конструктивних елементів здаються підрядчиком замовнику щомісяця відповідно до обмірювань і кількості в натуральних вимірниках.
Журнал обліку виконаних робіт є підставою для складання: Акту прийому виконаних підрядних робіт за ф. № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт за ф. № КБ-3.
Форми №№ КБ-2в і КБ-3 затверджені наказом Держбуду № 237/5. Вони є підставами для проведення розрахунків між замовником і підрядчиком. Розрізняються лише сфери їхнього застосування. Згідно з наказом № 237/5 форма КБ-2в застосовується при розрахунках за виконані підрядні роботи з залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної форми власності. У всіх інших випадках Держбуд наказує використовувати типову форму № КБ-3. Утім, на практиці будівельні підприємства часто використовують акти за формою КБ-2, у розрахунках як з державними, так і зі всіма іншими замовниками. Акти за ф. № КБ-2в і довідки за ф. № КБ-3 підписуються підрядчиком і представником замовника. Зразками таких документів ми завершуємо сьогоднішнє заняття, але наприкінці звернемо увагу, що можлива ситуація, коли замовник відхиляє подані до оплати рахунки за мотивами завищення обсягів робіт або включення в акти робіт, не передбачених кошторисом, а також неправильного застосування розцінок. Якщо такі претензії обґрунтовані, то суми за цими рахунками підрядчику варто виключити з обсягів виконаних робіт.
Визнання доходів і витрат за будівельними контрактами
Методологія бухобліку доходів, витрат і фінансового результату підрядної організації при виконанні будівельних контрактів визначена в П(С)БО 18, що набрав чинності з 2002 р. Почнемо з основного: доход за будівельним контрактом включає передбачену будівельним контрактом ціну, а також суму відхилень, претензій і заохочувальних виплат за будівельним контрактом. Оцінюється доход за справедливою вартістю активів, що вже отримані або підлягають одержанню.
Таблиця 1
№ з/п Умова Порядок відображення
1 Якщо кінцевий фінансовий результат контракту* може бути оцінений* вірогідно Доходи та витрати протягом виконання контракту визнаються з врахуванням ступені завершеності робіт на дату балансу
2 Якщо кінцевий фінансовий результат контракту не може бути оцінений вірогідно Доход визнається в сумі фактичних витрат з початку виконання контракту, відносно яких існує вірогідність їхнього відшкодування
* Кінцевий фінрезультат за будівельним контрактом із фіксованою ціною може бути вірогідно оцінений при наявності одночасно можливості: достовірного визначення суми загального доходу від виконання контракту; одержання підрядчиком економічних вигод від виконання контракту; достовірного визначення суми витрат, необхідних для завершення контракту, і ступеню завершеності робіт з контракту на дату балансу; можливості достовірного визначення й оцінки витрат, пов'язаних із виконанням контракту, для порівняння фактичних витрат за даним контрактом із попередньою оцінкою таких витрат. Кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом методом "витрати плюс" може бути достовірно оцінений при наявності одночасно можливості: одержання підрядчиком економічних вигід від виконання контракту; достовірного визначення витрат, пов'язаних із виконанням контракту, незалежно від імовірності їхнього відшкодування замовником.
* Ступінь завершеності робіт з контракту може визначатися методом: виміру й оцінки виконаної роботи; співвідношення обсягу завершеної частини робіт і їхнього загального обсягу за контрактом у натуральному вимірі; співвідношення фактичних витрат із початку виконання контракту до дати балансу й очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом.
Проміжні рахунки і валова заборгованість замовників за контрактом
У П(С)БО 18 наведене визначення такого показника, як проміжні рахунки, що будуть відігравати найважливішу роль у порядку відображення доходів на рахунках бухобліку.
Проміжні рахунки - це рахунки за виконані роботи з будівельного контракту, передані замовнику для оплати.
Ні П(С)БО 18, ні інші нормативні документи не містять будь-яких особливих вимог до проміжних рахунків. На практиці роль проміжних рахунків, як правило, виконують підписані Акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) і Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3).
Для відображення суми проміжних рахунків призначений спеціальний субрахунок 239 "Проміжні рахунки" (див. табл. 4).
Таблиця 4
№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік
Дт Кт
1 Визнано розрахунковий доход від виконання етапу будівельного контракту в сумі проміжного рахунку 36 703
2 Відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ 703 641
3 Відображена сума фактично визнаного доходу в сумі проміжного рахунку 238 239
4 Списаний доход від виконання будівельного контракту на фінансовий результат 703 791
5 Надійшла від замовника оплата за рахунком 31 36
6 По закінченні виконання будівельного контракту списана сума проміжних рахунків 239 238
Утім, на практиці визнаний доход може і не збігатися із проміжними рахунками. У таких випадках виникають валові заборгованості: чи то замовників, чи то замовникам за будівельним контрактом . Валова заборгованість замовників - сума перевищення витрат підрядника і визнаного ним прибутку (за вирахуванням визнаних збитків) над сумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту.
Валова заборгованість замовникам за роботи - сума перевищення проміжних рахунків (без непрямих податків) над витратами підрядника і визнаним ним прибутком (за вирахуванням визнаних збитків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту.
Схематично розрахунок валових заборгованостей можнапредставити в такий спосіб:
Якщо (П + В) > Р - то ВЗ замовників; Якщо (П + В) < Р - то ВЗ замовникам,
де: П - прибуток; В - витрати; Р - проміжні рахунки; ВЗ - валова заборгованість.
Варто звернути увагу: у розрахунку валових заборгованостей беруть участь всі понесені витрати по виконанню будівельного контракту. Ще раз підкреслюємо: не визнані (відображені кореспонденцією рахунків Дт 903 Кт 231), а саме понесені витрати (відображені по дебету субрахунку 231). Інформація про валові заборгованості формується на рахунку 23 за допомогою вже згаданих вище спеціальних "будівельних" субрахунків 238 і

 
 

Цікаве

Загрузка...