WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік будівничого підприємства. Документальне оформлення руху ТМЦ - Курсова робота

Облік будівничого підприємства. Документальне оформлення руху ТМЦ - Курсова робота


Мк - вартість матеріальних ресурсів у залишках НЗБ на кінець звітного періоду;
НЗБк - вартість НЗБ на кінець звітного періоду;
Км - частка матеріальних витрат у повних витратах на виробництво продукції за звітний період.
Вартість НЗБ на кінець звітного періоду визначається на підставі даних бухгалтерського обліку, а саме: як залишок на кінець звітного періоду по дебету рахунка 23 "Виробництво".
Частка матеріальних витрат (Км) визначається як співвідношення матеріальних витрат звітного періоду
до сукупних витрат на виконання будівельно-монтажних робіт за звітний період:
Км = Зм / Зобщ, де:
Зм - матеріальні витрати на виконання будівельно-монтажних робіт;
Зобщ - сукупні витрати на виконання будівельно-монтажних робіт.
Визначати цей показник рекомендується в такий спосіб.
Матеріальні витрати (Зм), пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт, - це суми, списані з кредиту рахунків 20 і 22 у дебет рахунків 23, 24, 25, 91.
Сукупні витрати (Зобщ) на виконання будівельно-монтажних робіт - це суми, списані з кредиту рахунків 20, 22, 13, 63, 64, 65, 68 у дебет рахунків 23, 24, 25, 91.
Результати перерахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів у складі НЗБ відображаються в таблиці 1 додатка К1/1 декларації по податку на прибуток підприємства.
Приклад
Підрядна організація здійснює будівельно-монтажні роботи на декількох об'єктах. Вартість будівельних та інших матеріалів на складі за станом на 01.01.2004 р. - 68 тис. грн., на кінець I кварталу 2004 року - 72 тис. грн. Вартість МШП на складі за станом на 01.01.2004 р. - 2,4 тис. грн., на кінець I кварталу 2004 року - 2,9 тис. грн. На цілі, не пов'язані з господарською діяльністю, були використані МШП на суму 0,5 тис. грн. Вартість залишку матеріальних ресурсів у незавершеному будівництві на 01.01.2004 р. - 275 тис. грн. Вартість незавершеного будівництва (сальдо рахунка 23) на кінець I кварталу 2004 року - 250 тис. грн. Загальна сума витрат, відображена по дебету рахунків 23, 24, 25, 91, складає 90 тис. грн. Вартість матеріальних витрат, списаних із кредиту відповідних рахунків бухгалтерського обліку (20, 22) у дебет відповідних рахунків (23, 24, 25, 91), - 63 тис. грн.
Частку матеріальних витрат у сукупних витратах на здійснення будівельно-монтажних робіт (Км) розрахуємо в такий спосіб:
63,0 / 90,0 = 0,7 - або 70%.
Таким чином, вартість матеріальної складової в залишках НЗБ складає:
250,0 х 0,7 = 175,0 тис. грн.
Складемо таблицю 1 додатка К1/1 до декларації по податку на прибуток.
Таблиця 3
Показники Код рядка На початок звітного року Запаси, використані не в господарській діяльності На кінець звітного періоду Приріст "-" Убуток "+" (3 - 4 - 5 )
1 2 3 4 5 6
Балансова вартість запасів усього, в тому числі: (сума рядків А1 х А6 відповідної графи) А 345,4 0,5 249,9 95,0
на складах (місцях зберігання) А1 68,0 - 72,0 -4,0
у незавершеному виробництві А2 275,0 - 175,0 100,0
у готовій продукції А3 - - - -
малоцінні та швидкозношувані предмети на складах А4 2,4 0,5 2,9 -1,0
на оптових складах (місцях зберігання) А5 - - - -
у роздрібній торгівлі А6 - - - -
У рядку 4.2 декларації по податку на прибуток за I квартал буде відображено збиток балансової вартості ТМЦ в розмірі 95,0 тис. грн.
Цим прикладом ми завершуємо сьогоднішнє заняття, щоб з наступного заняття приступити до розгляду документального оформлення та обліку виконаних робіт, визнання доходів по будівельних контрактах.
Облік виконаних робіт. Розрахунки з замовниками
Розрахунки між підрядчиками і замовниками за виконані будівельно-монтажні роботи здійснюються відповідно до положень укладених між ними договорів підряду. А якщо фінансування будівництва виконується із залученням бюджетних коштів, то при проведенні взаєморозрахунків враховуються також і вимоги державних будівельних норм - ДБН 2000. Розрахунки замовників і підрядчиків варто розглядати в двох аспектах: періодичність проведення розрахунків (платежів) та метод визначення договірної ціни. Почнемо з першого з перелічених аспектів. Оплата за виконані роботи за договорами підряду може бути здійснена одноразово, по закінченні виконання всього комплексу робіт, передбаченого договором і його прийому замовником. Такий підхід застосовується при порівняно невеликому обсязі робіт незначної тривалості, наприклад, при проведенні косметичних ремонтів приміщень. По-іншому, як правило, відбуваються розрахунки за капітальне будівництво. З огляду на високу вартість такого комплексу робіт, розрахунки здійснюються поетапно, проміжними платежами. Для фінансування початку робіт замовники можуть також перераховувати авансові платежі, якщо вони передбачені договором. Поетапна оплата виконуваних будівельно-монтажних робіт обов'язково вимагає наявності налагодженого обліку виконаних робіт у підрядчика. Про організацію такого обліку і застосовувані регістри піде мова трохи нижче. А зараз зупинимося на ще одному важливому моменті - визначенні договірної ціни.
При укладанні підрядних договорів поширені наступні два методи визначення договірної ціни:
- установлення твердої договірної ціни;
- установлення динамічної договірної ціни.
При установленні твердої договірної ціни взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт здійснюються за кожний етап виконаних робіт, установлений графіком, виходячи з розрахованого підрядчиком і погодженого з замовником коефіцієнта договірної ціни. При встановленні динамічної договірної ціни взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт здійснюються з щомісячним уточненням їхньої ринкової вартості на підставі переліку й обсягів виконаних робіт і витрат, включених до акту прийому виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в, про яку піде мова нижче), виходячи з ринкових витрат матеріальних і трудових ресурсів і обґрунтованих цін і тарифів на момент проведення взаєморозрахунків. Питається, навіщо потрібні різні підходи до визначення договірних цін? Справа в тім, що при тривалому циклі проведення будівельно-монтажних робіт далеко не завжди можна заздалегідь установити остаточну ціну. Адже, ціни на ресурси протягом усього періоду будівництва можуть коливатися. Тоді і застосовується динамічна договірна ціна, що може коливатися в залежності від зміни цін на ресурси.
Але незалежно від того, який метод обрали сторони договору підряду, підрядчик повинен мати у своєму розпорядженні чітко організовану систему обліку виконаних будівельно-монтажних робіт. Саме вона допомагає визначитиступінь завершеності і вартість робіт на кожному етапі. Виконані будівельно-монтажні роботи при спорудженні об'єкта капітального будівництва враховуються в такому порядку. Фактичні обсяги і їхня кошторисна вартість відображається в журналах обліку виконаних робіт , що ведуться по всіх об'єктах, що споруджуються, на підставі даних обмірювання. Журнал обліку виконаних робіт є головним документом, що відображає хід будівництва. Згідно п.п. 4.13.8 Положення про підрядні контракти сторони домовляються

 
 

Цікаве

Загрузка...