WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Концепції амортизації та їх вплив на облік та управління в сучасних умовах - Курсова робота

Концепції амортизації та їх вплив на облік та управління в сучасних умовах - Курсова робота

12 Прискореного зменшення залишкової вартості, 14 - 24
7 Пристрої електропередачі та зв'язку 20 - 40 3-5 Прямолінійний, 2 - 5 Кумулятивний
8 Теплотехнічне обладнання 10 - 20 3-5 Прямолінійний, 5 - 10 Прискореного зменшення залишкової вартості, 10 - 20
9 Електродвигуни 10 - 15 1 - 3 Прямолінійний, 5 - 7 Прискореного зменшення залишкової вартості, 10 - 14
10 Двигуни внутрішнього згоряння 9 - 12 1 - 3 Прямолінійний, 5 - 7 Прискореного зменшення залишкової вартості, 16 - 24
11 Металорізальне обладнання 10 - 15 1 -3 Прямолінійний, 7 - 10 Прискореного зменшення залишкової вартості, 14 - 20
12 Підйомно-транспортне обладнання 5 - 10 2 - 4 Прямолінійний, 10 - 20 Прискореного зменшення залишкової вартості, 20 - 40
13 Машини та обладнання кольорової металургії 4 - 10 2 - 4 Прямолінійний, 12 - 25 Прискореного зменшення залишкової вартості, 24 - 50
14 Машини та обладнання хімічної промисловості 6 - 10 3 - 5 Прямолінійний, 10 - 15 Прискореного зменшення залишкової вартості, 20 - 30
15 Машини та обладнання нафтопереробної промисловості 6 - 8 3 - 5 Прямолінійний, 12 - 16 Прискореного зменшення залишкової вартості, 24 - 32
16 Машини та обладнання деревообробної промисловості 6 - 8 3 - 5 Прямолінійний, 12 - 16 Прискореного зменшення залишкової вартості, 24 - 32
17 Машини та обладнання залізничного транспорту 6 - 8 3 - 5 Прямолінійний, 12 - 16 Прискореного зменшення залишкової вартості, 24 - 32
18 Обладнання рибної промисловості 6 - 10 3 - 5 Прямолінійний, 10 - 15 Прискореного зменшення залишкової вартості, 20 - 30
19 Обладнання м'ясної та молочної промисловості 5 - 7 2 - 4 Прямолінійний, 14 - 20 Прискооеного зменшення залишкової' зартості 28 - 40
20 Обладнання зв'язку 5 - 12 1 - 5 Прямолінійний, 8 - 20 Прискореного зменшення залишкової вартості, 16 - 40
21 Сільськогосподарські машини та обладнання 5 - 8 2 - 4 Прямолінійний, 12 - 20 Прискореного зменшення залишкової вартості, 24 - 40
22 Вимірювальні та регулюючі прилади 4 - 10 6 - 8 Прямолінійний, 12 - 25 Прискореного зменшення
23 Обчислювальна техніка** 4 - 8 10 - 12 Прискореного зменшення залишкової вартості, 28 -50 Прямолінійний, 14 - 25
**Амортизації можуть підлягати окремі компоненти обчислювальних, комплексів. Наприклад, при визначенні амортизації персональних комп 'ютерів окремо може бути встановлено норму амортизації вартості монітора
24 Залізничний транспорт 10 - 15 2 - 4 Прямолінійний, 5 - 10 Прискореного зменшення залишкової вартості, 10 - 20
25 Морський транспорт 12 - 16 5 - 7 Прямолінійний, 6 - 8 Прискореного зменшення залишкової вартості, 12-16
26 Легкові автомобілі 5 - 7 2 - 4 Прискореного зменшення залишкової вартості, 30 -40 Прямолінійний, 15 - 20 або виробничий
27 Вантажні автомобілі 5 - 7 2 - 4 Виробничий Прямолінійний, 15 - 20 або зменшення залишкове
вартості, 30 - 50
28 Автобуси 6 - 8 3 - 5 Прямолінійний, 12 - 16 Виробничий або зменшення залишкове вартості, 25 - 35
29 Інструменти 2 - 8 0 - 1 Прямолінійний, 15 - 50 Кумулятивний
30 Інвентар 4 - 10 0 - 1 Прямолінійний, 10 - 25 Кумулятивний
Коригування методу та норм амортизації
Коли обрані методи або встановлені норми амортизації не повною мірою відповідають очікуваним економічним вигодам від використання об'єкта основних засобів, ПБО-7 дозволено здійснювати їх коригування. Згідно з ПБО-6 таке коригування вважають зміною облікової оцінки.
Зміни облікової оцінки не вимагають коригування за попередні періоди. Коригування здійснюється шляхом зміни норми амортизації, розрахованої відповідно до прийнятого у результаті коригування методу амортизації. Під час розрахунку ско-ригованої норми амортизації за вартість об'єкта основних засобів беруть його залишкову вартість на момент коригування.
Приклад. 1 липня 2000 року ВАТ "Салгир" для адміністративних потреб придбало персональний ком-п 'ютер вартістю 5000 гри. Для нарахування амортизації прийнято прямолінійний метод. Норму амортизації розраховано виходячи зі строку корисного використання комп 'ютера 5 років і його ліквідаційної вартості 800 грн.
1 січня 2002 року ухвалено рішення про зміну методу нарахування амортизації на метод прискореного зменшення залишкової вартості із збільшенням терміну корисного використання до 8 років та зменшенням ліквідаційної вартості до 600 грн.
У зв'язку зі зміною облікової оцінки слід виконати такі розрахунки:
1. Первісна вартість персонального комп'ютера (на 01.07.2000 р.) - 5000 грн.
2. Вартість, що амортизується, - 4200 грн. = 5000 грн. - 800 грн.
3. Норма амортизації - 16,8% = [(4200 грн. : 5 років) : 5000 грн.] х 100%.
4. Сума амортизації, нарахована станом на 31.12.2001 р., дорівнює 1260 грн.:
" у 2000 р. - 420 грн. = [(5000 грн. х 16,8%) : 12 місяців] х 6 місяців;
" у 2001 р. - 840 грн. = 5000 грн. х 16,8%.
5. Залишкова вартість персонального комп'ютера на 31.12.2001 р.:
3740 грн. = 5000грн. - 1260 грн.
6. Вартість, що амортизується, - 3140 грн. = = 3740 грн. - 600 грн.
7. Скоригована норма амортизації:
30,8% = {[3740 грн. : (8 років - 1,5 року) : 3740 гри.] х 100} х 2.
Нагадаємо, що при розрахунку норми амортизації за методом прискореного зменшення залишкової вартості ліквідаційну вартість не враховують.
8. У 2002 році буде нараховано амортизацію в сумі: 1152 грн. = 3740 грн. х 30,8%,
що в бухгалтерському обліку відобразиться проводкою:
Дт 92 "Адміністративні витрати" - Кт 131 "Знос основних засобів" - 1152 грн.
9. У 2003 році буде нараховано амортизацію в сумі: 797 грн. = (3740 грн. - 1152 грн.) х 30,8%, що в бухгалтерському обліку відобразиться проводкою:
Дт 92 "Адміністративні витрати" - Кт 131 "Знос основних засобів" - 797 грн. тощо.
Висновок
Виконання курсового проекту з фінансового обліку проводилося на основі опрацювання рекомендованої літератури з використанням існуючої нормативної бази (Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Плану рахунків та ін).
Мною було розкрито теоретичні питання щодо концепцій амортизації, виходячи з точок зору різних авторів, з використанням практичних прикладів, аналітичних таблиць, формул та схем.
Розвязання задачі здійснювалося згідно існуючих правил і норм бухгалтерського обліку.
Виходячи з того, що в сучасних умовах спостерігається суцільна комп'ютеризація в практиці господарюючих суб'єктів, мною у процесі виконання курсової роботи було використано ЕОМ (поряд з ручним способом).
Список використаної літератури
1. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. -К., 2000.
2. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аудиту. Підручник. -К.: КНЕУ, 2000.
3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. -К.: А.С.К., 2000.
4. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред. П.Я. Хомина. -Тернопіль: Астон, 2000.
5. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
6. План рахунків бухгалтерського обліку
7. Періодичні видання журналу "Бухгалтерія" №30 - 31.
8. П(с)БО №7.

 
 

Цікаве

Загрузка...