WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Концепції амортизації та їх вплив на облік та управління в сучасних умовах - Курсова робота

Концепції амортизації та їх вплив на облік та управління в сучасних умовах - Курсова робота

наступного періоду (графа Б Відомості за наступний період).
Норми амортизації застосовуються до балансової вартості груп на початок періоду. Тому витрати на придбання основних фондів, здійснені в поточному кварталі, почнуть амортизуватися тільки з наступного кварталу. І навпаки: основні фонди, що вибули в поточному кварталі, зменшать балансову вартість групи тільки на початок наступного періоду. Це необхідно враховувати при здійсненні операцій, внаслідок яких зменшується балансова вартість груп. Балансова вартість об'єкта або групи до моменту продажу (або до моменту здійснення іншої операції, що зменшує балансову вартість груп) визначається як балансова вартість на початок кварталу, зменшена на суму амортизаційних відрахувань за цей квартал.
Окремі норми ст. 8 встановлюють, до якого моменту нараховується амортизація.
Відображення амортизації на рахунках бухгалтерського обліку
Незалежно від того, який метод нарахування амортизації обрало підприємство, відображення на рахунках бухгалтерського обліку сум нарахованої амортизації є однаковим та залежить від функціонального призначення об'єкта основних засобів.
Згідно з п. ЗО П(С)БО 7 суму нарахованої амортизації всі підприємства відображають як збільшення суми витрат підприємства і зносу необоротних активів, тобто сума амортизації залежно від функціонального призначення об'єкта списується на відповідні рахунки витрат у кореспонденції з рахунками 13.
Кореспонденцію рахунків щодо обліку амортизації основних засобів у загальному вигляді можна показати в такій таблиці:
Таблиця 8. Кореспонденція рахунків з обліку амортизації основних засобів
№ п/п Зміст операції Кореспонденція
Дебет Кредит
1 Нараховано амортизацію об'єктів виробничого призначення за умови, що амортизаційні відрахування можуть бути віднесені до конкретного виду продукції (наприклад, якщо при виконанні будівельних робіт об'єкт основних засобів використовувався виключно для виконання певного замовлення) 23 131
2 Нараховано амортизацію основних засобів виробничого призначення за умови, що амортизаційні відрахування не можуть бути віднесені до конкретного виду продукції (наприклад, якщо промислове обладнання використовується для виробництва декількох видів продукції за декількома замовленнями водночас) 91 131
3 Нараховано амортизацію основних засобів загальногосподарського призначення (наприклад, амортизація офісного обладнання, комп'ютерів, використовуваних адміністративно-управлінським персоналом) 92 131
4 Нараховано амортизацію основних засобів, використовуваних при збуті продукції (наприклад, якщо автомобіль здійснює достав товару на торговельні точки; а також амортизація торговельного обладнання підприємств торгівлі) 93 131
5 Нараховано амортизацію основних засобів, що використовуються в іншій операційній діяльності (наприклад, амортизація об'єктів житлово-комунального і соціальне культурного призначення) 94 131
Основні чинники, які впливають на визначення норм амортизації
Вибір оптимального методу нарахування амортизації для кожного конкретного об'єкта основних засобів є головною складовою формування амортизаційної політики підприємства. Але метод амортизації, хоча н впливає істотно на її розмір, найімовірніше, характеризує якісний бік процесу розподілу.
Не менш важливим в амортизаційній політиці, насамперед для бухгалтера, є кількісний критерій амортизації. Таким критерієм можна вважати відносний розмір амортизації, виражений нормою амортизації, яка залежить в основному від чотирьох факторів:
" вартості об'єкта основних засобів;
" ліквідаційної вартості;
" строку корисного використання;
" методу нарахування амортизації.
Для розрахунку норм амортизації переважно використовують вартість, що амортизується, тобто первісну або переоцінену вартість, зменшену на ліквідаційну вартість об'єкта. Первісна вартість об'єкта основних засобів - показник, який чітко визначається заданими бухгалтерського обліку та не вимагає будь-яких вірогідних оцінок. Види витрат, що їх враховують у складі первісної вартості, у зв'язку із введенням у дію ПБО-7 практично не змінилися. До таких витрат належать витрати, пов'язані з придбанням, доставкою (у тому числі витрати зі страхування ризиків доставки) і введенням об'єктів основних засобів в експлуатацію.
Оцінку ліквідаційної вартості може бути доволі точно здійснено для активів з відносно коротким терміном використання. Але здебільшого зона є досить умовною. Найчастіше застосовують оцінку вартості основних засобів після закінчення строку їх корисного використання виходячи з ціни брухту, який можна реалізувати. В окремих випадках, окрім ціни брухту, в оцінці ліквідаційної вартості може бути враховано вартість деталей зношеного активу, які можуть бути реалізовані або використані як запасні частини. Отже, ліквідаційна вартість залежить не тільки від стану об'єкта, а й від ринку збуту.
Оцінка терміну корисного використання необов'язково має збігатися з нормативним строком використання об'єкта основних засобів. Це пов'язано з вирішенням питання мінімізації витрат. Скажімо, підприємство може встановити термін корисного використання обладнання і проводити його заміну кожні 5 років, хоча фізично його можнавикористовувати 10 років. Такий підхід цілком відповідає вимогам ПБО-7.
При визначенні строку корисного використання відповідно до п.24 ПБО-7 слід враховувати:
" фізичний та моральний знос, що передбачається;
" очікуване використання об'єкта з урахуванням його потужності та продуктивності;
" правові або інші обмеження щодо строків його використання.
Отже, з усіх чинників, що впливають на амортизацію, абсолютно точно можна визначили лише один - первісну вартість об'єкта основних засобів. Решту встановвлюють з різною мірою імовірності. Амортизація як процес розподілу побудована на припущеннях. Тому ще раз підкреслимо: у виборі методів і в розрахунку норм амортизації необоротних активів можливі неточності. Головне, щоб було дотримано вимог ПБО-7 та інших національних стандартів.
З урахуванням усього викладеного вище для амортизації вартості найпоширеніших видів основних засобів може бути запропоновано методи нарахування і норми амортизації, наведені в таблиці 9.
Таблиця 9. Орієнтовна таблиця вибору методів нарахування амортизації основних засобів
№ рядка Вид основних засобів Передбачуваний строк корисного використання, років Передбачувана ліквідаційна вартість (у % до первісної вартості) Рекомендований метод нарахування амортизації та норма амортизації, % Можливий метод нарахування амортизації та норма амортизації
А Б В Г Д
1 Земля не обмежено 100 Амортизації не підлягає Амортизації не підлягає
2 Будівлі виробничі та невиробничі 40 - 100 2-4 Прямолінійний, 1 - 3 Прискореного зменшення залишкової вартості, 2 - 6
3 Будівлі збірно-розбірні 10 - 20 2-4 Прямолінійний, 5 - 10 Прискореного зменшення залишкової вартості, 10 - 20
4 Свердловини 12 - 15 5-10 Прямолінійний, 6 - 8 Кумулятивний*
Норма амортизації - змінна величина, яка залежить від строку корисного використання
5 Морські причальні споруди 50 - 70 1-2 Прямолінійний, 1 - 2 Кумулятивний
6 Артезіанські свердловини 8 - 15 1-2 Прямолінійний, 7 -

 
 

Цікаве

Загрузка...