WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Концепції амортизації та їх вплив на облік та управління в сучасних умовах - Курсова робота

Концепції амортизації та їх вплив на облік та управління в сучасних умовах - Курсова робота

обов'язковий по-об'єктний облік балансової вартості тільки основних фондів групи 1. Основні фонди груп 2 і 3 враховуються не пооб'єктно, а за сукупною балансовою вартістю відповідної групи.
Порядок нарахування амортизації викладено в пп.8.3.1 ст.8 Закону про прибуток і може бути подано у вигляді формули:
Норми амортизації - показники задані, вони встановлені п.8.6 ст.8 Закону про прибуток. Отже, основним для цілей податкового обліку є поняття балансової вартості груп основних фондів, оскільки саме цей показник платник податку розраховує самостійно відповідно до пп.8.3.2 ст.8 Закону про прибуток. Від правильності розрахунку балансової вартості групи залежить правильність нарахування амортизації.
Балансова вартість групи основних фондів на початок звітного періоду розраховується за формулою:
Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) + В(а-1) - А(а-1)
де Б(а) - балансова вартість групи на початок звітного періоду;
Б(а-1) - балансова вартість групи на початок періоду, що передував звітному;
П(а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій; модернізацій та інших поліпшень основних фондів, протягом періоду, що передував звітному;
В(а-1) - сума виведених з експлуатації основних фондів протягом періоду, що передував звітному;
А(а-1) - сума амортизаційних відрахувань, нара кованих у періоді, що передував звітному.
Навівши в пп.8.3.2 ст.8 Закону про прибуток формулу розрахунку балансової вартості груп, законодавці не встановили форму такого розрахунку та не дали доручення якому-небудь відомству таку форму розробити. Інакше кажучи, Закон взагалі не вимагає використовувати дня розрахунку амортизаційних відрахувань і обліку балансової вартості груп яку-небудь спеціальну облікову форму. Однак наявність такої форми, безумовно, доцільна, оскільки дозволяє виконувати розрахунок за певним алгоритмом, значно знижуючи тим самим ризик припуститися помилки. Типові форми № 03-14, ОЗ-І5 і ОЗ-16, затверджені Наказом № 352, застосовувати не можна, оскільки в них не передбачено реквізити, що дозволяють виконати розрахунок відповідно до наведеної вище формули. Отже, для такого розрахунку платники податку можуть самостійно розробити форму або ж скористатися пропозиціями колег. На думку авторів цієї консультації, найзручнішою формою розрахунку є відомість, яка є таблицею, що складається з граф і рядків. Графи таблиці відповідають елементам формули, а в рядки вписуються об'єкти податкового обліку та дані, що їм відповідають.
Так відомість виконує відразу дві функції. Вона є одночасно:
" первинним документом, що містить розрахунок суми амортизаційних відрахувань і підтверджує правильність такого розрахунку;
" регістром податкового обліку, в якому відображаються зміни (зменшення, збільшення) балансової вартості груп основних фондів.
Варіант такої відомості наведено далі. У "шапці", таблиці при позначенні показників, які повинні відображатися в кожній графі, використано елементи податкової формули (їх виділено напівжирним шрифтом).
Таблиця 7.Відомість розрахунку балансової вартості груп основних фондів і визначення суми амортизаційних відрахувань (зразок форми)
№ з/п Найменуван-ня об'єктів обліку Балансова вартість основних фондів і груп на початок звітного кварталу Б(а-1), грн. Витрати, що збільшують балансову вартість груп Операції з виведення з експлуатації об'єктів основних фондів Сума амортизаційних відрахувань у звітному кварталі А(а- 1), грн. Балансова вартість основних фондів і груп на кінець звітного кварталу (за формулою гр.Б + гр.Г - гр.Е - гр.Ж)Б(а),грн.
Наймену-вання Сума П(а - 1), грн. Наймену-вання Сума В(а - 1), грн.
А Б В Г Д Е Ж З
За найменуванням показників, які відображаються у графах Б і 3, видно, що Відомість складається на кожний звітний квартал. Розглянемо детальніше зміст показників, які відображаються в кожній графі.
У графу А заносяться найменування об'єктів обліку. Відповідно до пп.8.3.4 і пп.8.3.5 ст.8 Закону про прибуток об'єктами податкового обліку основних фондів є:
" балансова вартість окремих об'єктів основних фондів групи 1;
" сукупна балансова вартість об'єктів групи 1;
" сукупна балансова вартість об'єктів групи 2;
" сукупна балансова вартість об'єктів групи З,
Отже, записи в графі А будуть переліком усіх об'єктів групи 1 (їхні найменування та інвентарні номери), а також позначення кожної з трьох груп.
У графу Б переносяться показники з графи З Відомості за попередній податковий квартал.
У графі Г відображаються суми витрат, що збільшують балансову вартість груп основних фондів. До таких витрат відповідно до пп.8.1.2 ст.8 Закону про прибуток належать витрати, пов'язані з:
" придбанням основних фондів для власного виробничого використання;
" самостійним виготовленням основних фондів для власних виробничих потреб;
" проведенням усіх видів поліпшень власних і орендованих виробничих основних фондів (на суму, що перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року).
Стисле найменування відповідної операції відображається в графі В.
У графі Е відображається вартість основних фондів у тих випадках, коли їх вибуття призводить до зменшення балансової вартості груп.
Податковий облік основних фондів групи 1 ве деться пооб'єктно. Тому у разі вибуття об'єкта основних фондів групи 1 (незалежно від причини вибуття) його балансова вартість прирівнюється до нуля. Отже, показник графи Е повинендорівнювати показнику графи Б, збільшеному на показник графи Г і зменшеному на показник графи Ж.
Податковий облік основних фондів груп 2 і З пооб'єктно не ведеться. Балансова вартість цих груп зменшується в таких випадках:
" у разі продажу на суму вартості продажу без ПДВ (пп.8.4.4 ст.8 Закону про прибуток);
" у разі отримання компенсації від страхової організації, юридичної або фізичної особи, винної в заподіяному збитку, за вимушену заміну на суму отриманої компенсації (пп.8.4.9 ст.8 Закону про прибуток);
" у разі, якщо на початок кварталу група основних фондів не містить матеріальних цінностей на суму балансової вартості групи (пп.8.4.7 ст.8 Закону про прибуток).
У графі Д вказується, найменування операції, внаслідок якої відбувається зменшення балансової вартості відповідної групи.
Показник, графи Ж - сума амортизаційних відрахувань - відповідно до пп.8.3.1 ст.8 Закону про прибуток визначається шляхом застосування норм амортизаціїдо балансової вартості груп основних фондів на початок звітного періоду. При цьому слід враховувати, що до норм амортизації в різних періодах застосовувалися понижуючі коефіцієнти. Зокрема, починаючи з 1 квітня 2000 року застосовується понижуючий коефіцієнт 0,8. Отже, в ІІ - IV кварталах 2000 року показник графи Ж розраховується за формулою:
А оскільки норми амортизації різні, то щодо кожної групи ця формула виглядатиме так:
" для окремих об'єктів групи 1 і групи І загалом:
" для групи 2:
" для групи 3:
Показник графи 3 дорівнює показнику графи Б, збільшеному на показник графи Г і зменшеному на показники граф Е і Ж. Крім того, балансова вартість на кінець одного періоду (графа 3) дорівнює балансовій вартості на початок

 
 

Цікаве

Загрузка...