WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Концепції амортизації та їх вплив на облік та управління в сучасних умовах - Курсова робота

Концепції амортизації та їх вплив на облік та управління в сучасних умовах - Курсова робота

як "працює" формула:
Але це простий приклад. Припустимо тепер, що очікуваний термін експлуатації об'єкта 11 років, а його вартість, що амортизується, дорівнює 150000 грн. (160000 грн. - 10000 грн.).
Кумулятивний коефіцієнту цьому випадку дорівнює:
За перший рік експлуатації об'єкта сума амортизації складе: 150000 грн. х 11/66 = 25000 грн.;
за другий - 150000 грн. х 10/66 = 22727грн.;
за третій - 150000 грн. х 9/66 = 20455 грн.;
за четвертий - 150000 грн. х 8/66 = 18182 гри.;
за п'ятий - 150000 грн. х 7/66 = 15909 грн.;
за шостий - 150000 грн. х 6/66 = 13636 грн.;
за сьомий - 150000 грн. х 5/66 = 11364грн.;
за восьмий - 150000 грн. х 4/66 = 9091 гри.;
за дев'ятий - 150000 грн. х 3/66 = 6818 гри.;
за десятий - 150000 грн. х 2/66 = 4545 грн.;
за одинадцятий - 150000 грн. х 1/66 = 2273 гри.
Разом нараховано амортизації 150000 грн.
Виробничий метод нарахування амортизації грунтується на тому, що амортизація не є наслідком тривалості експлуатації об'єкта основних засобів, а залежить тільки від ефективності їх використання. Цей метод, який також називається методом суми одиниць продукції, найчастіше застосовують тоді, коли знос активу безпосередньо пов'язаний з частотою його використання. Наприклад, виробничий метод є широковживаним для нарахування амортизації вантажних автомобілів.
Застосування виробничого методу обмежене не тільки тим, що не завжди є можливість визначити виробничу потужність об'єкта протягом усього термінуйого корисного використання. Нерідко в цьому немає потреби. Але для амортизації вартості основних (фондів, які самостійно можуть виконувати конкретний обсяг робіт, цей метод є вкрай ефективним.
При застосуванні даного методу місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) і виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство передбачає зробити (виконати) із використанням об'єкта основних засобів.
Цей метод можна назвати також методом нарахування амортизації пропорційно обсягу виконаних робіт.
Виробничий метод засновано на припущенні, шо розмір амортизації (зносу) залежить тільки від інтенсивності експлуатації об'єкта незалежно від терміну, тобто тривалість (кількість років) експлуатації об'єкта не впливає на суми амортизації, що нараховується.
Приклад 5
За умовами прикладу виробничий метод амортизації застосовується до автомобілів 1, 2 і 3 (графа 1 таблиці 5). У таблиці 5 наведено й інші вихідні дані як за кожним автомобілем, так і в цілому за групою автомобілів:
" первісна вартість об'єктів - показники графи Б;
" ліквідаційна вартість об'єкта - показники графи Д;
" передбачуваний обсяг діяльності (пробіг автомобіля) - показники графи Ж;
" фактичний обсяг діяльності за декілька місяців - показники граф Й, К, Л.
Потрібно визначити (відповідні розрахунки також наведено в таблиці 5):
" вартість, що амортизується (графа Е);
" виробничу ставку амортизації (графа З);
" щомісячні суми амортизації залежно від фактичного пробігу автомобіля в кожному конкретному місяці (графи М, Н, О).
Таблиця 5. Нарахування амортизації із застосуванням виробничого методу
№ з/п Найменування об'єктів та їх інвентарні номери Первісна вартість, грн. Ліквідаційна вартість Вартість, що амортизується (гр.Б - гр.Д).' грн. Очікуваний обсяг діяльності до закінчення терміну корисного використання, тис.км. Виробнича ставка амортизації (гр.Є : гр.Ж), грн. Фактичний обсяг діяльності, тис.км. Сума амортизації, що підлягає нарахуванню, грн. Разом (сума гр.М, Н, О), грн.
Передбачувана виручка від продажу після закінчення експлуатації, грн. Очікувані витрати, пов'язані з продажем, грн. Разом ліквідаційна вартість (гр.В - гр.Г). грн. липень серпень вересень липень серпень вересень
А Б В Г Д Е Ж З Й К Л М Н О П
1 Автомобіль-1 9947 5480 240 5240 4707 7000 0,672 1000 - - 672 _ - 672
2 Автомобіль-2 14250 10600 300 10300 3950 7000 0,564 1700 1700 - 959 959 - 1918
3 Автомобіль-3 10547 3480 240 3240 7307 7000 1,05 2750 2000 2000 2888 2100 2100 7088
4 Разом 34744 19560 780 18780 15964 21000 0,762 5450 3700 2000 4519 3059 2100 9678
З наведеної таблиці видно, що сума нарахованої амортизації залежить від обсягу виконаної роботи, в цьому випадку - від обсягу наданих транспортних послуг. Сума зносу накопичується також залежно від обсягу послуг. Пропорційно обсягу виконаних робіт зменшується й залишкова вартість. Цей метод нарахування амортизації можна застосовувати в тому випадку, якщо обсяги виконаних робіт (продукції, що виготовляється, послуг, шо надаються) може бути визначено досить точно.
Податковий метод нарахування амортизації
Закон про прибуток, на відміну від ПБО-7, жорстко регламентує порядок нарахування амортизації і не допускає можливості якого-небудь вибору. Тому який би метод (або методи) не вибрало підприємство для нарахування амортизації в бухгалтерському обліку, в податковому обліку потрібно діяти твердо дотримуючись вимог, викладених у ст.8 Закону про прибуток, який так і називається "Амортизація". Проте якщо розглядати ст.8 Закону про прибуток ширше, то можна стверджувати, що вона регламентує не тільки порядок нарахування амортизації, але й податковий облік основних фондів загалом. Разом із тим звертає на себе увагу й те, що в назві ст.8 основні фонди не згадуються, а це дозволяє зробити висновок, шо з погляду оподаткування (знов-таки, на відміну від бухгалтерського обліку), інтерес викликають не основні фонди як такі, а тільки їхній вплив на об'єкт оподаткування. А цей вплив якраз і проявляється переважно через амортизацію, аджевідповідно до ст.З Закону про прибуток об'єктом оподаткування є
Отже, амортизаційні відрахування з метою оподаткування не включаються де, валових витрат, вони є самостійним показником, що бере участь (нарівні з валовими витратами; у розрахунку оподатковуваного прибутку. А ось для того, щоб цей показник визначити, потрібно дотримуватися правил податкового обліку основних фондів, встановлених ст.8 Закону про прибуток. До низки основних можна віднести такі правила податкового обліку основних фондів:
" амортизується не вартість (як у бухгалтерському обліку) основних фондів, амортизуються витрати на їхнє виготовлення, придбання або поліпшення. Тому не амортизується в податковому обліку, наприклад, вартість безкоштовно отриманих основних фондів. З іншого боку, основні фонди можуть бути не введені в експлуатацію, можуть повністю або частково не використовуватися, але оскільки витрати здійснено, амортизація продовжує нараховуватися;
" об'єктом нарахування амортизації є балансова вартість групи. Ця величина, хоча й формується внаслідок операцій із основними фондами, все ж відносно самоспина. Рух основних фондів не завжди супроводжується зміною балансової вартості групи. Тому може виникнути ситуація, коли основних фондів уже немає, а балансова вартість ше залишилася. Можлива й протилежна ситуація: балансова вартість тієї чи іншої групи дорівнює нулю, але в складі цієї групи ше є основні фонди
" для цілей податкового обліку

 
 

Цікаве

Загрузка...