WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Концепції амортизації та їх вплив на облік та управління в сучасних умовах - Курсова робота

Концепції амортизації та їх вплив на облік та управління в сучасних умовах - Курсова робота

грн.;
" ліквідаційна вартість об'єкта - 1000 грн.;
" термін корисного використання, що передбачається, - 8 років.
Необхідно визначити:
" річну норму амортизації;
" річну суму амортизації;
" щомісячну суму амортизації.
Зробимо відповідні розрахунки і знайдемо шукані величини:
Річна сума амортизації різна для кожного року експлуатації об'єкта основних засобів (результати розрахунку подано в графі Д таблиці 3).
Щомісячна сума амортизації також різна для кожного року експлуатації об'єкта основних засобів (результати розрахунку подані в графі Е таблиці 3).
Приклад нарахування амортизації із застосуванням методу прискореного зменшення залишкової вартості наведено в таблиці 3.
Таблиця 3. Розрахунок амортизації із застосуванням методу прискореного зменшення залишкової вартості
№ з/п Рік корисної експлуатації Первісна вартість, грн. Розрахунок річної суми амортизації Щомісячна сума амортизації (гр.Д : 12), грн. Сума зносу, накопичена з початку експлуатації об'єкта, грн. Залишкова вартість на кінець року (гр.В - гр.Д), грн.
Залишкова вартість на початок року, грн. Подвоєна норма амортизації, % Річна сума амортизації (гр.В х гр.Г), грн.
А Б В Г Д Е Ж З
1 На дату придбання 13000 - - - - - 13000
2 Перший рік експлуатації 13000 13000 25 3250* 270,8 3250* 9750
3 Другий рік експлуатації 13000 9750 25 2438* 203,2 5688* 7312
4 Третій рік експлуатації 13000 7312 25 1828* 152,3 7516* 5484
5 Четвертий рік експлуатації 13000 5484 25 1371* 114,3 8887* 4113
6 П'ятий рік експлуатації 13000 4113 25 1028* 85,7 9915* 3085
7 Шостий рік експлуатації 13000 3085 25 771* 64,3 10686* 2314
8 Сьомий рік експлуатації 13000 2314 25 578* 48,2 11264* 1736
9 Восьмий рік експлуатації 13000 1736 - 736** 61,3 12000* 1000
*Показники графи Е розраховані в такий спосіб:
" показник клітинки 2 Ж дорівнює показнику клітинки 2 Д тобто 3250 грн.;
" показник шітинки З Ж дорівнює сумі показників клітинок 2 Ж і З Д, тобто 3250 грн. + 2438 грн. = 5688 грн.;
" показник шітинки 4 Ж дорівнює сумі показників клітинок З Ж і 4 Д, тобто 5688 грн. + 1828 грн. = 7516 грн.;
" показник клітинки 5 Ж дорівнює сумі показників клітинок. 4 Ж і 5 Д, тобто 7516 грн. + 1371 грн. = 8887 грн.;
" показник клітинки 6 Ж дорівнює сумі показників клітинок 5 Ж і 6 Д, тобто 8887 грн. + 1028 грн. = 9915 грн.;
" показник клітинки 7 Ж дорівнює сумі показників клітинок 6 Ж і 7 Д, тобто 9915 грн. + 771 грн. = 10686 грн.;
" показник клітинки 8 Ж дорівнює сумі показників юітинок 7 Жі 8 Д, тобто 10686 грн. + 578 грн. = 11264 грн.; показник клітинки 9 Ж дорівнює сумі показників клітинок 8 Ж і 9 Д, тобто 11264 грн. + 736 грн. = 12000 грн.
** Показник клітинки 9 Д дорівнює різниці показників клітинок 8 3 і 9 3, тобто 1736 грн - 1000 грн. = 736 грн.
При цьому методі річна норма амортизації являє собою фіксовану (у відсотках) величину і застосовується до залишкової вартості об'єктів основних засобів. При цьому в перший рік експлуатації об'єкта основних засобів нараховується найбільша сума амортизації, потім вона зменшується щороку (графа Д таблиці 3).
Очікувана ліквідаційна вартість не враховується при розрахунку річної норми амортизації. Тому в останній рік експлуатації об'єкта річну суму амортизації слід розрахувати не за формулою, а як різницю між залишковою вартістю об'єкта на початок року (клітинка 9 В таблиці 3) і його ліквідаційною вартістю (клітинка 9 з таблиці 3).
Кумулятивний метод, який називають також методом суми чисел, хоча і є прискореним (регресивним), але належить до лінійних методів. При його використанні суми амортизації, що їх щорічно нараховують, також зменшуються, але зменшення відбувається рівномірно. Якщо термін корисного використання об'єкта становить 4 роки, то норма амортизації для першого року дорівнює 4/10 вартості, шо амортизується, другого - 3/10, третього - 2/10 і четвертого - 1/10. Тобто щороку сума амортизаційних відрахувань стає меншою на 1/10 вартості, що амортизується. Коли строк корисного використання об'єкта 5 років, то сума амортизаційних відрахувань кожного року зменшується на 1/15 вартості, що амортизується, і т.д.
Зазвичай прискорені методи застосовують у випадках, коли об'єкти основних засобів зазнають швидкого морального зносу, як, наприклад, персональні комп'ютери. Прискорені методи нарахування амортизації можна також використовувати з метою збереження відносної рівноваги між сумою витрат на ремонт об'єктів основних засобів і амортизацією, яку щороку нараховують протягом усього терміну їх корисного використання. Прикладом необоротних активів, у міру старіння яких значно зростають витрати на ремонт, технічне обслуговування та експлуатацію, можуть слугувати транспортні засоби.
Кумулятивний метод заснований на використанні кумулятивного коефіцієнта, який змінюється залежно від числа років, що залишилися до кінця передбачуваного терміну експлуатації об'єкта. Тому в наведеній нижче формулі знаменник - показник постійний, а чисельник змінюється щороку.
Після того як визначено кумулятивний коефіцієнт, необхідно визначити річну і щомісячну суми амортизації.
Приклад 4
Умови прикладу:
" первісна вартість об'єкта - 5000 грн.;
" ліквідаційна вартість об'єкта - 500 грн.;
" очікуваний термін корисного використання - 4 роки.
Потрібно визначити:
" кумулятивний коефіцієнт для кожного року експлуатації об'єкта;
" річну суму амортизації для кожного року;
" щомісячні суми амортизації.
Виконуємо розрахунок кумулятивного коефіцієнта, а потім (таблиця 4) й інші показники:
кумулятивний коефіцієнт для нарахування річної суми амортизації наприкінці 1-го року експлуатації об'єкта;
кумулятивний коефіцієнт для нарахування річної суми амортизації наприкінці 2-го року експлуатації об'єкта;
кумулятивний коефіцієнт для нарахування річної суми амортизації наприкінці 3-го року експлуатації об'єкта;
кумулятивний коефіцієнт для нарахування річної суми амортизації наприкінці 4-го року експлуатації об'єкта;
Таблиця 4. Розрахунок сум амортизації із застосуванням кумулятивного методу
№ з/п Вартість Кумулятивний коефіцієнт Річна сума амортизації (гр.В х гр.Г), грн. Щомісячна сума амортизації (гр.Д: 12), грн. Сума зносу, накопичена з початку експлуатації об'єкта, грн. Залишкова вартість на кінець року, грн.
первісна, грн. що амортизується, грн.
А Б В Г Д Є Ж З
1 На дату придбання 5000 - - - - - 5000
2 Перший рік експлуатації 5000 4500 4/10 1800 150 1800 3200
3 Другий рік експлуатації 5000 4500 3/10 1350 112,5 3150 1350
4 Третій рік експлуатації 5000 4500 2/10 900 75 4050 950
5 Четвертий рік експлуатації 5000 4500 1/10 450 37,5 4500 500
З таблиці 4 видно, що найбільшу суму річної амортизації нараховано в першому році експлуатації об'єкта основних засобів - 1800 грн., у кожному наступному році сума амортизації зменшується порівняно з попереднім роком (графа Д таблиці 4). Залишкова вартість зменшується на суму нарахованої амортизації до досягнення ліквідаційної вартості об'єкта.
Суму числа років корисного використання об'єкта можна розрахувати, використовуючи формулу:
Перевіримо на розглянутому прикладі 4,

 
 

Цікаве

Загрузка...