WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Концепції амортизації та їх вплив на облік та управління в сучасних умовах - Курсова робота

Концепції амортизації та їх вплив на облік та управління в сучасних умовах - Курсова робота

більші суми, а в останні - менші. Тому їх ше називають регресивни ми. Причому перші два методи є нелінійними. Тобто при використанні методів зменшення залишкової вартості зменшення сум амортизації, що їх нарахову ють кожного року, відбувається нерівномірно.
У країнах із розвиненими ринковими відносинами основне призначення прискорених методів полягає у зниженні податкового навантаження у початковий період використання основних засобів. Кошти, що їх зекономили у цей час на сплаті податку, можуть бути спрямовані на компенсацію витрат, пов'язаних з оновленням обладнання. Але для нас це питання не є актуальним, оскільки "податкову" амортизацію встановлює держава у законодавчому порядку.
Із прискорених методів більш поширеними вва жають метод прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивний метод. Хоча, відверто кажучи, особливої різниці між трьома прискореними методами, дозволеними до застосування ПБО-7, немає. Головна їх відмінність полягає в темпах амортизації. І як це не дивно, але темп амортизації на початковому етапі використання основних засобів буде вищим, якщо застосовувати метод зменшення залишкової вартості. Наприклад, якщо термін корисного використання об'єкта основних засобів 4 роки та ліквідаційна вартість у межах 5% первісної вартості, то норма амортизації становитиме:
" при використанні методу прискореного змен шення заїишкової вартості - 50% (при розрахунку норми амортизації ліквідаційну вартість не враховують);
" при використанні методу зменшення залишкової вартості - приблизно 55%.
Можливо тому, але, напевно, швидше через складність математичного розрахунку норми амортизації, цей метод менше застосовують на практиці.
За методом зменшення залишкової вартості річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею, та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість.
Нарахування амортизації проводиться щомісячно. Місячна сума амортизації при застосуванні методів зменшення залишкової вартості визначається діленням річної суми амортизації на 12.
Подамо зміст норм стандарту у вигляді формул:
Приклад 2
Умови прикладу:
" первісна вартість об'єкта основних засобів - 12500 грн.;
" ліквідаційна вартість - І350 грн.,
" термін корисного викорис-лння, що передбачається, - 7 років.
Потрібно визначити:
" річну норму амортизації;
" річну суму амортизації;
" щомісячну суму амортизації.
Виконуємо відповідні розрахунки і отримуємо шукані величини:
" річна норма амортизації:
" річна сума амортизації різна для кожного року експлуатації об'єкта основних засобів (результати розрахунку наведено у графі Д таблиці 2);
" щомісячна сума амортизації різна для кожного року експлуатації об'єкта основних засобів (результати розрахунку наведено у графі Е таблиці 2).
Застосування методу зменшення залишкової вартості передбачає використання фіксованої (в процентах) норми річної амортизації. Цей метод засновано на припущенні, що новий об'єкт основних засобів дасть найбільшу віддачу в перший рік його експлуатації. Потім його віддача (продуктивність, потужність) з року в рік меншає. Відповідно в перший рік експлуатації об'єкта буде отримано більше економічних вигід, ніж у кожному наступному.
Отже, при цьому методі економічно обгрунтовано нарахування більшої суми амортизації в першому році використання об'єкта і поступове її зменшення надалі.
Оскільки при застосуванні цього методу сума амортизації нараховується нерівномірно, також нерівномірно накопичується сума зносу і зменшується залишкова вартість. В останньому році експлуатації об'єкта залишкова вартість наближається до ліквідаційної вартості. Це добре видно у прикладі 2: за умовами прикладу ліквідаційна вартість об'єкта дорівнює 1350 грн., ця сума брала участь у розрахунку річної норми амортизації і практично цій же сумі (1355 грн.) дорівнює залишкова вартість об'єкта до кінця сьомого року експлуатації (клітинка 8 З таблиці 2). Невеличка різниця між двома показниками викликана лише тим, що при виконанні розрахунків деякі суми округлялися.
Таблиця 2. Розрахунок амортизації із застосуванням методу зменшення залишкової вартості
№ з/п Рік корисної експлуатації Первісна вартість на початок року, грн. Розрахунок річної суми амортизації Щомісячна сума амортизації (гр.Д : 12), грн. Сума зносу, накопичена з початку експлуатації об'єкта, грн. Залишкова вартість на кінець року, (гр.В - гр.Д), грн.
Залишкова вартість, грн. Норма
амортизації, % Річна сума амортизації (гр.В х гр.Г), грн.
А Б В Г Д Е Ж З
1 На дату придбання 12500 - - - - - 12500
2 Перший рік експлуатації 12500 12500 27,2 3400 283,3 3400* 9100
3 Другий рік експлуатації 12500 9100 27,2 2475 206,3 5875* 6625
4 Третій рік експлуатації 12500 6625 27,2 1802 150,2 7677* 4823
5 Четвертий рік експлуатації 12500 4823 27,2 1312 109,3 8989* 3511
6 П'ятий рік експлуатації 12500 3511 27,2 955 79,6 9944* 2556
7 Шостий рік експлуатації 12500 2556 27,2 695 57,9 10639* 1861
8 Сьомий рік експлуатації 12500 1861 27,2 506 42,7 11145* 1355
* Показники графи Ж розраховані таким чином:
" показник клітинки 2 Ж дорівнює показнику клітинки 2 Д;
" показник клітинки З Ж дорівнює сумі показників клітинок 2 Ж і З Д, тобто 3400 грн. + 2475 грн. = 5875 грн.;
" показник клітинки 4 Ж дорівнює сумі показників клітинок З Ж і 4 Д, тобто 5875грн. + 1802грн. = 7677 грн.;
" показник клітинки 5 Ж дорівнює сумі показників клітинок 4 Ж і 5 Д, тобто 7677 грн. + 1312 грн. - 8989 грн.;
" показник клітинки 6 Ж дорівнює сумі показників клітинок 5 Ж і 6 Д, тобто 8989 грн. + Р55 грн. = 9944 грн.;
" показник клітинки 7 Ж дорівнює сумі показників клітинок 6 Ж і 7 Д, тобто 9944 грн. + 695 грн. = 10639 грн.;
" показник клітинки 8 Ж дорівнює сумі показників клітинок 7 Ж і 8 Д, тобто 10639грн. + 506грн. = 11145 грн.
Метод прискореного зменшення залишкової вартості щодо розрахунку норми амортизації - найпростіший із прискорених методів. У цьому випадку норму визначають як подвійну нормупрямолінійного методу. Трохи лякає нелінійний характер нарахування амортизації за цим методом. Але для деяких об'єктів, зокрема для комп'ютерів, які зазнають швидкого морального зносу, метод прискореного зменшення залишкової вартості є найбільш прийнятним.
При застосуванні даного методу нарахування амортизації річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації і річної норми амортизації, яка обчислюється виходячи з терміну корисного використання об'єкта і подвоюється.
Нарахування амортизації проводиться щомісячно. Місячна сума амортизації при застосуванні методу прискореного зменшення залишкової вартості визначається діленням річної суми амортизації на 12.
Приклад 3
Умови прикладу:
" первісна вартість об'єкта - 13000

 
 

Цікаве

Загрузка...