WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

перших за часом надходження запасів (ФІФО);
собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО);
нормативних затрат;
ціни продажу.
До складу прямих витрат на оплату праці (схема 3} включаються:
заробітна плата;
інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
ПРЯМІ ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ:
витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, обчислені згідно з прийнятими підприємством системами оплати праці, включаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат виплати, передбачені законодавством про працю, за невідпрацьований на виробництві (неявочний) час: оплата щорічних відпусток (компенсація за невикористану відпустку), крім оплати у частині витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства;
оплата праці працівників, яким не виповнилося 18 років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи;
оплата перерв працюючим матерям для годування дитини;
оплата часу, пов'язаного з проходженням обов'язкових медичних оглядів, виконанням державних обов'язків, винагорода за передбачену законодавством вислугу років
інші виплати;
Якщо на підприємстві, відповідно до облікової політики, створюється резерв для оплати відпусток, то до витрат включаються щомісячні відрахування на створення такого резерву;
витрати, пов'язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів.
Що включається до складу інших прямих витрат, покажемо у схемі 4
ІНШІ ПРЯМІ Витрати: відрахування на соціальні заходи.
До цих витрат включаються відрахування, визначені законами №2213 і №2240
плата за оренду земельних І майнових паїв
амортизація.
Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням
методів, визначених П(С)БО 7
вартість остаточно забракованої продукції
витрати на виправлення браку
Загальновиробничі витрати. Оскільки перелік загальновиробничих витрат доволі великий, скажемо лише про основні загальновиробничі витрати, які найширше використовуються у виробництві. Сюди входять (схема 5)
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ:
Схема 5
витрати на вдосконалення технологи й організації виробництва
комунальні витрати
витрати на обслуговування виробничого процесу
витрати на охорону праці, техніку безпеки й охорону навколишнього природного середовища
інші витрати (недостачі незавершеного виробництва;
недостачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах лише в межах норм природного убутку; оплата простоїв тощо)
У свою чергу, загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні. Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлює підприємство. Але виробничу собівартість формують лише змінні та розподілені постійні загальновиробничі витрати, тимчасом як нерозподілені загальновиробничі витрати підлягають списанню на витрати звітного періоду, в якому вони виникли, і до складу виробничої собівартості не включаються.
До складу змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування й управління виробництвом. Вони змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) виходячи з фактичної потужності звітного періоду. Отже, змінні загальновиробничі витрати повністю включаються до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) в періоді їх виникнення, тобто списуються на витрати виробництва (за дебетом рахунка 23 "Виробництво") щомісяця в повному обсязі і розподілу не підлягають.
Постійні загальновиробничі витрати - витрати, що відносяться на обслуговування й управління виробництвом та залишаються незмінними при зміні обсягу діяльності. До них, наприклад, відносять оренду основних засобів. Адже незалежно від того, що, коли і за якими цінами вироблятиметься, оренда залежить тільки від умов угоди оренди. Тому підприємство повинно самостійно розподіляти постійні загальновиробничі витрати. За основу розподілу можна взяти кількість продукції, що випускається, заробітну плату працівників, безпосередньо зайнятих на виробництві продукції, чи просто години праці на такому устаткуванні.
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку собівартості реалізованої продукції як уже було сказано, собівартість реалізованої продукції складається з:
- виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду;
- нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;
- наднормативних виробничих витрат.
Оскільки готова продукція, відповідно до П(С)БО 9, є запасами, то й облік її ведеться на рахунках класу 2 "Запаси". Відповідно до Плану рахунків та Інструкції №291, підприємство з виготовлення готової продукції може використовувати:
рахунок 20 "Виробничі запаси". Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці);
рахунок 23 "Виробництво". Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції. Зокрема він використовується для обліку на окремих субрахунках витрат промислових підприємств на виробництво продукції. Аналітичний облік за рахунком 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами виготовлюваної продукції. На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності;
рахунок 25 "Напівфабрикати". Цей рахунок призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух напівфабрикатів власного виробництва. Облік напівфабрикатів власного виробництва на окремому рахунку ведуть підприємства, у яких напівфабрикати, крім використання у виробництві, реалізуються на сторону як готова продукція. На підприємствах, на яких напівфабрикати власного виробництва використовуються тільки для власних виробничих потреб, їх рух і залишки облікують на рахунку 23 "Виробництво";
рахунок 26 "Готова продукція". Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства. інструкція №291 рекомендує відображати за дебетом рахунка 26 надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю. Крім того, в аналітичному обліку можливе також відображення готової продукції за обліковими цінами.
Оцінка продукції за обліковими цінами дає можливість постійного поточного обліку незалежно від калькуляції фактичної собівартості. Такі ціни є основою бухгалтерського обліку готової продукції на складах оперативно-бухгалтерським методом.
Крім того, на рахунках класу 9 виробниче підприємство узагальнює інформацію про витрати своєї діяльності;
рахунок 91 "Загальновиробничі витрати". На цьому

 
 

Цікаве

Загрузка...