WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

частина. Аудиторський висновок має містити інформацію про склад перевіреної звітності та дату її складання. Слід зазначити, що відповідальність за правильність складання звітності покладається на керівництво підприємства, яке перевіряється, а за обґрунтованість аудиторського висновку, складеного за цією звітністю на аудитора.
4. Масштаб перевірки. У цьому розділі зазначають, що аудит проведено відповідно до вимог нормативів, що діють в Україні, та загальноприйнятої практики або загальноприйнятих стандартів аудиту. Обов'язковим є зауваження, що перевірку сплановано і проведено з достатньою впевненістю в тому, що звітність не містить суттєвих помилок. Аудитор оцінює перекручення та невідповідності в обліковій системі підприємства як суттєві, якщо вони можуть настільки вплинути на звітність, що це може призвести до зміни рішення її користувачів. Аудиторський висновок має містити відомості щодо: використання аудитором конкретних тестів при перевірці інформації, яка підтверджує цифровий матеріал, на якому ґрунтується звітність; методології обліку, які використовувало керівництво підприємства, що перевіряється, при підготовці в цілому та фінансових звітів.
5. Висновок аудитора про перевірену звітність. Аудитор повинен підготувати чіткий висновок про перевірену звітність, відповідність її у всіх суттєвих аспектах інструкціям про порядок складання звітності та принципам обліку, що діють в Україні.
6. Дата аудиторського висновку. Датою аудиторського висновку є день завершення аудиторської перевірки. У цей день аудитор зобов'язаний доповісти про результати перевірки керівництву підприємства, що перевіряється. Тільки після підписання керівництвом звітів, що додаються до аудиторського висновку і підтвердження їх своїм підписом він проставляє дату аудиторського висновку.
7. Адреса аудиторської фірми. У аудиторському висновку слід зазначити адресу місцезнаходження аудиторської фірми або юридичну адресу, якщо підприємство розташоване в цьому місці, а також номер і серію ліцензії Аудиторської палати України.
8. Підпис аудиторського висновку. Аудиторський висновок підписує від імені аудиторської фірми її директор або аудитор, який має на це відповідні повноваження.
Аудиторський висновок рекомендується підписувати ім'ям аудиторської фірми, оскільки вона несе юридичну відповідальність за якість проведеного аудиту.
Після підписання аудиторського висновку і вручення примірників клієнту аудитор повинен попередити його про відповідальність за несвоєчасне подання аудиторського висновку податковій інспекції у разі проведення обов'язкового аудиту. Висновок аудитора може бути безумовно позитивним, умовно позитивним, негативним. Аудитор може також відмовитися від надання висновку. При цьому він викладає свою думку в звіті іншої форми. В трьох останніх випадках висновок має містити короткий виклад аргументів, що обґрунтовують думку аудитора. В разі необхідності уточнення цих аргументів можливі посилання на інші документи, надані аудитором клієнту, які містять більш докладну інформацію.
Одним із шляхів вдосконалення діяльності підприємства, є введення на підприємстві внутрішнього аудиту. "Внутрішній аудит" означає діяльність внутрішньої служби підприємства, яку незалежно від назви можна розглядати, як окремий вид аудиторських послуг, що надаються незалежним аудитором підприємству. Основні функції служби внутрішнього аудиту, як правило складаються з процедур дослідження окремих операцій підприємства, оцінки цих операцій і контролю відповідності відображення їх в бухгалтерському обліку, а також контролю за функціонуванням внутрішньої системи контролю підприємства.
Функції внутрішнього аудиту повинні складатись з контролю за функціонуванням та організацією систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю. Служба внутрішнього аудиту, як правило, відповідає перед керівництвом підприємства за постійне спостереження та контроль за функціонуванням цих систем. Фахівці служби внутрішнього аудиту повинні надавати рекомендації з удосконалення: експертизи, фінансової і оперативної інформації, огляду коштів, які використовуються для ідентифікації, виміру класифікації і інформування; контроль за дотриманням українського законодавства і виконанням всіма підрозділами підприємства його внутрішньої політики щодо здійснення діяльності.
Аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми "Контакт".
За результатами перевірки обліку готової продукції та звітності Дочірнього підприємства "Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат" станом на 01 січня 2002 року.
№25
15 березня 2002 року київ
Згідно з угодою від 12 грудня 2001 року №31 аудиторами аудиторської фірми "Контакт" проведено перевірку обліку готової продукції та її реалізації станом на 01 січня 2002 року за 2001 рік.
Під час перевірки аудитори керувалися чинним законодавством України в частині господарської діяльності та оподаткування встановленим Законом України "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні".
Цей висновок складено у відповідності до вимог Національних нормативів аудиту (Норматив 26 "Аудиторський висновок") затверджених Рішенням Аудиторської Палати України №73 від 18.12.1998 року.
Предметом аудиторської перевірки були питання достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству, існуючим нормативам поданого в Додатку до цього аудиторського висновку, балансу Іршанського ГЗК станом на 01 січня 2002 року. Додатки є невід'ємною частиною цього висновку. Відповідальність стосовно звітності несе керівництво Іршанського ГЗК в особі Директора та Головного бухгалтера. Інформація надана для аудиторської перевірки, вважалася аудиторами достовірною.
Достовірність і повнота річного балансу та звітності встановлювалася шляхом перевірки наявності чи відсутності суттєвих розбіжностей між даними, що містилися в наданих для аудиторської перевірки документах, та статтями балансового звіту станом на 01.01 .2002 року показниками фінансової звітності за 2001 рік.
Сплановані та проведені згідно з діючими на Україні нормативами аудиту, аудиторські процедури забезпечили одержання достатнього обсягу аудиторських доказів для формування висновку щодо достовірності обліку та звітності, які перевірялися.
Система бухгалтерськогообліку на ІГЗК відповідає нормативним документам, діючим в Україні.
Форми та методи ведення обліку готової продукції відповідають чинному законодавству.
Аудиторська фірма "Контакт" вважає можливим в цілому підтвердити достовірність даних первинних документів та даних балансового звіту Іршанського гірничо-збагачувального комбінату станом на 01 січня 2002 року та фінансову звітність за 2001 рік, а також відповідність чинному законодавству України та діючим нормативним документам щодо бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Випадків зловживання з боку керівництва підприємства аудиторами не встановлено.
Фактів допущення ДП"ІГЗК" діяльності, яка не передбачена Статутом підприємства, та на

 
 

Цікаве

Загрузка...