WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

і для цінностей які надійшли під час інвентаризації.
Дані про наявність товарно-матеріальних цінностей з вказанням назви, при знаків, включаючи номенклатурний номер, одиницю виміру та кількість фактично виявлених натуральних одиниць, заноситься в інвентаризаційний опис. На кожній сторінці опису повинні бути підписи членів комісії та матеріально відповідальної особи, а також записується цифрами та словами загальна сума натуральних одиниць, відображених на одній сторінці.
Інвентаризаційні описи здаються в бухгалтерію підприємства повністю оформленими під розписку відповідального працівника бухгалтерії, де дані описи порівнюються з залишками тих же товарно-матеріальних цінностей в бухгалтерському обліку і записуються в порівнянні відомості результатів інвентаризації. В неї заноситься ті цінності, по яким встановлено відхилення фактичних даних бухгалтерського обліку в ту чи іншу сторону.
4.5.АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ.
Облік готової продукції ведеться на рахунку 26 "Готова продукція". При перевірці обліку виготовлення та руху готової продукції, аудитор виясняє, як організований облік випуску готової продукції, як правило перевіряється рахунок 26"Готова продукція".
З'ясовується, як оцінюється готова продукція. У зв'язку з інфляцією та змінами цін у теперішній час використовують наступні види оцінок:
за фактичною виробничою собівартістю(цей вид оцінок застосовується для індивідуального виробництва);
за неповною(скороченою) виробничою собівартістю, яка розраховується за фактичними витратами без загальногосподарських витрат (застосовують для дрібносерійного та індивідуального виробництва);
за оптовими цінами реалізації, коли оптові ціни застосовуються у якості твердих облікових цін. Цей метод можна використовувати при стійких оптових цінах;
за плановою(нормативною) виробничою собівартістю. При цьому виникає необхідність окремого обліку відхилень фактичної виробничої собівартості продукції від планової або нормативної;
за вільними відпускними цінами, збільшеними на суму ПДВ;
за ринковими цінами. Цей варіант оцінки використовують, як правило, для обліку товарів, які реалізуються через роздрібну торгівлю.
Під час перевірки необхідно звернути увагу на: правильність визначення собівартості по видам виробів або заказів, розрахунок відхилень суми фактичної собівартості від планової; правильність бухгалтерських проводок з обліку готової продукції; правильність ведення ж/о№40/1 та відомості №16"Рух готової продукції у вартісному вираженні".
Аудитор перевіряє рух готової продукції на складі. Для цього використовуються такі методи як оперативно-бухгалтерський, картково-документаційний.
Необхідно з'ясувати .наявність класифікатора по готовій продукції, вартісну оцінку, правильність оформлення прибуткових та видаткових документів.
Наступною задачею являється перевірка обліку відвантаження та реалізації готової продукції.
Аудиторська перевірка реалізації продукції здійснюється у відповідності з заключними договорами або шляхом вільного продажу.
У Договорах на поставку готової продукції вказують постачальника та покупця, необхідні характеристики виробу, ціни, скидки, накидки, порядок розрахунків, суму ПДВ та інші реквізити, а також з урахуванням форс мажорних обставин, запоруку, гарантії виконавця договірних умов, порядок відшкодування збитків. Реалізація продукції здійснюється підприємством:
за вільними відпускними цінами і тарифами, збільшеними на суму ПДВ;
за державними регульованими оптовими цінами та тарифами збільшеними на суму ПДВ.
При встановленні відпускних цін вказується за чий рахунок здійснюється оплата витрат по доставці продукції від постачальника до покупця. Зазначається ця умова поставки за допомогою слова "франко", "Франко-станція призначення", означає, що витрати тільки до навантаження готової продукції у вагони. Всі інші витрати пов'язані з перевезенням продукції сплачуються покупцем.
На підставі товарно-транспортних , залізнично-дорожніх накладних та інших документів на відпуск продукції на сторону, у бухгалтерії виписують у декількох екземплярах платіжні вимоги для розрахунків з покупцями через банк. Дані платіжних вимог щоденно записуються у відомість обліку і реалізації продукції. В ній вказується: дата платіжної вимоги, найменування покупця, кількість відпущеної продукції по її видам, суми, які пред'являються по рахункам та робиться помітка про оплату рахунків. Готова продукція у відомості відображається за обліковими та відпускними цінами.
При відпуску продукції місцевим покупцям, по довіреностям, необхідно впевнитись у правильності їх оформлення, якщо виникають сумніви в їх достовірності, необхідно провести зустрічну перевірку та вияснити чи повністю оприбуткована покупцем отримана по довіреності продукція.
Відгруженою та реалізованою продукцією вважається продукція, яка передана покупцеві, платіжні документи на яку здані в банк, але ще не оплачені покупцями. Виручку від реалізації продукції можна визначити одним із двох способів:
по мірі її оплати(при безготівкових розрахунках, при надходженні коштів на рахунок в установу банку, а при розрахунку готівкою - при отриманні коштів в касу);
по мірі відвантаження товарів та пред'явлення покупцеві розрахункових документів.
Під час перевірки організації обліку відвантаження та реалізації продукції необхідно встановити та перевірити:
наявність договорів на постачання готової продукції та правильність їх оформлення;
правильність оформлення документів та застосовуємих цін;
дотримання способу визначення виручки по рахунку 702;
ведення синтетичного та аналітичного обліку по рахунку 26.
Під час аудиту операцій по відпуску та реалізації готової продукції необхідно звернути увагу на облік витрат, пов'язаних зі збутом продукції. Такі витрати називаються комерційними, та включають в себе: витрати на тару та упаковку; транспортні витрати на збут продукції; витрати на рекламу, включаючи витрати на об'яви в друці та на телебаченні, каталоги, буклети, інші витрати на збут.
4.6. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ.
Порядок складання аудиторського висновку регулюється Національним нормативомаудиту №26"Аудиторський висновок"
Результати проведення аудиту оформлюються у вигляді аудиторського висновку, який містить чітко викладену думку аудитора про перевірену звітність. Аудиторський висновок містить наступні основні елементи:
1. Заголовок, який містить запис про те, що аудиторську перевірку проведено незалежним аудитором, а також назву фірми або прізвище аудитора, який здійснював аудит. Це є свідченням того, що під час аудиту не було жодних обставин, які могли б призвести до порушення принципу незалежності перевірки.
2. Замовник аудиторського висновку. У аудиторському висновку слід чітко зазначити, кому він адресований, а також перелічити можливих користувачів наведених в ньому відомостей.
3. Вступна

 
 

Цікаве

Загрузка...