WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

підтвердження або не підтвердження. Норматив регулює основні принципи за якими складається аудиторський висновок.
6. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69 зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МФУ від 05.12.1997 р. № 268, від 26.05.2000 р. № 115.
4.2.МЕТА, ЗАДАЧІ,ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.
Метою аудиту є встановлення аудитором висновку про те чи відповідає фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах, інструкціям, які регулюють, регламентують порядок підготовки і представлення фінансових звітів.
Аудиторський висновок служить основою довіри до фінансової звітності для користувача.
,Метою планування аудиту є звернення уваги аудитора на найважливіші напрямки аудиту, на виявлення проблем , які слід перевірити найретельніше.
Характер планування залежить від організаційної форми, розміру і виду діяльності підприємства, виду аудиту, правильного уявлення аудитора про стан на підприємстві.
В нашому випадку, аудит проводився на Іранському ГЗК, який займається видобуванням корисних копалин тому мета та головна увага під час проведення аудиту була приділена правильності списання витрат на виробництво та правильності відображення в обліку та звітності готової продукції та її реалізації.
Завдання аудиторської перевірки полягає у підвищенні запобіжного і поточного контролю виробництва з метою недопущення виникнення втрат і перевитрат виробничих ресурсів, нестач і крадіжок.
На сучасному етапі розвитку основу планування та діяльності підприємств різних галузей покладені показники об'єму виробництва продукції її реалізації. Тому головними задачами аудиту виробництва продукції промисловості являється: перевірка достовірності звітних показників, які характеризують об'єм продукції в натуральному та стоїмостному вираженні, оцінка виконання планових задач по об ємним показникам якості продукції, перевірка правильності встановлення цін на готову продукцію.
Нові методи господарювання визначають підвищену роль натуральних показників у плануванні виробництва та організації діяльності підприємства. У ряді галузей промисловості введені натуральні вимірники, які дозволяють враховувати споживчі якості та якісні параметри продукції, наприклад у гірничо - добувній промисловості, а саме застосовуючи до підприємства на якому проводився аудит, це виробництво (видобування) титану з врахуванням трудоємкості на його видобутку, сюди входять витрати пов'язані з геологорозвідувальними міроприємствами, витрати на його видобуток, збереження та реалізацію.
Достовірні дані обліку і звітності про випуск продукції в натуральному вираженні лежать в основі визначення стоїмосних показників об'єму виробництва..Коли продукція планується та враховується в натуральному вираженні, плановий та фактичний об'єм товарної продукції визначають множенням відповідних затверджених оптових цін по кожному виробу на кількісні показники їх виробництва. Тому аудит виконання планів виробництвапочинається з перевірки достовірності звітних записів та первинних документів, як і засвідчують прийом готової продукції безпосередньо на місцях її видобутку, ними являється" Звіт по випуску готової продукції " .
Деякі особливості які притаманні прийомам перевірки звітних даних про нормативну чисту товарну або реалізує му продукцію у виробничих об'єднаннях залежності від організаційної структури об'єднань, ці показники можуть розраховуватись з врахуванням внутрішнього обороту або без нього.
Важливий етап аудиторської перевірки - це перевірка правильності відображення в обліку та звітності внутрішньогосподарського обороту, тобто вартість виготовлених підприємством виробів, які використовуються власними цехами. Необхідно мати на увазі, що об'єм товарної продукції, також як і та, що реалізується, враховується як правило по заводському методу, без внутрішнього обороту.
Але нерідко частина одноіменнних напівфабрикатів підприємства відпускається на сторону, а та що залишилась передається своїм цехам для подальшої переробки. Тоді у виконання плану по об'єму продукції зараховується тільки фактично відвантажена частина напівфабрикатів незалежно від часу їх виробництва - у звітному місяці чи раніше.
На підприємстві перевіряється правомірність зарахування до складу товарної, реалізуємої продукції, виробів, вироблених для потреб власного капітального будівництва, та ремонту, так на підприємстві це правомірність зарахування до складу товарної продукції та виробів: кварцевих пісків, кисню, виробів з природного недорогоцінного каменю для ремонту будівель адміністративного призначення.
На основі облікових даних необхідно встановити чи правильно визначений склад робіт по капітальному ремонту, віднесений в фактичний об'єм продукції.
4.3.МЕТОДИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ.
Межі аудиту встановлюються договором замовника. Отже, предметом аудиту є відображені в документах процеси і явища діяльності підприємства з точки зору їх законності, достовірності та доцільності. Оскільки аудит покликаний вивчати діяльність підприємства, то об'єктом аудиту є підприємство, де знаходиться необхідний для пізнання матеріал.
З метою забезпечення безперервності процесу виробництва кожне підприємство забезпечує безперервність процесу постачання сировини та реалізації готової продукції, організовує планомірний кругообіг своїх засобів.
Господарські процеси розглядаються як сукупність складових елементів - фактів господарського життя. В результаті здійснення деяких окремих фактів господарського життя фінансовий стан економічного суб'єкту залишається незмінним. Але основна маса господарських фактів впливає на фінансовий стан підприємства. Такі факти господарського життя називають господарськими операціями, які є основними об'єктами контрольного спостереження.
Сукупним об'єктом аудиту можна назвати документально зафіксовану наявність та рух активів підприємства і джерел їх формування. Поняття об'єкту аудиту передбачає основні та найбільш суттєві елементи того, що конкретно охоплює аудит в кожній галузі економіки.
Аудит при проведенні дослідження на конкретному

 
 

Цікаве

Загрузка...