WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

робити у порівняльній таблиці за кілька звітних періодів. Наприклад, кілька місяців з початку року (якщо характер роботи - несезонний). Так з'являється матеріал для побудови графіків приросту (спаду) деяких показників фінансово-господарської діяльності підприємства з початку року.
Серед показників структури капіталу найпоширенішим серед користувачів є показник фінансової стабільності (Кф.ст..). Він визначається відношенням суми власних коштів до позикових.
Але навіть при одержанні високого показника фінансової стабільності (> 1,0) не варто заспокоюватись і припиняти аналіз. Хороший показник -але не найважливіший. Високий коефіцієнт фінансової стабільності сам по собі не є ознакою цілковитого благополуччя, так само як нормальна температура тіла не може однозначно свідчити про міцне здоров'я організму в цілому. Не менш важливим в аналізі є коефіцієнт фінансової незалежності (Кф.авт.). Він обчислюється відношенням суми власних коштів до валюти балансу. Добре, якщо його значення не менше за 0,5. До показників структури капіталу належить коефіцієнт залежності підприємства від довгострокових зобов'язань (якщо вони є, бо серед наших підприємців мало охочих користуватися довгостроковими кредитами, а ще менше фінансових установ, які хочуть їх надавати). Це той самий коефіцієнт, який у деяких наших методиках чомусь називають фінансовим левериджем. Хто з читачів з цим згідний, нехай так цей показник називає, а я не хочу.
АНАЛІЗ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ - ШЛЯХ ДО ЗНАХОДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ВЕЛИЧИНИ ВИТРАТ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ
Треба зауважити, що таке важливе економічне поняття, як додана вартість, ми звикли сприймати лише у зв'язку з необхідністю платити податок на неї. Проте додана вартість як економічна категорія об'єктивно існує в бізнесі незалежно від того, введено в державі податок на додану вартість чи ні. Отже, ПДВ залишаємо поза темою, оскільки на фінансовий стан підприємства цей податок (за умови дотримання правил калькулювання собівартості і формування цін) не повинен мати негативного впливу.
Відома нам нині дана вартість і достопам'ятна "прибавочна я стоимость" з курсу політекономії капіталізму - одне і те ж поняття. Хай там що, а додана вартість - це те, заради чого створюється будь-яка окрема господарська структурна одиниця: юридична чи фізична господарююча особа. При цьому не має значення, до якої "орієнтації" належить ця особа: "капіталістичної" чи "соціалістичної". Тепер ми вже добре знаємо, що такий поділ є досить умовним. У будь-якому разі фінансові результати діяльності такої одиниці залежать від того, в яких пропорціях додана вартість розкладеться за елементами.
Елементами доданої вартості є витрати на робочу силу (заробітна плата плюс страхові збори, нараховані на її величину), амортвідрахування і прибуток. Суб'єкт підприємництва - це господарююча одиниця, діяльність якої спрямована на отримання прибутку. Для того щоб отримати прибуток, йому потрібно створити нову вартість. Усе, чим займається будь-який суб'єкт господарювання, - це створення додаткової вартості до вартості закуплених на стороні не грошових поточних активів. У деяких видах діяльності можна обійтися й без закупок, тобто створити нову вартість від нуля. Нової, тобто доданої вартості повинно вистачити, щоб: по-перше розрахуватися з тими, хто брав участь у її створенні (персонал);
по друге, відкласти амортвідрахування для майбутньої заміни зношених основних засобів, адже вони цим поступово переносять свою вартість на новостворену (додану) вартість; по третє сплатити податок на прибуток, здійснити деякі обов'язкові дрібні платежі до бюджету та позабюджетних фондів.
При цьому решти доданої вартості повинно вистачити на отримання бажаної норми чистого прибутку. На розмір амортвідрахувань ми, завдяки нормам ПБО 7, маємо деякий вплив, однак цей вплив обмежений, а обладнання невпинно зношується - хочемо ми цього чи ні. Розмір платежів до різних інноваційних та інших подібних фондів не ми встановлюємо. Прибутком поступатися жоден власник не хоче. Отже, залишається одна-єдина стаття, яка "дозволяє" себе регулювати, - це витрати на робочу силу.
Звідси висновок - розмір заробітної плати персоналу повністю залежить від величини щомісяця створюваної доданої вартості.
Спробуйте підсумувати елементи доданої вартості, яку ваше підприємство отримало протягом звітного періоду, і підрахувати питому вагу витрат на робочу силу (заробітна плата + страхові збори) у загальній сумі доданої вартості - і ви зможете оцінити: дорого вам обходиться персонал чи не дуже. Заробітної плати повинно нараховуватися не більше, ніж дозволяє величина доданої вартості. Збільшувати величину заробітної плати можна лише шляхом підвищення продуктивності праці. Показник продуктивності праці (ПП) обчислюється відношенням абсолютної величини створеної і реалізованої за період доданої вартості до середньооблікової чисельності працюючих.
Показник продуктивності праці, обчислений за допомогою використання величини доданої вартості, - найбільш точний. Тут зовсім не годиться брати до уваги величину обсягів виробництва, адже до них "домішана" придбана вартість, до якої ваш персонал не має жодного відношення. Ще один важливий показник потрібно враховувати при визначенні розмірів витрат на робочу силу (РС). Це коефіцієнт продуктивності (Кпрод.).
РОЗДІЛ 4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ.
4.1.ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ.
Законодавчою та нормативною базою, якою керується аудитор при проведенні аудиторської перевірки являється:
1. Закон України" Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. № 3125-12. Цей закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення контролю з метою захисту інтересів власника.
2. Закон України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999р.№ 996-14. Цей закон визначає правові засади регулювання організацій ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.
3. П(С)БО 9 "Запаси". Це положення ( стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності.
4. Норматив № 2 " Основні вимоги до аудиту". Цей норматив визначає основні вимоги до аудитора, що їх повинні неухильно виконувати аудитори під час проведення аудиту без будь-яких винятків.
5. Норматив № 26 " Аудиторський висновок". Цей норматив розроблений на підставі Закону України " Про аудиторську діяльність" затвердженого Верховною Радою України від 22.04 93 р.У відповідності зі статтею 7 і 21 Закону України " Про аудиторську діяльність" аудитор має провести перевірку бухгалтерської річної звітності суб'єкта господарювання з метою надання висновку про достовірність та реальність представленої інформації і її

 
 

Цікаве

Загрузка...