WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

середній коефіцієнт ліквідності не завжди може бути правдивим. Іноді він може лише потішити душу керівника, але не допоможе у реальному житті. Адже запаси і продукція у стадії незавершеного виробництва не так скоро перетворюються на гроші.. Дуже добре, якщо цей показник дорівнює одиниці. Але на практиці так буває не часто, тому можна задовольнитися його значенням 0,8-0,9. Коли активи низьколіквідні, є загроза потрапити в скрутне фінансове становище. Проте надто висока ліквідність (коефіцієнт ліквідності значно перевищує одиницю) говорить про недоліки у використанні поточних активів, що призводить до зниження показника прибутковості (рентабельності). Якщо відношенням суми оборотних (поточних) активів до суми поточних зобов'язань визначається середній коефіцієнт ліквідності, то різниця між цими двома величинами визначає величину оборотного (робочого) капіталу (ОК).
Оборотний капітал = оборотні активи - поточні зобов'язання.
тобто
ОК = р. 260 ф. 1-р. 220 ф. 1
або
ОК=(Ар.2 +Ар.3)-(Пр.4+Пр.5), тобто
ОК=(р. 260 ф. 1+р. 270 ф. 1)-(р. 620 ф. 1+р. 630 ф. 1).
Цей показник свідчить про те, наскільки господарська діяльність підприємства забезпечена власними фінансовими ресурсами. У разі наявності на балансі довгострокових кредитів їх теж слід врахувати, адже довгострокові кредити спрямовуються на капітальні інвестиції і не повинні брати участі у поточній господарській діяльності. Отже, формула може виглядати так: ОК = (Ар п + Ар ш) - (Пр ш + Пр Іу + Пр у), тобто
ОК = (р. 260 ф. 1 + р. 270 ф. 1) - (р. 480 ф. 1 + р. 620 ф. 1+р.630ф. 1).
У разі необхідності можна проаналізувати структуру активів визначенням питомої ваги кожної зі статей у загальній сумі валюти балансу, визначати їх зростання (зменшення) порівняно зі станом на початок звітного періоду. При цьому значне зростання залишків за статтями запасів і витрат не завжди є ознакою розширення виробництва. Причиною цього може бути сповільнення обороту цих активів.
Щоб зробити правильний висновок, необхідно застосувати інші коефіцієнти, визначення яких потребує не лише даних Балансу (сальдо), а й Звіту про фінансові результати (обороти). Наприклад, коефіцієнт оборотності запасів. Значення коефіцієнта оборотності запасів дорівнює числу разів їх поповнення за період. Коефіцієнт оборотності запасів (Ко з (р)) визначається відношенням виручки від реалізації без урахування ПДВ і акцизів до середньої суми не грошових оборотних (поточних) активів (НПА). Величину виручки від реалізації за звітний період можна знайти в одному з перших рядків форми 2. Що стосується середньої суми не грошових поточних активів, то її визначають шляхом знаходження середньоарифметичної величини між залишками на початок і кінець звітного періоду (форма 1). Наприклад, якщо на початок звітного періоду балансова вартість не грошових поточних активів (запасів, товарів, готової продукції, незавершеного виробництва тощо) становила 100,0 тис. грн., а на кінець звітного періоду - вже 130,0 тис. грн., то середня сума не грошових поточних активів за період становить 115,0 тис. грн. Поділіть на це число величину виручки від реалізації - і коефіцієнт оборотності запасів буде знайдено. Для всіх підприємств загалом не можна назвати оптимальне значення цього показника. Багато залежить від організаційних факторів: видів діяльності, тривалості виробничого циклу тощо. В одних підприємств запаси обертаються 20 разів на рік, і їм не здається, що це багато, для інших і 2 рази за такий же період буде добре. Погодьтеся: одна справа - варити цукерки, зовсім інша - займатися будівництвом. Тому висновки слід робити виходячи з середньогалузевого показника оборотності запасів. Іноді для внутрішнього контролю цей показник варто визначати дещо іншим способом. А саме - замість величини виручки від реалізації, використати величину собівартості реалізованої продукції. Дані про собівартість теж є у формі 2. Визначений таким чином коефіцієнт оборотності запасів не буде порівнюваним з середньогалузевим, але для внутрішнього аналізу він може знадобитись. Лише таким способом (відношенням величини собівартості, що припадає на реалізацію, до середньої величини запасів) можна визначити не тільки коефіцієнт оборотності запасів, але й отримати дані про середню норму запасів у днях.
Наприклад, якщо коефіцієнт оборотності запасів за рік, визначений з використанням в чисельнику величини собівартості, а не доходу з продажу, становить 4, то це означає, що підприємство для забезпечення своєї діяльності тримає запасів на три місяці наперед (12:4 = 3)1 запаси протягом року поповнювалися 4 рази. Якщо ж використати в розрахунках дані про реалізацію, значення норми запасів буде невиправдано викривленим у бік зменшення.
Цей показник буде ще точнішим, якщо до розрахунку брати не всю собівартість, а лише ту її величину, яка входить до придбаної (а не доданої підприємством) вартості, тобто тільки матеріальні витрати (р. 230 ф. 2) і витрати на відрядження, оплату послуг сторонніх організацій (як правило, цей показник значиться у статті "інші операційні витрати", тобто р. 270 ф. 2).
При поглиглибленому аналізі коефіцієнт оборотності можна визначати, застосовуючи будь-яку окрему статтю: запасів, товарів, готової продукції тощо. Щоб визначити кількість оборотів за період за кожною окремою статтею запасів, необхідно передусім визначити питому вагу витрат цих запасів у загальній величині собівартості продукції, реалізованої протягом періоду. Одержану таким чином величину слід порівнювати із середньою величиною відповідних залишків. Так визначають оборотність запасів за кожним їх видом, що, своєю чергою, дозволяє правильно орієнтуватися при визначенні потреби в них. Це дуже серйозне питання. Адже закупити товарів і запасів на багато місяців наперед - найлегше, але не по-господарському, бо це те ж саме, що гроші надовго покласти на склад. Неробочий капітал - зв'язаний капітал. Чим вища оборотність запасів, тим менше робочого капіталу відволікається на їх закупівлю. Звісно, що це можливо лише за надійних зв'язків з постачальниками. При цьому має значення і їх розташування. Все це-організаційні питання, але їх варто враховувати.
Деякіяпонські компанії, наприклад, працюють без складських приміщень, "з коліс". На жаль, наш малорозвинутий ринок постачання і збуту, а також дорожнеча транспортних послуг не дозволяють навіть близько підійти до такої організації виробництва. Але максимально наближатися до цього варто. Оптимальна кількість оборотів за рік (чи інший звітний період) на кожному підприємстві своя, але можна сказати з певністю: якщо порівняно з попереднім періодом обороти прискорюються- це добрий знак.
За допомогою регулярного проведення аналізу оборотності активів можна знайти можливість знизити величину оборотного капіталу, і внаслідок ліквідації його надлишку отримувати значно більше прибутку на кожну гривню, вкладену в запаси. Це можливе за умови збереження при цьому кількісного рівня збуту і норми прибутку.

 
 

Цікаве

Загрузка...