WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота


Розглянутий підхід до аналізу взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток" в умовах багато продуктового виробництва припускає, що всі постійні витрати є непрямими щодо конкретних видів продукції. На практиці більшість постійних витрат мають саме такий характер.
Але, якщо окремі види постійних витрат (наприклад, амортизація спеціального устаткування) пов'язані з виробництвом певного виду продукції, то слід застосовувати аналіз щодо кожної окремої виробничої лінії, а не для виробництва в цілому.
3.3.АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.
3.3.1.АНАЛІЗ ДИНАМІКИ БАЛАНСУ ТА ЙОГО СТРУКТУРИ.
Зростання валюти балансу порівняно з попереднім періодом - добрий знак, але слід звернути увагу на те, за рахунок чого вона зросла. Дуже добре, якщо це сталося за рахунок збільшення власного капіталу або хоча б його частки разом зі збільшенням суми позикових коштів, однак над збільшенням тільки боргових зобов'язань варто замислитися. Дуже погано, якщо збільшення кредиторської заборгованості відбувається при низькій ліквідності активів (про ліквідність - нижче).
Зменшення валюти балансу сигналізує про деяке згортання діяльності підприємства. Отже, слід спинитися на причинах згортання. Єдиний для всіх діагноз тут поставити неможливо, причини у кожного свої, і хто, як не керівник, може знати, чому зменшилася сума активів. Багато залежить від того, за якими саме статтями спостерігається зменшення. Не зовсім правильна думка ніби зменшення валюти балансу призводить до втрати платоспроможності. Іноді це є наслідком так званого "чищення" балансу, а саме - звільнення від зайвих зв'язків з іншими суб'єктами.
Динаміку змін у структурі активів і пасивів можна простежити порівнюючи абсолютні величини залишків за кожною статтею балансу на кінець періоду із залишками на початку. Таким порівнянням підлягають також підсумкові величини за розділами. Ознакою незадовільної роботи є наявність простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості. Оскільки окремих статей, які показували б саме прострочену заборгованість, у новій формі балансу не передбачено (ці суми не значаться окремими рядками, а входять до загальних сум дебіторської і кредиторської заборгованості), то при перегляді звітного балансу слід вимагати аналітичні розшифрування за кожним дебітором (кредитором) для прийняття рішення щодо ліквідації таких заборгованостей. Тривожним сигналом може стати зростання абсолютних величин за цими статтями порівняно з попереднім звітним періодом. У такому разі варто оцінити платоспроможність підприємства і визначити коефіцієнт ліквідності, враховуючи при цьому величину оборотного (робочого) капіталу.
3.3.2.АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
Найбільш ліквідними активами є кошти та їх еквіваленти (ними одразу можна покрити борги), а також поточна дебіторська заборгованість. При цьому прострочена дебіторська заборгованість враховується лише у разі вжиття певних заходів щодо її погашення, тобто коли є впевненість у швидкому її перетворенні на кошти.
До високоліквідних активів належать також цінні папери, які враховуються у складі поточних фінансових інвестицій, тобто ті, що містяться у другому розділі активів.
Менш ліквідними активами вважаються товари, готова продукція, запаси, незавершене виробництво. Враховуючи правило зростаючої ліквідності, фахівці розрізняють три рівні платоспроможності підприємства:
- грошову;
- розрахункову;
- ліквідну.
Коефіцієнт грошової платоспроможності (його ще називають коефіцієнтом абсолютної ліквідності (Кгп) визначається відношенням суми залишків за статтями коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до суми залишків за непогашеними кредитами та поточної кредиторської заборгованості.
Враховуючи те, що стаття призначається не лише для бухгалтерів, а й для керівників, не всі з яких добре знають бухгалтерський облік, спочатку запишемо цю та інші формули словами, а потім скорочено.
Коефіцієнт платоспроможності = кошти та їх еквіваленти в національній валюті + кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті +поточні фінансові інвестиції поділити на поточні зобов'язання. Спрощуємо цю формулу. І уявімо собі, що перед вами - заповнений баланс вашого підприємства.
Кг.п. = кошти та їх еквіваленти + поточні фінансові інвестиції поділити Пр.4.
Таким чином стане зрозуміло, чи грошова платоспроможність підприємства протягом звітного періоду зросла чи зменшилась. Значення цього коефіцієнта не повинно бути менше 0,2. Але вище 0,35 не завжди потрібно, оскільки надмірний залишок коштів свідчить про неефективне їх використання. Коефіцієнт розрахункової платоспроможності (Кр.п. ) визначається відношенням суми залишків за статтями коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій, дебіторів, товарів і готової продукції до суми залишків за непогашеними короткостроковими кредитами та поточної кредиторської заборгованості.
Кг.п.= р.230ф.1+р.240ф.1+р.220ф.1/ р.620ф.1
де р. 230 ф.1 - грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті;
р. 240 ф. 1 - грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті;
р. 220 ф.1 - поточні фінансові інвестиції;
р. 620 ф.1 - поточні зобов'язання.
Щоправда, може виникнути запитання щодо включення (не включення) до знаменника цієї формули суми доходів майбутніх періодів (р. 630 ф.1 - доходи майбутніх періодів), але це один з тих випадків, коли до аналізу потрібен індивідуальний підхід У будь-якому разі потрібно зі значення р.630 до знаменника цієї формули включити лише ту суму, яка стосується періодів, що не перевищують 12-ти календарних місяців з дати складання балансу.
Значення цього коефіцієнта на початок і кінець періоду теж порівнюють між собою. Слід зауважити, що коефіцієнт розрахункової платоспроможності завжди значно вищий за коефіцієнт грошової платоспроможності, адже при його визначенні в чисельнику, крім грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень, враховуються й інші, хоча й менш ліквідні, активи. Щодо включення (не включення) до знаменника цієї формули суми доходів майбутніх періодів, а до чисельника - витрат майбутніх періодів, то це питання знову ж такивирішується індивідуально, але обов'язково з урахуванням вищезгаданої умови, тобто суми витрат майбутніх періодів і доходів майбутніх періодів можуть бути включені до формули лише в тому разі, якщо термін їх погашення не перевищує 12-ти календарних місяців.
Коефіцієнт ліквідної платоспроможності.
(Кл п) визначається відношенням загальної суми оборотних (поточних) активів і витрат майбутніх періодів (розділ II + розділ III) до загальної суми зобов'язань і доходів майбутніх періодів.
Таким чином визначають, чи вистачить у підприємства всіх оборотних засобів для повної ліквідації своїх боргових зобов'язань. Однак найчастіше користуються середнім коефіцієнтом ліквідності (К.лікв.(сер.) ).
Це дає можливість визначити спроможність підприємства щодо погашення своїх короткострокових зобов'язань. Щоправда,

 
 

Цікаве

Загрузка...