WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

організаційну характеристику підприємства яке було обране для написання даної теми;
4.Прослідкувати порядок проведення інвентаризації готової продукції на підприємстві;
5.Детально розглянути аудиторську перевірку готової продукції та її реалізації, а також звернути увагу на порядок складання аудиторського висновку. Та запропонувати пропозиції щодо усунення недоліків.
.
РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ПРОДУКЦІЇ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА.
1.1. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРОДУКЦІЇ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА.
1.Закон №283. - Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР.
2.Закон №2213. - Закон України від 11.01.2001 р. №2213-111 "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування".
3. Закон №2240. - Закон України від 18.01.2001 р. №2240-111 "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням",
4.Закон №1775. - Закон України від 01.06.2000 р. №1775-111 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
5.Закон №1776. - Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" у редакції Закону України від 01.06.2000 р. №1776-111.
6.Закон №2181. - Закон України від 21.12.2000 р. №2181-111 "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".
7. Декрет №30-93. - Декрет Кабінету Міністрів України від 08.04.93 р. №30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення".
8.Постанова №1061. - Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.96 р. №1061 "Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями".
9.План рахунків та Інструкція №291. - Наказ Міністерства фінансів України від ЗОЛ 1.99 р. №291 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування".
10. П(С)БО 7. - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92.
11. П(С)БО 9. - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. №246.
12. П(С)БО 16. - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.
13. Наказ №488. - Наказ Міністерства транспорту України і Міністерства статистики України від 29.12.95 р. №488/346 "Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля",
14. Наказ №99. - Наказ Міністерства фінансів України від 16.05.96 р. №99 "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей".
15. Правила №237. - Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 28.12.94 р. №237 "Про затвердження Правил продажу продовольчих товарів".
16. Порядок №469. - Наказ Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 р. №165 "Про затвердження форм податкової накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), порядку їх заповнення", зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної податкової адміністрації України від 08.10.98 р. №469.
1.2. ОСНОВНІ П(С)БО, ВІДПОВІДНО З ЯКИМИ ВЕДЕТЬСЯ ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ІРШАНСЬКОГО ГЗК.
Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. №246. Зареєстрований ,"
в Мінюсті України 02.11.99 р. за №751/4044..
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. №1706, наказую:
1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" (далі - Положення (стандарт) 9), схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.
2. Установити, що вказане Положення (стандарт) 9 застосовується щодо обліку операцій, які відбуватимуться з 2000 року.
3. Передбачити, що інші нормативні акти Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку діють у частині, що не суперечить Положенню (стандарту) 9.
Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності.
Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ). Норми цього Положення (стандарту) не поширюються на:
Незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з надання послуг, що безпосередньо пов'язані з ними.
Фінансові активи.
Молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства, корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації відповідно до інших положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Терміни, що наведені в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення: Запаси - активи, які:
утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. _Чиста вартість реалізації запасів - очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.
Запаси .визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.
Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають: сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені дія виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб; незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу; готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом; товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;
малоцінні та швидкозношувані предмети,

 
 

Цікаве

Загрузка...