WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

собівартості складає 3452,6 тис грн. Фактичні затрати на 1 грн. товарної продукції зменшились на 0,04 грн. На зниження затрат мали вплив збільшення випуску товарної продукції та економія затрат внаслідок недостатності оборотних коштів.
Собівартість 1 куб. м. розкривних робіт складає 0,72 грн. при плановій 0,64 грн. через невиконання плану по розкривних роботах.
Собівартість 1 т видобутку ільменітовміщуючих пісків становить 5,33 грн. при плані 4,76 грн. через невиконання запланованих обсягів.
Собівартість 1 т ільменітового концентрату (42%) становить 159,28 грн. при плані 167.68 грн Рентабельність випуску концентрату - 76,5%. Кошторис фактичних затрат по елементах в показниках методології відповідних років викладено в таблиці.
Таблиця 9. (тис.грн.)
Елементи затрат
2000
2001
план
факт
%-
1
2
3
4
5
6
1
Затрати, пов'язані Із використанням сировини
550,2
344,3
433,7
+89,4
2
Сировина та матеріалидопоміжні матеріали
9554,4
11990,8
11668,8
-322
- паливо
3453,4
5548,2
5638,7
+90,5
- електроенергія
8813,3
14686,4
13810,1
-876,3
- газ
445,3
603,1
+157,8
3
Фонд оплати праці
5655,1
8338,2
7331,7
-1006
4
Відрахування на соціальні збори
2094,7
3126,8
2682,9
-443,9
5
Амортизація
5664,7
4800
5094,9
+294,9
6
Інші витрати
5953,2
5776,6
7757,1
+1980
Всього затрат на виробництво
41739
55056,6
55021
-35,6
7
Затрати , списані на невиробничі рахунки
-3008,7
4462
3318,2
+1143
8
Зміна витрат майбутніх періодів
-28,6
+441,2
+363,4
-77,8
9
Зміна незавершеного виробництва
-758,7
-714,9
-1679,8
-964,9
10
Виробнича собівартість
37943
50320,9
50386,4
+65,5
11
ПозавиробничІ витрати
1145,4
-
-
-
12
Собівартість товарної продукції
39088,4
-
-
-
Використання виробничих фондів.
Основні фонди комбінату на 94% складаються із промислово-виробничих, з яких 36% - III група. Загальний знос основних засобів становить 48% ( на 1.01.2001 року знос 56%). Показник вищий за відповідний минулорічний за рахунок вводу нових потужностей.
Проектна потужність комбінату по переробці руди використовується з показником , близьким до 100%.
Структура основних фондів виглядає слідуючим чином.
Таблиця 10.
(тис. грн.)
На 1.01. 2000
На 1.01. 2001
1
Всього основних засобів (залишкова вартість)
50994
74 751
а
Промислове виробничі основні засоби
47987
70791
із них - 1 група
23506
35265
- II група
2737
9966
- III група
21744
25560
б
Виробничі основні фонди інших галузей
311
374
в
Невиробничі основні фонди
2696
3586
г
Відновна вартість
116310
142747
2
Сума зносу основних засобів
65316
67996
3
Коефіцієнт зносу
0,56
0,48
Ефективність використання основних засобів характеризується таблицею 11
Од. вим.
2000
2001
2001
план
факт
%
1999
1
Середньорічна вартість основних промислово-виробничих фондів
Т.грн
109327
117000
117267
100,2
107,2
2
Товарна продукція в співставимих цінах на 1.01.00
Т.грн
76353
70262
75578
107,6
99,0
3
Фондовіддача на 1 грн. ОПВФ
Грн.
0,70
0,60
0,64
106,7
91,4
4
Середньорічна(залишкова) вартість ОПВФ
Т.грн
47932
66400
66495
100,1
138,7
5
Фондовіддача
Т.грн
1,59
1,06
1,14
107,5
71,7
Праця та заробітна плата.
Показники по праці характеризуються таблицею 12.

Показники
Од. вим.
1999 Р-
2000 р.
план
ЗВІТ
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Чисельність персоналу основної діяльності
чол.
1653
1711
1699
99,2
2
вт.ч. промислово-виробничий персонал
чол.
1537
1593
1578
99,0
3
Фонд оплати праці
т. грн.
6065,9
10401,2
9433,8
90,6
4
Середньомісячна зарплата на одного працівника основної діяльності
грн.
302
502
457
91,0
5
Те ж, приведене до 2000 року
грн.
393
X
X
X
6
Темп росту середньої зарплати до попереднього року
%
X
127,7
116,3
X
7
Продуктивність праці
грн.
49676
44106
47894
108,5
8
Темп росту продуктивності праці в порівнянні з попереднім роком
%
X
88,7
96,4
X
9
Співвідношення між темпами приросту фонду оплати та продуктивністю праці
коеф.
X
1,44
1,21
X
10
Мінімальна зарплати,прийнята для розрахунку тарифних ставок і фахових окладів на 31.12.
грн.
10,7
X
13,95
, X
11
Тарифнаставка1 розрядуз нормальними умовами праці на 31.12
грн.
90,7
X
118,3
X
12
Середній розряд
4,2
X
4,2
X
13
Кількість відпрацьованих людино-днів всього
люд.-ДНІ
368340
X
377699
X
14
Втрата робочого часу на одного працівника
люд.-Дні
1,3
X
1,9
X
15
В тому числі з ініціативи адміністрації
люд.-дні
1,18
X
-
X
14
Питома вага неявок з дозволу адміністрації та простої в загальній кількості втрат
%
97,4
X
97,4
X
15
Кількість робочих місць
місць
1206
X
1230
X
16
Плинність кадрів
%
4,5
X
4,2
X
17
Питома вага звільнених по скороченню штатів
%
4,4
X
7,2
X
Некомплект численності становив 2 чол., в тому числі промвиробничого персоналу 15 чол.
Тарифні ставки і посадові оклади визначені із збереженням співвідношень в оплаті праці по видам виробництв і категорій працівників, передбаченою галузевою угодою від 2.06.1993 року №08-205, із розрахунку гарантованого рівня тарифної ставки оплати праці робочого І розряду з нормальними умовами праці не нижче рівня межімалозабезпеченості.
Охорона праці та техніка безпеки.
На протязі 2001 року на комбінаті проведена певна робота по попередженню виробничого травматизму та профзахворювань. Ця робота проводилась в відповідності з затвердженими планами роботи служби ОП і ТБ та структурних підрозділів, а також інших документів, які визначені системою управління охорони праці (СУОП) на ДП Іршанський ДГЗК.
Травматизм на виробництві в 2000 році характеризується наступними показниками
Таблиця 13.
Показники
2000
2001
Кількість нещасних випадків всього: в тому числі : групових летальних випадків
1
2
Число днів непрацездатності
71
130
Коефіцієнт

 
 

Цікаве

Загрузка...