WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Ревізійна бригада разом з керівництвом підприємства, де було проведено ревізію, обговорюють результати контролю у трудовому колективі, доповідаючи про них на зборах активу, виробничій нараді. Обговорення результатів ревізії оформляють спеціальним протоколом.
За результатами контролю організація, що провела ревізію або тематичну перевірку діяльності підвідомчого підприємства, приймає управлінське рішення щодо ліквідації негативних явищ, які було виявлено у порушеннях технологічної дисципліни у виробничому процесі, недодержанні законодавства і нормативних актів у госпрозрахункових і трудових відносинах. Крім того, ці управлінські дії спрямовані на здійснення профілактичних заходів щодо забезпечення збереження коштів і матеріальних цінностей та раціонального використання їх.
Організаційно-розпорядчими документами, що їх видають за результатами ревізій і контрольних перевірок, є накази і розпорядження.
Наказ видають у тих випадках, коли у процесі фінансово-господарського контролю виявлено серйозні порушення законодавства, фінансової дисципліни у діяльності підприємства, його підрозділів і окремих працівників.
Складається наказ із констатуючої і наказової частин.
У констатуючій частині викладають зміст результатів ревізії, відмічають позитивні і негативні сторони діяльності підприємства та його підрозділів.
Наказова частина містить рішення про результати фінансово-господарського контролю і складається з двох частин.
У першій частині керівник органу, який здійснив контрольні функції, у межах адміністративного права накладає адміністративне стягнення на винуватців виявлених недоліків.
У другій частині наказу викладають конкретні заходи, спрямовані на ліквідацію виявлених порушень і профілактику їх у наступному, а також на відшкодування матеріального збитку.
Розпорядження, що видається за результатами фінансово-господарського контролю, складає контрольний орган у тих випадках коли виявлено незначні недоліки і порушення у діяльності підприємства, яке ревізували, не пов'язані з корисними цілями певних працівників і які не є причиною матеріального збитку.
Наказ і розпорядження підписує керівник контролюючої організації після ретельного вивчення акта ревізії, пояснення осіб, відповідальних за виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємства, а також матеріально-відповідальні особи, у яких виявлено нестачі цінностей.
№ _15_ Органолептичні методичні прийоми контролю.
Органолептичні методичні прийоми контролю використовуються для перевірки наявності, стану і використання об'єктів контролю, ці методи є засобом забезпечення збереження власності.
Найважливішими з них є: інвентаризація; контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво; контрольний обмір готових виробів і виконання робіт; контрольне обстеження об'єктів перевірки; лабораторний аналіз, експертна оцінка, технічні дослідження.
Інвентаризація - це спосіб перевірки фактичного стану і наявності товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, грошових засобів і розрахунків і їх відповідальності даним бухгалтерського обліку.
Основні завдання інвентаризації полягають в установленні фактичного стану і наявності основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів у касах, на рахунках, у банках, розрахунково-кредитних операцій, а також обсягів незавершеного виробництва підприємства. Інвентаризацією здійснюють контроль збереження матеріальних цінностей, коштів, виявляють предмети, які втратили свою початкову якість, вироби застарілих фасонів і моделей, а також наднормативні і невикористані матеріали, інвентар і обладнання, машини та інші об'єкти. основних засобів. Інвентаризація як методичний прийом і форма поточного контролю забезпечує виявлення і запобігання нестачам і втратам матеріальних цінностей і коштів, а також сприяє збереженню їх.
Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво (контрольний розкрій) - це спосіб перевірки обґрунтованості норм витрат сировини і матеріалів на випуск конкретного виду виробів, виконання робіт і наданих послуг. Проводиться з метою перевірки фактичних витрат сировини і матеріалів на виробництво, виходу деталей і готової продукції, відходів виробництва, продуктивності устаткування, а також встановлення реальності, правильності розробки та виконання норм витрат сировини і матеріалів, палива і енергії тощо.
Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво - це ефективний методичний прийом контролю технології виробництва, перевірки необґрунтованого списання сировини і матеріалів на випуск продукції як по завищених нормах та і понад встановлених норм.
Контрольний обмір - це спосіб перевірки правильності і достовірності звітних даних про виконані обсяги і вартість будівельно-монтажних і ремонтних робіт, оплачених або представлених до оплати. Проводиться цей прийом за участю відповідних спеціалістів і є різновидністю інвентаризації. При цьому ревізор встановлює відповідність фактичного стану об'єкту, що будується чи ремонтується його характеристиці чи призначенню, передбаченому в проектно-кошторисній документації і титульному списку, повному завершенню робіт, відповідності обсягу і вартості робіт прийнятих по актах. Співставляючи обсяг оплачених або представлених до оплати робіт з обсягом фактично виконаних робіт встановлюють розмір завищених або незапроцентованих робіт.
Контрольне спостереження (вибіркове і суцільне) - це спосіб перевірки фактичного стану і правильності використання об'єктів, що перевіряються на місці. Проводиться воно з метою встановлення ступеня зносу основних засобів, МШП, порядку зберігання, прийому і відпуску товарно-матеріальних цінностей, стану трудової дисципліни і використаного робочого часу (хронометраж, фотографія робочого часу), при визначенні дефектів товарів тощо.
Лабораторний аналіз, експертна оцінка, технічні дослідження - це спосіб перевірки якості сировини, матеріалів, готової продукції, напівфабрикатів - проводиться з метою встановлення причин низької якості продукції, виконаних робіт і виникнення браку. В процесі ревізії часто виникає необхідність у висновку висококваліфікованого спеціаліста по якому-небудь питанню (по встановленню якості продукції, обсягу виконаних робіт, достовірності підпису, правильності бухгалтерського запису). В цих випадках, по узгодженню з керівником контролюючої організації запрошується спеціаліст, який дає письмовий висновок по даному питанню. Висновок експерта є основою для прийняття

 
 

Цікаве

Загрузка...