WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

ревізують, вид ревізії, період, за який перевіряють діяльність його, прізвище, ім'я та по батькові, посаду кожного члена ревізійної бригади, визначають її керівника, строк проведення ревізії.
Організаційно-методична підготовка ревізії починається з вивчення стану економіки об'єкта ревізії. Ревізійна бригада до виїзду на об'єкт контролю вивчає плани виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства та виконання їх за ревізований період. Для цього як джерела інформації використовують виробничо-фінансовий план економічного і соціального розвитку, річну і періодичну бухгалтерську і статичну звітність, акт попередньої ревізії та рішення по ній, документи тематичних перевірок, обстежень, різного роду службових розслідувань і прийняття за ним рішень. Аналізують фінансовий стан підприємства, збереження його власності, розрахунково-кредитні відносини, платоспроможність, рішення вищого органу управління за поданням органів державного контролю, зауваження установ банків, фінансових органів з питань їхньої компенсації. Вивчають і аналізують також іншу інформацію про діяльність підприємства за ревізійний період.
На підставі вивчення економіки підприємства, яке ревізують, керівник ревізійної бригади розробляє програму ревізії, яку затверджує керівник організації, що призначає ревізію. В ній зазначають контролю, його зміст і послідовність перевірки, періоди для вибіркового і суцільного контролю, тощо. Потім вибирають методику ревізії - визначають методичні прийоми і контрольно-ревізійні процедури, застосування їх при перевірці різних об'єктів контролю, використання засобів обчислювальної техніки, тощо.
Для того, щоб програму комплексної ревізії виконати в строк, встановлений наказом про призначення ревізії, і у повному обсязі, керівник ревізійної бригади складає план-графік проведення комплексної ревізії, діяльності підприємства, який погоджує з керівником контрольно-ревізійного підрозділу органу управління. Об'єкти контролю розподіляється між членами ревізійної бригади відповідно до їхніх професійних знань, обсягу роботи і граничних строків виконання її, виходячи із встановленого часу для проведення комплексної ревізії. Дослідження об'єкта контролю може проводитися у послідовності, передбаченої програмою ревізії, паралельно і мішано. Організація контрольно-ревізійного процесу завершується складанням робочого плану ревізора. Кожний член ревізійної бригади за завданням керівника виділені йому для контролю об'єкти розподіляє на складові елементи і встановлює граничний час для завершення робіт. Перед виїздом на об'єкт контролю проводиться інструктаж ревізійної бригади.
№ _13_ Акт ревізії, його зміст та порядок складання
Нормативними актами про фінансово-господарський контроль та нормами цивільного права передбачено, що результати ревізії оформляють актом, який підписують керівник і головний бухгалтер підприємства діяльність якого підлягає контролю.
Акт ревізії - це службовий документ, який стверджує факт проведення ревізії діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, складений службовими особами, а також відображає результати ревізії щодо наслідків проведення окремих господарських операцій чи діяльності підприємства в цілому, виявленні недоліки в господарюванні та додержанні нормативно-правових актів.
Акт комплексної ревізії виробничої і фінансової діяльності підприємства складає ревізійна комісія, призначена органом контролю. Акт комплексної ревізії є юридичним доказом недоліків, порушень законодавчих актів, внаслідок чого завдано власнику збитків виявлених в процесі ревізії. Обов'язково вказують документи, перевірені суцільно і вибірково, щоб у разі потреби можна було встановити, чи була конкретна господарська операція об'єктом перевірки ревізора і які висновки зробила ревізія.
Акт комплексної ревізії складається із вступної і основної частини, а також додатків.
Вступна частина включає дату і місце розташування підприємства, яке ревізують, склад ревізійної бригади, ревізійний період, підстави для проведення перевірки, час проведення її та ін, дані про повноту перевірки окремих операцій, коштів, періодів перевірки тощо.
Основну частину акта комплексної ревізії складають за розділами відповідно до програми, затвердженої керівником організації, яка призначила ревізію. Розділи акта містить систематизований виклад недоліків за економічною однорідністю об'єктів. Відомчими інструкціями до ревізії передбачено розділи акта та їх зміст.
Їх об'єднують у три групи:
1) розділи ревізії виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг, їх собівартості і рентабельності
2) розділи, де викладають результати ревізії використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів
3) розділи ревізії інвестицій, фондів, резервів, розрахунків, результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.
Проміжні акти складають у процесі діяльності МВО, тобто тоді, коли необхідно зафіксувати результати контрольно-ревізійної процедури у момент її виконання. Підписують ці акти члени ревізійної бригади і МВО , діяльність якої перевірялась. Зміст проміжних актів не повторюють в основному акті комплексної ревізії. Проміжні акти і пояснювальні записки МВО додають до основного акта комплексної ревізії разом з іншими систематизованими і згрупованими матеріалами.
На основі зібраних фактів ревізор узагальнює виявлені недоліки в акті, посилаючись на складені ним документи.
Додатки до акта нумерують у хронологічному порядку і підписують ревізори та особи, відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства.
Складаючи акт комплексної ревізії, не треба застосовувати терміни, які містять юридичну кваліфікацію діяльності окремих осіб, зокрема такі як "зловживання", "халатність", "крадіжка", "привласнення коштів" тощо. Оцінюючи господарські операції або діяльність службових осіб, слід обмежуватися економічною термінологією "нестача", "лишок","матеріальний збиток". Необхідно конкретно вказувати, які нормативно-правові акти, інструкції, положення порушуються на підприємстві, у чому це виявляється, хто і якою мірою відповідальний за заподіяні збитки, необхідно вказувати конкретну особу, вид відповідальності і суму збитку.
Підписують акт ревізії керівник ревізійної групи, керівник та головний бухгалтер підприємства. Кінцевою датою написання акта, як правило, є останній робочий день проведення ревізії, зазначений у наказі на її проведення.
Не пізніше ніж через п'ять днів з дня підписання акта із зауваженнями головний бухгалтер або директор повинні подати з приводу зауважень органам КРУ письмові пояснення чи заперечення.
№ _14_ Реалізація матеріалів ревізії. Методика прийняття за результатами фінансово-господарського контролю.
Реалізація результатів контролю є завершальним етапом в контрольно-ревізійному процесі.

 
 

Цікаве

Загрузка...